PETROVIĆ Kent, Radomir : ČETNICI ISTOČNE SRBIJE,- Izdavač Pogledi, Kragujevac. 1999. Kapetan Radomir Petrović Kent (1914-2006) jedan je od deset najznačajnijih četnika Draže Mihajlovića, komandant I Bolevačke brigade do ranjavanja avgusta 1944.

U toku rata jedna od njegovih najznačajnijih akcija je bila spašavanje nekoliko stotina američkih avijatičara, koji su bombardovali Ploešt (Rumunija) i oboreni od nemačke artilerije na jugoslovenskoj teritoriji.
U vezi sa ovim Kent nam donosi pismenu izjavu Ričarda L. Felmana, major u penziji Vazdušnih snaga SAD, koji – između ostalog kaže : « Hteo bih da predložim našim antisrpskim političarima, novinskim kolumnistima i birokratima iz Stejt departmenta da, pre nego što prihvate iskrivljene objave u štampi dobro plaćenih firmi za odnose sa javnošću i političke učinke moćnih stranih lobista, razgovaraju sa hiljadama i hiljadama američkih unuka koji postoje isključivo zato što su Srbi spasili preko 500 njihovih dedova za vreme Drugog svetskog rata ».
Zatim je bio emigrant, službenik Ujedinjenih nacija (do uklanjanja na Titov zahtev), ađutant kralja Petra, novinar i izdavač. Napisao je svoje memoare na engleskom jeziku, koje je objavio 1998.godine u Lozani (Švajarska), a gde ističe upoređenje : isti ti avijatičari, koje je on spasio da ne padnu u ruke Nemaca, 1990 su bombardovali Srbiju u sastav NATO agresora : « Ist it badmemory…Or jyst another treason (Je li to loše pamćenje…ili samo druga izdaja ?!) »,- pita se Kent.
U prevodu na srpskom od Katerine Knežević, pod naslovom ČETNICI ISTOČNE SRBIJE, ova knjiga je po prvi put izdata 1999, a po drugi put, posle njegove smrti 2013.
Petrović priznaje da su se četnici borili protiv partizana, ali negira da su ikada bili i u savezu sa nemačkim i bugarskim fašističkim okupatorima Jugoslavije. Ipak, na str. 116 priznaje : « Zašto su nas nemački i bugarski avioni mitraljirali, nije mi jasno. Po nekim izveštajima, bila je to greška. Jer, mi smo imali vezu sa bugarskim komandantom, koji nam je obećao pomoć bugarske avijacije ».
Da se pridržao ove istine, njegovo svedočenje bi bilo dragoceno za sve one koji se bave istorijom Drugog svetskog rata. Ozbiljni nedostatci ove knjige su :
1. Ne spominjanje dobrovoljačkih jedinica, koje su se borile rame uz rame sa partizanima, oslobođene svake ideološke politike, sem ljubavi za slobodu svoje domovine.
2. Pretendiranje da su Srbi pravoslavci.
Činjenica je neosporna da su Srbi i katolici, i muslimani, pa i ateisti. Fundamentalističko pretendiranje nekih srpskih pravoslavaca ne odgovara istini. Ova neistina, kako i svaka druga, bila je i jeste u prilog neprijatelja srpskog naroda.
Ja sam lično poznavao Kenta. Posetio sam ga i u stan u Ženevi, u pratnji Vesne Jugović i drugih koji dođoše iz Beograda da nam snimaju intervjue. Pre našeg sastanka ja sam čuo za njega. A i on je čuo za mene. Čim sazna ko mu je došao u posetu, izrazi mi radost i pokloni mi njegovu knjigu sa autografom i rečima: «Za uspomenu Kaplanu Buroviću, za našu zajedničku borbu za slobodu Srbije i novi svetski poredak».

Akademik,
Prof. dr Kaplan BUROVIĆ