Докуменат из 16 века са траговима црвеног воска, али и печатом националног архива Аустрије

Пројекат је делимично финансиран од стране Министарства културе и информисања Р. Србије

Фото извештај:

Преводом свих откривених докумената са латинског језика

у потпуности би била  разјашњена улога и важност Србије у

средњем веку.

 


Сва пронађена документа у бечком архиву су писана на латинском језику

- наставиће се -