Imam u ruke djelo ECRIVAINS EN PRISON (KNJIŽEVNICI U ZATVOR), koje je objavljeno na engleski jezik u London 1996.godine, a na francuski jezik u Ženevi 1997. Predgovor mu je napisao Joseph Brodsky, a izdanje na francuskom jeziku je učinjeno od Centre Suisse Romand du P.E.N. Sa svojim kratkim biografijama i kratkim književnim stvaranjima u prozi ili u stihu pretstavlena su nekoliko desetina književnika sa svih strana svijeta, ne samo sa Istoka, već i sa Zapada.Iako albanski narod ima puno književnika koji su prošli kroz zatvor, pa i postojali junački, kao što su – na primjer - Kin Dushi, Mehmet Myftiu i Kasem Trebeshina, apsolutno nijedan od njih se ne spominje.

Od jugoslovenskih književnika spominje se samo Milovan Ðilas. Niko drugi! Ni akademik, prof. dr Kaplan Burović, koji je, u vrijeme pripremanja za objavljivanje tog djela, bio u Ženevi, a pošto je na Balkanu izdržao herpojski nekoliko decenije zatvora, što nije slučaj ni sa jednim od pretstavljenih književnika, ni sa Ðilasom. Ili je koji od njih izdržao više ?! Da nije Ðilas – autor Golog Otoka ?!
Sa druge strane, Akademik Burović ima i djela koja ne samo što ih nemaju pretstavljeni, već i na koja mu pretstavljeni mogu samo zavidjeti. Dovolno je da spomenemo njegovu poemu BOJANA, koja je bez precedana, a kojom je autor zaslužio da se proglasi za Disidenta Br. 1 Jugoslavije, Evrope, pa i svijeta. Spominjemo i njegov disidentni roman IZDAJA, koji je prihvaćen od naroda i od zvanične književne kritike kao chef-d’oeuvre nacionalne književnosti u prozi. Ne možemo da ne spomenemo i njegovu pripovijetku DJUBRE, kao i sonet DOĆI ĆU !, oba ova djela napisana u zatvorskoj ćeliji, a sonet i objavljen iz zatvorske ćelije, primjer ovaj – do danas - bez presedana u istoriji čovječanstva.
Akademik Burović je do sada objavio oko 150 djela. Skoro sva disidentna.
Kao disidentni književnik, Akademik Burović se borio i bori se dan-danas (Puni 87 godinu života!) protiv stalinizma, posebno protiv titoizma i enverizma, kao što se do danas niko nije borio. U okviru ove borbe za slobodu i demokratiju, a boreći se za naučnu istinu, on je doprinio i doprinosi borbi čovječanstva kao niko drugi protiv ekstremnog nacionalizma, šovinizma i rasizma.

Prof. dr Kaplan Burović akademik


Činjenica je neosporna da se Akademik Burović persekutira. Protiv njega su se mobilizirale sa svim svojim potencijalom, ljudskim (posebno lumpen-proleterima !) i materijalnim, ništa manje već pet država, koje ga sataniziraju svakakvim besmislicama, psovkama i uvredama, negiranjima, osporavanjima (Osporili su mu i ime, i nacionalnost, i državljanstvo !), lažima i bezobraznim falsifikatima, pa mu vrše i atentate jedan za drugim. Evo deset godina što je književnik Radovan Milić objavio djelo SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA – AKADEMIK BUROVIĆ DISIDENT BR. 1, za koje je proglašen za Srpskog viteza i dekorisan Zlatnom krunom srpskog naroda.
Treba da naglasimo da R.Milić nije prihvatio ni proglašenje niti odlikovanje sa motivacijom : « Prije Akademika Burovića ne mogu prihvatiti nikakvo odlikovanje ! »
Tada je nevladin institut za dodjelivanje tih odlikovanja proglasio Akademika Burovića za Srpskog viteza i dodjelio mu odlikovanja : Zlatna kruna, Sveti ratnik i Svetotrifunsko uzdarje. Iz Moskve, sa potpisom kozačkog atamana pukovnika Vladimir Radanović stigla su mu odlikovanja Sveslovenska nit i Aleksandar Nevski.
Godine 2016. SPC dekoriše ovog izuzetno konstruktivnog građanima od muslimanskih roditelja svojim najvišim odlikovanjem, zlatnim likom Sv. Petra II Petrovića – Njegoša – primjer ovaj bez precedana u istoriji crkava i vjera. U isto vrijeme, vlasti njegove domovine Crne Gore, pod zastavom demokratije (!), drže ga u crne liste i persekutiraju ga na bazi od njih svesno falsifikovane dokumentacije, za što neće ni da čuju o ispravljanju, jer su sasvim svesni svojih zločina, koje su mu učinili, i koje nastavljaju da mu čine.
Gdje ga persekutiraju vlasti njegove domovine, tu su im se pridružile i vlasti Srbije, Makedonije, Albanije i Švajcarske, pa eto i P.E.N. klub Ženeve, koji ovog književnika i mučenika ima pod krovom, pa i za člana Saveza književnika Švajcarske.
Persekutiranja, koja su se činila i čine dan-danas akademiku, prof. dr Kaplanu Buroviću, svjedoče za njegovu veličinu, za njegov izuzetan značaj i izuzetnu ulogu u borbi za stvarnu umjetnost, naučnu istinu, i za slobodu i demokratiju.
Danilo DANČETOVIĆ