Aranđelovac –  Tragajući za ostacima dvora poslednjeg srpskog despota Pavla Bakića, koji je do 1525. godine stolovao na Venčacu, a potom prebegao u Ugarsku, arheolozi su na lokalitetu Dvorine došli do (ne)očekivanog otkrića – monumentalne crkve srpsko-vizantijskog stila Milutinovog ili Uroševog doba, najverovatnije iz prve polovine 14. veka. Na to ukazuju monumentalna arhitektura, trodelni oltarski prostor i ostaci vrhunskog fresko-slikarstva.

Write comment (0 Comments)