Evo kako su američki starosedeoci u 18. veku opisivali trgovinske puteve i međuljudske odnose između njih i britanskih doseljenika. Početkom dvadesetih godina 18. veka, američki starosedelac otišao je u (grad u Južnoj Karolini) i dao Frensisu Nikolsonu, tadašnjem guverneru kolonije Južna Karolina, mapu mastilom ispisanu na jelenskoj koži. Mapa je opisivala geografske i društvene odnose među američkim starosedeocima u okolini.

Kvadrati su predstavljali evropske doseljenike, u Čarlstonu sa jedne i Virdžiniji sa druge strane, a krugovi u sredini predstavljali su zajednice Indijanaca koje su povezivale dvostruke linije koje liče na puteve. Ova mapa, poznata po nazivu "Katoba mapa od jelenske kože" (Catawba Deerskin Map), jedini je primer mape koju su starosedeoci napravili i dali Evropljanima. Stanovnici kolonija svedočili su da su plemena često pravila mape ispisane u pepelu ili urezane u koru drveta i da je ovo kartografsko umeće pomoglo doseljenicima da naprave svoje mape područja koja su želeli da okupiraju. Manje je primera da su starosedeoci pravili mape na životinjskoj koži ili drugim dugoročnijim materijalima. Ovaj konkretan primer kombinovao je geografiju sa podacima o odnosima ljudi u ovom području, i neki stručnjaci tvrde da linije između njih predstavljaju društvene i političke daljine, pre nego geografiju. "Ova mapa trebalo je da predstavlja trgovinske odnose", kaže Maks Edelson, istoričar sa univerziteta u Virdžiniji. Još uvek postoje dileme oko toga ko je zapravo izradio mapu za koju se smatra da "savršeno opisuje situaciju nekoliko grupa Indijanaca u području između Južne Karoline i Misisipija". Nepoznat je član plemena koji je mapu dao guverneru. Nikolson je pozvao predstavnika svakog indijanskog grada, među kojima su bili i Katoba i Čeroki predstavnici. Istoričar Ijan Čembers smatra da je mapa nastala u plemenu Čeroki. Ključ za njegovu tvrdnju je put na gornjem delu mape koji Čeroki povezuje direktno sa Čarlstonom. Trgovina na ovom potezu, smatra Čembers, predtavaljala je logistički izazov i lider plemena obećao je trgovcu da će "napraviti novi put" koji bi stvari olakšao. Po ovoj teoriji, centralna pozicija Katoba zajednice predstavljala je prepreku direktnoj trgovini između Čerokija i Britanaca. Autorstvo ove mape će verovatno zauvek ostati misterija. Danas postoji samo kopija na papiru dok je original na jelenskoj koži izgubljen. I ovaj primerak je očuvan samo zato što je Nikolson napravio dve kopije i poslao ih u London gde se one i sada nalaze u Britanskoj biblioteci i Nacionalnoj arhivi.