Veći gradovi u Šumadiji su Kragujevac, Smederevo, Smederevska Palanka, Aranđelovac, Jagodina, Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac i Mladenovac
Srce Srbije, Šumadija koje je ime dobila jer je obilovala šumama, najveća je subregija srednje Srbije.
Šumadija i Pomoravlje sa svetom razmenili 3 milijarde dolara

Njena teritorija u širem smislu obuhvata prostore između tokova Save i Dunava na severu, Velike Morave na istoku, Zapadne Morave na jugu i Dičine, Ljiga i Kolubare na zapadu. U užem smislu, ona obuhvata prostore do dolinskih razvođa Save, Dunava i dveju Morava.
Prema nekim interpretacijama, kao severna granica Šumadije označen je pojas između Kosmaja i Avale.
Šumadija je bogata izvorima i vodotocima. Pored brojnih potoka ima i nekoliko većih reka. One protiču i razilaze se od hidrografskog čvora Rudnika prema Velikoj Moravi, Zapadnoj Moravi i Savi.
Veći gradovi u Šumadiji su Kragujevac, Smederevo, Smederevska Palanka, Aranđelovac, Jagodina, Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac i Mladenovac.