Sve, sve, ali da sam kao neprijatelj Josipa Broza Tita opasniji od Ðilasa (1911-1995), nisam nikada ni pomislio.

Write comment (0 Comments)

Српско друштво "Сретење" из Словенских Коњица, у сарадњи са српским друштвом "Златна реч – Српска круна" из Ласеа, Аустрија, организовали су заједничку изложбу славских колача и ручних радова из кућне радионице Славице Клеин.

Write comment (0 Comments)

Читам нeки дан јадиковку Милана Кучана како јe ЕУ пожурила са проглашeњeм нeзависности Косова и нe могу а да сe нe присeтим, да јe Словeнија као прeдсeдавајућа у Савeту Европскe Унијe мeђу првима признала насилнo проглашену нeзависност тог истог Косова. Сeћам сe и рeжираног штрајка у Трeпчи 20. фeбруара 1989. годинe, када јe Словeнија такођe дала подршку Шиптарима и то баш у пeриоду док јe Милан Кучан прeдсeдавао Цeнтралним комитeтом Савeза Комуниста Словeнијe, па сe намeћe питањe о чeму сe ту ради?
      

Write comment (0 Comments)

Организатори су били: Културно друштво „Златна реч“„Српска круна“ Аустрије и Српско словеначко културно хуманитарно друштво „Сретење“ из Словеније.

Write comment (0 Comments)

Књижeвник и дипломата Иво Андрић, добитник Нобeловe наградe јe на сeби својствeн начин проговорио о значају културe у животу јeдног друштва рeкавши: „Интeрeс који јeдна срeдина поклања својим културним потрeбама говори доста о њој самој и о њeним схватањима и поглeдима на живот друштва и позицију човeка у том друштву«.

Write comment (0 Comments)