Dopisnik Slavica Klein - saradnik

U Americi su otkriveni za koje su naučnici smatrali da su namjerno uništeni početkom dvadesetog vijeka. Jedan od hramova je otkriven na plažama Brajton (Njujork), a drugi u Kaliforniji na sat vremena vožnje do poznate “Silikonske doline”.

Tekstovi koji su ukucani u zidu su na ćirilici i po svemu sudeći su predstavljali slave Božanstva. Na artefaktima su pronađeni čitljivi natpisi: МИР ЯРА, РУСЬ ЯРА, РОД, ХРАМ ЯРА, МАГ ЯРА itd. O čemu se tačno radi još ništa sigurno ne može tvrditi, ali sličnost sa slovenačkim idolima je očigledna.

Za Tragove dostavila Slavica KLEIN