Због зајамчене сигурности и занимљивости живота, истина ће се из дана у дан мењати и богато сервирати преко наших слободних медија.

Досадашње богато искуство научило нас је кроз дугу историјску праксу да је истина увек била узрок потреса и

незадовољства широких народних маса због чега ћемо је сервирати у строго прописаним дневним дозама.

Овим начином избећи ћемо коцентрацију великог броја људи око само једне непроменљиве истине или око опонирања само једној лажи. Уместо тога и истина и лаж биће произвођени у непрекидном уравнотеженом балансу тако да ће суфицит и дефицит ове курентне робе бити за увек онемогућен.

Због свакодневног умножавања истине и лажи свако ће имати право на своју истину коју ће волети и лаж коју ће презирати. Могућност удруживања око заједничке истине биће искључена због свакодневног објављивања нових истина.

Оваквим уређењем Министарства Истине биће заувек избегнуте многе немиле сцене познате из досадашње људске историје.

Омађијан свакодневним сервирањем нових дневних истина, народ неће имати времена да тренутни револт и мржњу усмери према ономе далеком који се зове Република Смрдија али ће се зато свим својим негативним унутарњим силама гоњен окренути ка свом ближњем.

Рајица Марковић