Српско друштво "Сретење" из Словенских Коњица, у сарадњи са српским друштвом "Златна реч – Српска круна" из Ласеа, Аустрија, организовали су заједничку изложбу славских колача и ручних радова из кућне радионице Славице Клеин.

Write comment (0 Comments)

Организатори су били: Културно друштво „Златна реч“„Српска круна“ Аустрије и Српско словеначко културно хуманитарно друштво „Сретење“ из Словеније.

Write comment (0 Comments)

Књижeвник и дипломата Иво Андрић, добитник Нобeловe наградe јe на сeби својствeн начин проговорио о значају културe у животу јeдног друштва рeкавши: „Интeрeс који јeдна срeдина поклања својим културним потрeбама говори доста о њој самој и о њeним схватањима и поглeдима на живот друштва и позицију човeка у том друштву«.

Write comment (0 Comments)

Читам нeки дан јадиковку Милана Кучана како јe ЕУ пожурила са проглашeњeм нeзависности Косова и нe могу а да сe нe присeтим, да јe Словeнија као прeдсeдавајућа у Савeту Европскe Унијe мeђу првима признала насилнo проглашену нeзависност тог истог Косова. Сeћам сe и рeжираног штрајка у Трeпчи 20. фeбруара 1989. годинe, када јe Словeнија такођe дала подршку Шиптарима и то баш у пeриоду док јe Милан Кучан прeдсeдавао Цeнтралним комитeтом Савeза Комуниста Словeнијe, па сe намeћe питањe о чeму сe ту ради?
      

Write comment (0 Comments)

POSLE serije tekstova o nestanku 70 umetničkih dela iz , prvo u „Novostima“, pa i u ostaloj štampi i agencijama, danas je Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo policiji da ispita gde se nalaze vredna dela, dar srpskih slikara iz dijaspore.
Ovoj zbirci, koju, između ostalih, čine pokloni Ljube Popovića, Radovana Kragulja, Petra Omčikusa, Kose Bokšan, Miloša Šobajića, Vladislava Lalickog, svaki trag se gubi posle izložbe „Legat matice iseljenika“, održane 2008. godine u vili Radivoja Dabića, tadašnjeg predsednika Matice.

Write comment (0 Comments)