P3150024 Small

Piše: Đuro MIlekić
Uvijek smo
u dosluhu.
Uvijek i svuda
udušenici.
Ruku pod ruku.
gde god da jesmo
zbraćenici smo.
O,Veliki Brate Kaplane
od svetih slova do grobova.
I kad sve zatravi,
kad hlorofil zazeleni,
disaćemo kroz korenje bilja
jer bismo i ostadosmo raspetnici
svaki svoj krst noseći
do odredišta.

 

(18. 10. 2013