Медаља витез реда Павла Бакића

(Пројекат је делимично финансиран од Министарства културе и информисања Р. Србије)

Фото извештај:

 

Павле Бакић је у угловима крста уписивао четири тачкице

вероватно као симбол значења познатог 4с

 - наставиће се -