расписало је конкурс за избор хонорарних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.
I. Кандидат, који жели да конкурише за рад на месту хонорарног наставника у образовно-васпитном раду на српском језику у иностранству, мора да испуњава следеће услове:

Write comment (0 Comments)