Prof. dr. Kaplan Burović - akademik

Gospodin Petar Milatović, vlasnik i izdavač srpskih internet novina ISTINA, u broju 163, Beč 20. januar 2008, razglasio je Urbi et Orbi da otkazuje saradnju sa akademikom, prof. dr Kaplanom Burovićem, navodno zato što je ovaj, na poslednjoj korici svoje knjige MARTIRIZIRANO KOSOVO, Ženeva, novembar 2007, objavio jedan njegov citat – kako to g. Milatović kaže – « na najnedozvoljeniji način, bez prethodnog dostavljanja teksta sa mojim potpisom, što podrazumeva autorizaciju, na jednoj (strani,- ovu reč dodajemo mi, autori ove izjave.), drsko mi podmećući kroatizme u srpskom jeziku, koje nikada ni u snu ne bih koristio, na drugoj strani ».

U njegovom obraćanju lično Akademiku Buroviću, g. Milatović navodi konkretno riječ DEMOKRATIJA (za njega srpska), koju je Akademik Burović (ustvari Savo Zmajević !) nehotice preinačio – po g. Milatoviću - u «hrvatsko ustašku » riječ DEMOKRACIJA.1)
Mislimo da je ovo unikalan primjer na svijetu da se nešto ovakvo uzme za razlog otkazivanja saradnje.  
Sa druge strane, unikalan je i zahtev g. Milatovića da se njemu, kao autoru, traži dozvola za citiranje. Svi mi, svakodnevno (pa i sâm on!) citiramo ovoga i onoga ne tražeci im dozvolu za to. Konkretno i sada, u ovoj našoj izjavu, citirasmo g. Milatovića, bez njegove dozvole. Ili treba da mu i mi tražimo za ovo dozvolu?!
Preko svega. Ako je DEMOKRACIJA “hrvatsko ustaška” riječ, onda i DEMOKRATIJA je „rusko bolševička“ riječ, pošto je u tom obliku upotrebljavaju ne samo Rusi, već i njihovi bolševici.
Mislimo da je svakome jasno da tim “obrazloženjem” g. Milatović prikriva nešto drugo, mnogo važnije i mnogo značajnije, što nema smjelosti da iznese u javnost, jer je teško zaglibio ne samo prema Njemu, Akademiku Buroviću, već i prema narodu srpskom i domovini Srbiji.
Akademik prof. dr Kaplan Burović nije neka beznačajna ličnost. On je autor oko 100 knjiga, značajnih književnih ostvarenja i naučnih otkrića, disident Br. 1 Jugoslavije, Balkana i Evrope, sveta, koji je svojom disidencijom prethodio i Milovanu Ðilasu, i Aleksandru Solženjicinu, i Jeftušenku, i Saharovu. On je počasni član mnogih redakcija, udruženja, pa i Akademije nauka. Kako je to sâm g. Milatović javno priznao – On je “potomak veleslavnog grofa Jovana Burovića iz Perasta…pesnik, romansijer, istoričar, profesor, doktor, akademik, disident, sužanj, prvo po zatvorima Josipa Broza, zatim Envera Hodže, u kojima je ostao 33 godina. Svojim životom i stvaranjem on se našao u društvu naših značajnih stvaralaca, Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Emira Kusturice, koji su, između ostalih, kao i Kaplan, stali ispovedati svoje srpsko poreklo. On se i zvanično vratio svom prvobitnom prezimenu, svojim srpskim korenima. Postupak Kaplana Burovića utoliko više zaslužuje divljenje što je on to učinio, kao i Emir Kusturica, u vreme sveopšte omraze na Srbe, kad su se od njih, kao od gubavaca, svi udaljavali, pa čak i oni malodušni i prodani među samim Srbima. S druge strane, navukao je na sebe bes i mržnju mnogih Albanaca. Kaplan je vanredno snažan erudita, koji sâm, danonoćno izgara i velikom naučnom argumentacijom, enciklopedijskim poznavanjem problema, lapidarno pobija sve moguće albanske istorijske falsifikate. Njegove studije, za srpsku stranu su najubojitije oružje. On je nesebično radio i radi u srpsku korist ono što cela Vlada Srbije nije u stanju da uradi. On bi bio najbolji savetnik predsednika vlade. Svojim disidenstvom, borbom za slobodu i demokratiju, književnim stvaranjem i značajnim naučnim otkrićima, Kaplan Burović se afirmirao kao književnik i naučnik svetskog glasa, pa se danas sasvim zasluženo vio u sam vrh svetske aktuelnosti. Da nije ISTINE (pomenute novine g. Milatovića,- naša beleška) Kaplan ne bi imao gde da objavi svoju reč”, jer ga albanska mafija izolirala ne samo od albanskih medija, već i od drugih, pa i od srpskih. Jedan od najbližih i najvećih prijatelja i saradnika g. Milatovića, upravo ovih dama piše Akademiku Buroviću: “Čast mi je velika da se dopisujem sa Vama!”
Prije g. Milatovića sa njegovom redakcijom cenili su Akademika Burovića ovako, pa i više, strane ličnosti, profesori i doktori nauka, universiteti, akademici i akademije nauka. Koliko za primjer, evo što kaze jedan Kanađanin, doktor nauka, inače osvjedočeni veliki prijatelj Albanaca: “Pošto sam se upoznao sa albanološkim tezama akademika, prof. Dr Kaplana Burovića (koje sam pročitao na engleskom jeziku), ubjedio sam se da Albanci nemaju nikakvo istorijsko pravo na Kosovo”.
Njujorski Universitet, pošto je javno prodiskutirao, pa i objavio albanološke teze Akademika Burovića, proglasio ga za famous dissident and historian, dok Association française d’etude sur les Balkans, pretstavljajući nam na francuskom jeziku Njegove albanološke teze, proglašava ga za Mandelu Albanije, pa i za grande homme, qui a sacrifié sa vie pour la recherche (= veliki čovjek, koji je žrtvovao svoj život za istraživanja). Istovremeno oni optužuju Albance za monstruoznu nezahvalnost i zločinački stav prema Njemu.
I sami albanski naučnici, istoričari, profesori, doktori nauka i akademici, diplomate, ambasadori i predsjednici Albanije, pa i oni ekstremno neprijateljski nastrojeni protiv našeg Akademika, priznali su javno, preko štampe i interneta, Njegove vanredne zasluge ne samo kao književnik (Akademik Burović je prvi i jedini srpsko-crnogorski književnik koji se uvodi u službeni program Ministarstva prosvijete i kulture Albanije za škole svih kategorija i univesitete!), ne samo kao naučnik (Njegova su naučna otkrića uvedena i u program profesora Universiteta u Tirani, dok su neki albanski naučnici, prihvatili Njegove albanološke teze, pa su, potstaknuti Njegovim ličnim primjerom, istupili i javno, sred Tirane, protiv falsifikovane istorije albanskog naroda o tobožnjoj autohtoniji i porijeklu od Ilira!), već su ga priznali i kao istorijsku ličnost i heroja – za Mandelu Albanije - koji se borio za slobodu i demokratiju Albanije, kao niko drugi, doprinoseći i žrtvujući za tu slobodu, opet kao niko drugi. Akademik Burović se borio (i bori se!) za de-enverizaciju, za dešovinistizaciju i derasizaciju Albanaca, još jednom - opet kao niko drugi!
 Jedan od ovih Albanaca, inače književnik, izjavio je preko štampe i interneta: “Ko ima za cilj da uvredi Vas, g. Kaplane, povredio zenice svojih očiju!”
Otkazivanjem saradnje, zar g. Milatović nije imao za cilj da uvredi Akademika Burovića?!
A zašto? Za jedno C “hrvatsko-ustaško”, koje – kako već rekosmo – i nije Njegovo, a koje i sâm Milatović upotrebljava?!
Pa zar su ga malo uvredili Titoisti, proglašavajući ga i krivično kažnjavajući ga za “neprijateljsku propagandu”, kao neprijatelja “narodne vlasti”, “socijalizma”, pa i “bratstva i jedinstva” jugoslovenskih naroda, ovog (juče i danas!) najvećeg pobornika bratstva i jedinstva ne samo eks-jugoslovenskih naroda, već i šire, ovog Čovjeka (ovako, velikim slovom, napisali su ovu riječ o Njenu i njegovi albanski neprijatelji!), ovog GRAND HOMME, kako su ga nazvali i Francuzi?!
Pa zar su ga malo uvredili Enverovci, kažnjavajući ga potpuno nevinog na 43 godina monstruoznog zatvora, derući ga na živo 10 puta redom upravo zato što nije pristao da se odrekne jugoslovenske nacionalnosti, jugoslovenskog državljanstva, svojih društveno-političkih ubjeđenja i svoje djece, što je u Albaniji pretstavljao političku i ideološku diversiju?!
I Titoisti i Enverovci više su puta pokušali da ga i fizički likvidiraju (u zatvor i pošto se spasio zatvora!), a sada - i preko interneta pozivaju svoje junake da pođu u Ženevu -  da ga ubiju. Opevali su mu preko interneta i opelo, slučaj ovaj bez presedana u istoriji čovječanstva. Ako ko ne vjeruje, neka provjeri!!!
Titoisti i Enverovci razorili su mu porodicu, prostituisali i prvu i drugu ženu, uhapsili sina Dušana potpuno nevinog, njegovoj nevesti ubili dijete od 5 mjeseci u utrobi i razorili im brak, a kćerku Dušanku silovali u 4-toj godini, učinili sve da i nju prostituišu i, pošto im to nije pošlo za rukom, sred Tirane je masakrirali.
Grozno je i slušati ovo, kamoli pretrpjeti na svojoj čapri.
I ovog Čovjeka g. Milatović hoće da nam ga vrijeđa, jer – moguće – misli da su nam ga malo vrijeđali Josip Broz, Enver Hodža i njihovi ližisahani!
Prosta mu bila i uvrijeda, ali – otkazivanjem saradnje, ovaj srpski “rodoljub” i “demokrata”, koji je svijestan da Akademik Burović, kad ne bi bila ISTINA, ne bi imao gdje da objavi svoju riječ, zar mu ne uskraćuje i pravo štampe (što je i zakonom zabranjeno!), zar se ne ujedinjuje sa albanskim neprijateljima Akademika Burovića, koji nisu samo Njegovi, već i našeg naroda, naše Srbije i našeg Kosova, pa i cijeloga svijeta?!
Ujedinjenje g. Milatovića sa albanskim teroristima za teroriziranje Akademika Burovića je tako očigledno, neosporna činjenica, da se ovo ne može ničim ni poreći, niti opravdati.
Kako se zna, od kad je izašao iz albanskog zatvora Akademik Burović, albanska mafija troši svoj droga-dolar i prostituta-dolar ne samo lopatom, već i vrećama, kao za nikoga drugo, da mu onemogući pisanje i objavljivanje njegovih djela, pa i najmanjeg članka. Lično Ismail Kadare, javno, preko štampe, pozvao je njegove Albance da Akademiku Buroviću ne daju ni mikrofon koje radio-stanice. Oni su uspjeli da potkupe i švajcarske vlasti da ga zlostavljaju, pa i da mu skinu status političkog emigranta i da ga protjeraju iz Švajcarske. Ovo su priznali i sami Albanci, a g. Milatović se eto – ujedinio sa njima.
Ili njegovo otkazivanje saradnje, njegovo neobjavljivanje ni Akademikovog eseja NAROD, NACIONALNA MANJINA I EMIGRACIJA2) nije persekutiranje i ujedinjenje sa albanskom mafijom?! Pa ko je bio više od nje zainteresiran da se taj esej ne objavi?! Pa ko je više od nje angažovan za persekutiranje stvaranja Akademika Burovića?!
Ujedinjenje g. Milatovića sa albanskom mafijom je neosporno.
Mi, koji nećemo sa tom mafijom da imamo posla ni preko g. Milatovića, koji se ne slažemo sa njegovim vređanjem i persekutiranjem Akademika Burovića, sa njegovom izdajom stvari Kosova i srpskog naroda, odlučismo da ovako i ovom motivacijom, da kolektivno otkažemo našu saradnju g. Milatoviću i njegovoj NEISTINI, njegovom zločinu protiv Akademika Burovića i srpskom narodu.
Što ovo nismo učnili odmah, čim smo pročitali kriminalnu izjavu g. Milatovića, stvar je Akademika Burovića, koji nas je zamolio da pričekamo, jer se obratio najužim saradnicima i prijateljima g. Milatovića da posreduju kod njega da se stvar riješi mirnim putem, pošto naša koplja ne treba da lomimo vadeći oči jedan drugome, već u borbi protiv neprijatelja naroda i domovine naše. U tom očekivanju prođoše dani i nedjelje. Gospodin Milatović ne samo što se nije povukao, već na sajtu ISTINA nastavlja da drži tu njegovu sramnu izjavu za otkazanu saradnju.
Zato, evo gde i mi otkazujemo njemu našu saradnju, jer – gdje Akademika Burovića proganjaju, maltretiraju i svakako persekutiraju neprijatelji naroda i domovne naše, unutrašnji i spoljašnji, sigurno da se sa time nećemo složiti i mi, nećemo se sa njima ujediniti i mi, pogotovo kad smo sasvim svijesni nepoštene i zločinačke osnove ovih persekutiranja, koja se ne tiču samo Akademika Burovića, već i svih nas, Srba i ne-Srba, koji smo se angažovali u borbi za naučnu istinu, za slobodu i demokratiju.3)
Borba protiv Akademika Burovića je borba protiv srpskog Kosova, protiv Srbije i srpskog naroda, protiv čovječanstva uopšte, protiv naučno od Njega dokazane istine, koju je On, evo 55 godina, smjelo, sa samoodricanjem, herojski, kao niko drugi do danas, tresnuo u lice ne samo Josipu Brozu i Enveru Hodži, jugoslovenskim “komunistima” i albanskim teroristima, već cijelom svijetu, u jedno vrijeme kad se g. Milatović složio sa onima što sred Beograda dadoše tapiju Kosova Albancima, a Jugoslaviju i Srbiju rasparčaše, vratiše nam je u srednji vijek, gazeći njihovu čast i dostojanstvo onako kako nam je nisu gazili ni turski okupatori, niti fašističko-nazistički zlotvori.
Ko ne osuđuje g. Petra Milatovića, za ovaj zločinački stav prema akademiku prof. dr Kaplanu Buroviću, taj je njegov saradnik. Ne možemo se boriti za Kosovo, Srbiju i srpski narod, sarađujući sa onima, koji Kosovu, Srbiji i srpskom narodu, zabijaju nož u ljeđa, iz bilo kojeg razloga učinili to, ideološkog, vjerskog ili droga-dolarskog, kao najamnici jednog preminulog svijeta, ili kao prodane duše kod albanske mafije.*)
Svetlana KAPETANOVIĆ,
Savo ZMAJEVIĆ,
Ljubomir RESULBEGOVIĆ,
Anton ZMAJEVIĆ.
___________________
1) Obratite pažnju na riječ AUTORIZACIJA u gornjem citatu, koju upotrebljava i sâm P.Milatović, a koja svojim oblikom i slovom –C- nema neku bitnu razliku od “hrvatsko-ustaške” riječi DEMOKRACIJA. Isto tako i riječ ARGUMENTACIJA, opet u citatu Milatovića, koji se navodi niže.
2) Pošto je još od 2007. godine persekutirao P.Milatović ovaj esej, objavljen je u INTERNET NOVINE SRPSKE, broj od 24.01.2008!
3) Odmah poslije nas otkazali su saradnju jedan za drugim i mnogi drugi saradnici, pa je P. Milatovic bio prinudjen da prekine dalje izdavanje svog sajta.
*) Ova izjava poslata je mnogim medijima, organima štampe i sajtovima, ali nam je niko ne objavi, čime su pokazali jasno na čijoj su strani, ali je i prekidanje daljeg izdavanja tog sajta pokazalo koja je strana jača. Ovo je prekidanje saradnje počelo odmah čim su vidjeli na tom sajtu “obrazloženje” P.Milatovića i, posebno, kad su u djelu Akademika Burovića TAMO – NA KOSOVO !, Ulcinj 2008, vidjeli i naš otkaz saradnje.