Prof. Dr Kaplan Burović akademik

Na portalu PRAVOSLAVNI ULCINJ (Zvanicni sajt Srpske pravoslavne Crkve), naidjoh na izjavu Genci Nimanbegu PRAVOSLAVNI ULCINJ VAZHDIMISHT PO TENTON…, koja je od dana 15.srpnja 2021.

Pitam : Ko je Genci Nimanbegu, visoko obrazovani Ulcinjanin, poslanik u Skupštini Crne Gore i presjednik partije Albanaca u Crnoj Gori Nova Demokratska Snaga - Forca ?
   Za vrijeme turske okupacije, pa sve doskora (!), ova se porodica prozivala Nimanbegović. Kako se zna, sufiks -VIĆ je srpski i njegovi nosioci obično su slovenskog porijekla.
   Da je ova porodica slovenskog porijekla govori i činjenica što je ona jedna od najpoznatijih muslimanskih porodica Ulcinja, koja se bavila pomorstvom. Kako se zna, Albanci su zazirali od mora. Turski okupatori su doveli svoje pomorce da nauče Albancima pomorstvo. Ne u Ulcinj ! Doveli su ih u Albaniji, jer su se srbo-crnogorski Ulcinjani bavili pomorstvom i prije turske okupacije. Poslije turske okupacije (1571), Ulcinjanima, koji su iz okolnih sela prodirali u grad, učili su pomorski zanat jedno vrijeme tursko-afrički okupatori i pogotovo srbo-crnogorski Novljani, koji svojim lađama stigoše tu 1687.godine i obnoviše srpski jezik grada i crnogorsko pomorstvo. Činjenica je ovo koju albanski « istoričari » ovog grada prećutkuju, kao što prećutkuju i sve drugo što im se ne sviđa.
   Porodica Nimanbegović, ako nije stigla u Ulcinj sa Novljanima, moguće je stigla iz Albanije, sa onim porodicama koje su stigle poslije turske okupacije, a koje nisu bile samo albanske. Među njima je bilo i srpskih porodica, koje su iz svakojakih razloga napuštale Albaniju, o čemu govore i turske hronike. Albanski istoričari su priznali da je sve do Skenderbega Albanija u većini bila nastanjena Srbima. Albanci su bili u manjini.
   Da ova porodica nije autentično albanska svedoči nam i sam Genci. Vidite njegov albanski jezik: «individ qe jetojne; Shqiptarve te Malit Te Zi; Nik Gjeloshaj; se sa e padrejta; Ne postimen e tyre; e kan montuar; me qellime nxitjes se urrejtjes» i drugo. Ovo su primjeri samo sa početka njegove izjave na albanskom jeziku. I dok njegov albanski jezik obiluje svakojakim greškama, pogledajte mu srpski (odnosno crnogorski jezik !). On ga govori i piše sasvim ispravno, kao i svaki drugi Srbin, odnosno Crnogorac. Znači, njegov prvi jezik je srpski. Sigurno da ovo ne govori u prilog njegovog pretendiranja da je Albanac.
   Ali, uzmimo da je Albanac, čistokrvni, autentični Albanac. Spreman sam da se suočim sa njim i da mu javno dokažem da nije AUTOHTON, ni mještanin u Ulcinju, već – po njegovom samopriznanju - došljak iz Albanije.
   Šta je po porijeklu Genci Nimanbegu nije nam toliko važno. Važno je ko je on, lično on u društvenom pogledu. Je li lojanan građanin Crne Gore, kako treba da bude ?
   Da vidimo šta nam on kaže o sebi !
   U pomenutoj izjavi on piše albanski, crno na bijelo : « populli autokton shqiptar në Mal të Zi» (autohtoni albanski narod u Crnoj Gori). Pre svega, po međunarodnom zakonu, države, oblasti i mesta pišu se kako se to izgovaraju od naroda kome pripadaju. Mali i Zi pišu samo albanski ekstremni nacionalisti, oni koji pretendiraju da je to njihova, albanska pokrajina. Za vrijeme turske okupacije, kad još nije počeo albanski ekstremni nacionalizam, Albanci su Crnu Goru zvali Cërna Gora. Postoji i albanska narodna pesma iz tog vremena :

Cërna Gorë, mori mizore,
Pak na u duke – shumë na dole !

   Šta su Albanci u Crnoj Gori ? Narod, kako to pretendira Genci Nimanbegu ? Dokazano je nedvosmisljeno da Albanci u Crnoj Gori nisu narod, pa ni nacionalna manjina. Oni su dijaspora. Ovo su priznali i albanski istoričari : vidite njihovu istoriju, zvanično izdanje u Tirani 1959.
   Idemo dalje : Genci piše da su Albanci u Ulcinj « populli autokton » (autohton narod). Nauka je dokazala, a i albanski naučnici su priznali, da Albanci nisu autohtoni ni u samoj Albaniji, kamoli i van nje, u našem Ulcinju.
   Akademik, prof. dr Ećrem Čabej je dokazao da su Albanci stigli u oblast Mat u X vijeku nove ere, silazeći iz Rumunije. Ako Genci misli da je sposobniji albanolog od Boga Albanologije Albanije, neka nam to dokaže. Do danas još niko nije dokazao da su Albanci ma gdje autohtoni. Naprotiv – dokazano je da nisu autohtoni. A priznali su to i albanski naučnici, samo ne i ekstremni nacionalisti tipa Genci Nimanbegu.
   Genci pretendira da smo im mi, Srbo-Crnogorci, ukrali istoriju. Može li nam navesti koju smo im to istoriju ukrali? Skender-bega ? Petra Bogdana? Miđenia ?! Ili Kaplana Burovića ?! Da im nismo ukrali Skadar, koji je 1000 godina bio prestonica srpskih vladara, a nijedan jedini dan ni najobičniji grad države Albanija.
   Genc Nimanbegu sa njegovim kolegom Nik Djelošaj, na teritoriji Crne Gore pravili su sa gordošću (!) znak albanskog orla, koji se od vremena osvjedočio kao simbol albanskog neprijateljstva sa jugoslovenskim narodima i, posebno, sa srpsko-crnogorskim.
Genc nastavlja sa njegovim pretendiranjem da « flamuri i UCK ne Katërkollë» (zastava albanskih kosovskih ekstremnih nacionalista) u Crnoj Gori je prirodna stvar, dok pretendiranje Srbo-Crnogoraca za tu zastavu, prema njemu je «padrejtësi» („nepravda“, napisano u navodnicima !). Neka proba da u Albaniji podigne crnogorsku zastavu, pa će videti kako će ga živog pojesti, sa opancima i zastavom !
   Sve što je u suprotnosti sa zakonima Crne Gore, nepravda je bez navodnika, gospodine Genci Nimanbegu. Ako vam se bilo što u tim zakonima ne sviđa, izvolite da tražite izmenu tih zakona, ali kao punopravni građanin Crne Gore, a ne kao Albanac, ponajmanje kao albanski ekstremni nacionalista, za što bi trebalo da crnogorske vlasti uspostave zakon, po kome pripadnicima dijaspora treba skinuti državljanstvo i, kao persona non grata, tražiti od njih da se vrate oklen su nam došli.
   Gjenci Nimanbegu nam je i samo ovom izjavom rekao jasno i glasno za sebe da je besni albanski ekstremni nacionalista, neprijatelj Crne Gore i srpsko-crnogorskog naroda, neprijatelj i samog albanskog naroda, koji svoje prijateljstvo sa srpsko-crnogorskim narodom ne zasniva na ekstremnom nacionalizmu i falsifikovanoj istoriji, već na istini, naučno dokazanoj istini.
Kako vidite, o Genci Nimanbegu, crnogorske vlasti imaju zašto da se probude. Međunarodni zakon za dijaspore čeka da se primjeni.
   *
*     *
Ovaj sam koment poslao dotičnom sajtu prije dvije-tri nedelje. Izgleda da im je neko zabranio da pozitivno spominju ime akademika, prof. dr Kaplana Burovića. O tome govore i dopisi Akademika Burovica, koji su prije dvije-tri nedelje postavljeni na tom sajtu tako obilno, da se nijedan autor nije mogao uporediti sa njim. Pogledajte – danas tamo nema nijedan ! Svi su skinuti ! Od koga to ?!
Danilo DANČETOVIĆ