Велики Савет Европског суда за људска права у Стразбуру, априла 2018. године одбио је жалбу Владе , чиме је претходно донешена пресуда за регистрацију Православне Охридске Архиепископије постала правоснажна.

Новембра 2017. године Европски суд за људска права у Стразбуру донео је пресуду да је Влада Републике Македоније, тиме што није регистровала канонску Охридску Архиепископију, прекршила Члан 11 и Члан 9, т.ј. прекршила је слободу здруживања и слободу мисли, савести и религије, које је била дужна да испоштује сагласно међународној Конвенцији за људска права, коју је потписала. Фебруара 2018. године, Влада Републике Македоније је одлучила да се жали Великом Савету поменутог суда, у вези донешене пресуде. Велики Савет Европског суда за људска права у Стразбуру, априла 2018. године одбио је жалбу Владе Републике Македоније, чиме је претходно донешена пресуда за регистрацију Православне Охридске  Архиепископије постала правоснажна.