Občina Slovenske Konjice je te dni podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Perovec-Brezje in javne poti Zafošt-Perovec z izbranim izvajalcem del GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic. Rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste Perovec-Brezje v dolžini dobrih 800 metrov, na odseku od novega mostu skozi naselje Brezje zajema zamenjavo spodnjega ustroja, razširitev

ceste, ureditev odvodnjavanja, asfaltno prevleko in prometno opremo cest. Vrednost del znaša 93.000 €. Sredstva za rekonstrukcijo ceste bodo v letih 2013 in 2014 zagotovljena na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin.
Rekonstrukcija makadamske ceste Zafošt-Perovec pa zajema razširitev ceste z nadgradnjo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, asfaltno prevleko in prometno opremo. Vrednost del za 960 metrov dolg odsek javne poti znaša 112.000 € in bo v  celoti financiran iz občinskega proračuna v letih 2013 in 2014 iz postavke KS Tepanje, modernizacija in preplastitev cest.
V letošnjem letu se bo v glavnem pristopilo k razširitvam ceste, ureditvi odvodnjavanja in nadgradnji spodnjega ustroja. V letu 2014 pa se planira dokončanje del obeh cestnih odsekov. Dela bodo predvidoma zaključena najkasneje do 30.6. 2014.

Občina Slovenske Konjice
Urad župana