B1 Small

Zavičajno-umetnička manifestacija DANI BRIBIRA, održana je 06.08. i 07. 08. 2016. u dvorištu napuštene osnovne škole u Dalmaciji, odnosno mestu Bribir. Bribir je itoričarima poznat kao stari grad-tvrđava koji je u srednjem veku imao veoma jak uticaj na ovim prostorima, ali i šire. Današnji Bribir je skoro napušteno mesto, a zbog smanjenog saobraćaja u ovom pravcu nije lako ni doći do njega jer nema autobuskih linija koje su mu predodređene. I pored svega pomenutog ova zavičajno-umetnička manifestacija uspeva da se održi i da bude zanimljivog sadržaja (uglavnom likovno-književnog), i većeg obima kako u smislu

posećenosti od strane publike tako i u smislu broja umetnika koji se ovom prilikom ovde predstavljaju. Osnivač manifestacije je pesnik i likovni umetnik Borivoj Bijelić Lun koji ju je osmislio u saradnji sa b5

Divna Bijelić Bribirska

 

Draganom Bijelićem. Manifestacija je održana po prvi put prošle godine, tako da su ovogodišnji susreti pesnika i likovnjaka u Bribiru drugi po redu. Pored prošlogodišnjih pokrovitelja koji su redom bili uspešni pojedinci ovogodišnja manifestacija DANI BRIBIRA imala je donatorsko okrilje određenog broja institucija i javnih subjekata. Slavu Bribiru doneli su Knezovi Bribirski. Istoriji je poznata loza Šubića Zrinskih kao knezova nekadašnjeg grada Bribira. Za jednog od ovih knezova udala se princeza Jelena, sagradivši potom i manastir „Krka“. Organizatori i učesnici ove manifestacije imaju svest o značaju fenomena zavičajnosti koji postaje važan segment u koncepciji duhovne obnove. Program manifestacije DANI BRIBIRA obogaćen je i degustacijom pršuta i vina koja je na raspolaganju svim posetiocima kao i umetnički program koji tome prethodi. Svi istinski dobronamerni Srbi i Hrvati uviđaju značaj ovog okupljanja jer je oslikan bojama likovnog ali i zvucima poetskog izraza. Učesnici manifestacije su amateri, ali i profesionalni umetnici jer je konačni princip ovog događaja uzdizanje postulata zavičajnosti kao ideala koji je nadređen svim drugim fenomenima postojanja kao i dnevno-političkim temama. Divna Bijelić Bribirska je ovom prilikom govorila poeziju ali i svoje aforizme. Za vreme degustacije vina i druženja Branko Bijelić je zasvirao Cintare, a jedan deo publike je zaigrao. Ilija Krneta je pozvao okupljenu publiku u Kistanje, na manifestaciju „Kistanjski zalasci sunca“ koja je održana deset dana posle ovog kulturno-zavičajnog programa u Bribiru, gradu i tvrđavi srednjovekovnih prinčeva i princeza.

B3 Small
Zbog postojanja još jednog Bribira (kod Novog Vinodolskog) veoma često dolazi do nesporazuma o lokaciji, pa je potrebno naglasiti i to da je ovaj Bribir smešten u dalmatinskom zaleđu između Šibenika i Zadra. Kao stari, istoriji omiljeni grad, ali i arheološko nalazište najvišeg ranga privuklo je pažnju i arheologa Gunjače. Danas je takođe arheološki rabljen. Grad Bribir je nekada imao toliko jak uticaj da je danas mnogo većem gradu Šibeniku svojevremeno dao i Povelju Grada. Dakle Šibenik je upisan u registar gradova upravo zahvaljujući Bribiru, odnosno moćnim vladaocima koji su živeli na ovoj tvrđavi. Izuzev arheološkog nalazišta koje je na samoj tvrđavi kao i bribirsko groblje, današnji Bribir ima nekoliko zaseoka ili delova od kojih ovom prilikom izdvajamo Bijeliće, Paviće, Steveliće i Bribirske Mostine. Većina ljudi koji se poreklom vezuju uz ovo mesto nosi prezime Bijelić. Danas ne postoji ni jedna autobuska linija koja spaja nekadašnji grad Bribir sa Šibenikom koji je postao grad zahvaljujući Bribiru.
Fotografije: Slavko Bijelić i Goran Gvozden
 Tekst:
Divna Bijelić Bribirska