Има у рукопису Гордане Јовић и песма по којој је насловљена истоимена књига  али она пре замућује него ли дешифрује овај неуобичајени наслов за књигу песама. Трагати за смислом : ЧЕГА¬ ?

        Следствено наслову најједноставније је помислити да је у питању трагање за смислом песме, али, по читању књиге, могло би се закључити да је она написана у трагању, дубоко посвећеном и искреном, за смислом љубави. У свету и несвету. Свугде где је љубав непопходна да се опстане у свету ненаклоњеном посве ни доброти, ни лепоти, ни миру, ни спокојству.
         Мото књиге унеколико је и назнака  суштине порука ових песама:
      „Поштовање
        Принципи и жеље
          Обликују љубав „ –
а жеље , како то бива у животу,  почесто не пријатељују са принципима.
         А и да није најфреквентнија реч у књизи љубав, ово би  била у читаочевом пријему порука књига о љубави.
          Онај са којим песма или песникиња разговара је стваран или имагинаран, свеједно, или је то онај који је „ понео у наручју цветове за анђела“ или онај од кога се тражи  да ону која пати или чезне „учини женом“, на махове груб, на тренутке нежан, у сваком погледу саговорник у овој књизи о љубави. Учини ми се по читању на тренутак да је можда књига тематски монохрона, али то неће сметати онима моји воле једноставно исписану, покаткад пренаративну,искрену љубавну песму.
    У овим песмама љубав би могла бити истинско дотицање бескраја.
     Посебно у онима „ где свако слово је крик који се прелама кроз етар реалности.“
        „ Ко не уђе човеку у душу не види ништа од оног што види“, пише песникиња у једној од круцијалних порука књиге.
        Док сам је читао у рукопису као да сам преживљавао све олује и смираје оне која ју је писала.
   Стога и   не само зато  је и препоручујем издавачу за штампу.


НОВИ САД, јесен 2о18.                                       Перо ЗУБАЦ