Vlada Slovenije usvojila je predlog zakona kojim je povećan iznos odštete za izbrisana lica iz registra građana Slovenije u vreme njenog osamostaljenja.

Predlogom zakona, koji je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, umesto odštete od 30, predviđa se iznos od 40 evra za svaki

mesec u kome je neko bio izbrisan iz registra građana, što bi za državu značilo oko 43 miliona evra iz budžeta.


Prema podacima na internet strani Ministarstva unutrašnjih poslova. iz registra je bilo izbrisano 25.671 osoba. Lica, koja dokažu veću štetu, biće upućena da podnesu građanske tužbe pred sudom.


Dužina izbrisa bi se računala od 26. februara 1992. godine do dana kada su ta lica ponovo dobila dozvolu za boravak ili državljanstvo.


"To je ruganje sa pravom i zdravim razumom. Razuma i morala toj vladi očito nedostaje", izjavio je za javnost zastupnik izbrisanih i bivši predsednik Ustavnog suda Matevž Krivic, koji je potvrdio da izbrisani još nisu dobili novi predlog vlade.

Izvor: Beta