Aleš Šteger, poznati slovenački pesnik, romansijer i esejista, realizuje novu fazu svog književnog projekta Na kraju zapisano u nedelju 2. avgusta u Beogradu, pišući na javnom mestu u parku pored Beogradske autobuske stanice književni tekst u čijem će središtu biti velika izbeglička kriza našeg vremena i

Posle Ljubljane, Fukušime i Meksiko Sitija, Beograd je četvrti grad u kome Šteger

realizuje svoj projekat Na kraju zapisano i piše 12 sati na javnom mestu.

Štegerov projekat, započet 2012. godine, podrazumeva da pisac jednom godišnje izabere jedan grad i u njemu javno mesto na kome će, unapred određenog datuma, pisati 12 sati sasvim slobodno, bez priprema i beležaka.

Projekat Na kraju zapisano Aleš Šteger je započeo 21. decembra 2012. godine na Trgu Republike u Ljubljani. Potom je 16. juna 2013. godine pisao u Fukušimi u Japanu, na mestu nuklearne katastrofe koja je posledica razornog zemljotresa iz 2011, da bi 26. novembra prošle godine pisao u Meksiko Sitiju.

– Na neki način za mene je to zenovska vežba u koncentraciji, kako biti kao pisac

budan u uslovima koji su veliki izazov. Poenta ovog projekta jeste da nemam pravo na bilo kakve naknadne redakcije teksta napisanog na javnom mestu. Sve greške i svi nedostaci teksta ostaju u njemu, kao sastavni deo ovog procesa i projekta. Dakle, ja se kao pisac svesno izlažem neposrednoj stvarnosti i stavljam u jednu osetljivu i ranjivu poziciju, kako bih bolje razumeo vlastito okruženje.

Napisani tekst biće objavljen u roku od 24 časa u Sloveniji u štampanom obliku i u obliku e-book, a tekst će biti preveden i na engleski jezik. Uz pisanje teksta radim i fotografije mesta, situacija, žanr scena i okolnosti u kojima nastaje moj tekst.

Tema mog teksta koji nastaje na javnom mestu u Beogradu, pored glavne autobuske stanice, jeste tekuća migracija sa Bliskog istoka, početak izgradnje mađarskog zida, izbegličkamkriza koja je oko nas. Danas sam već bio na mestu na kome ću javno pisati tekst 12 sati i pričao s nekim od migranata koji se nalaze u tom parku. Strašne sudbine! Za mene ovo pisanje na javnom mestu ipak nije politički aktivizam, već traženje nekog pesničkog i književnog jezika koji nam možda može nešto reći o tome šta se zbiva s nama ovde i danas – kaže, između ostalog,  Aleš Šteger.

uoči početka realizacije svog izazovnog književnog eksperimenta.

Aleš Šteger (1973) jedan je od vodećih savremenih slovenačkih pisaca. Za knjige

pesama, eseja i za svoje romane dobio je gotovo sve važnije slovenačke književne nagrade.

Knjige Aleša Štegera prevođene su na italijanski, nemački, engleski, švedski, španski,

hrvatski, slovački, češki, srpski, makedonski, bugarski, litvanski i mađarski jezik. Na srpskom jeziku, u izdanju Arhipelaga, objavljene su dve knjige Aleša Štegera: knjiga eseja Berlin i putopisni roman Ponekad je januar usred leta. Aleš Šteger živi u Ljubljani.

Srpski prevod teksta Aleša Štegera koji nastaje kao plod dvanaestočasovnog pisanja na

javnom mestu u parku pored Beogradske autobuske stanice, zajedno sa autorovim

fotografijama koje nastanu tom prilikom, Arhipelag će objaviti u saradnji sa srpskim

medijima, kao i u Arhipelag magazinu i na sajtu www.arhipelag.rs.