Srpski siti klub iz Londona pozvao je danas svoje članove iz 65 zemalja da učestvuju na predsedničkim izborima, ali je skrenuo pažnju na činjenicu da još nije omogućeno glasanje elektronskim putem, pa samim tim glasači u dijaspori nemaju ravnopravan tretman.

Ankete sprovedene među članovima Srpskog siti kluba su nedvosmisleno pokazale da je naveća prepreka da naši ljudi glasaju nemogućnost da to učine elektronskim putem, ili bar

poštom, navodi se u saopštenju. Srpski siti klub smatra da bi digitalno glasanje omogućilo znatno veće učešće dijaspore na izborima u Srbiji, jer naši ljudi sa pravom glasa koji žive i rade u inostranstvu itekako imaju interesa i želje da budu uključeni u demokratske procese u Srbiji. Od njih se ne može očekivati da za svake izbore krenu na put od više stotina kilometara do najbliže ambasade ili konzulata, ističe Srpski siti klub. Srpski siti klub ističe da se otvara i pitanje da li politička struktura u Srbiji uopšte želi da dijaspora masovnije učestvuje u glasanju, jer bi se na taj način otvorila mogućnost da određeni kandidati i partije ostvare bolje rezultate. Klub, čiji su članovi mahom mladi ljudi koji žive i rade u dijaspori, takođe smatra da bi glasanje elektronskim putem znatno povećalo izlaznost među mladima, kako u Srbiji, tako i u dijaspori.