Akademik, prof. dr Kaplan Burović, iako kažnjen kao disident na preko 43 godina monstruoznog zatvora, živ odran i permanentno izložen fizičkom likvidiranju (prežvio i kliničku smrt), kroz sve patnje i prepreke, sabotiranja, mobinga, medijske blokade i sataniziranja, uspio je da napiše i objavi do sada 143 djela iz oblasti publicistike, književnosti i nauke, na svom srpskom i stranim jezicima.

Djela o njemu ne pišu samo sasvim njemu nepoznati ljudi i prijatelji, istomišljenici i suborci, već i njegovi neprijatelji, izjavljeni kao takvi i bijesni, spremni da sve i svašta izmišljaju protiv njega, da mu poreknu i rođeno ime, kamoli autorstvo djela, njihov značaj i njihovu vrijednost.
Ipak, ne samo prijatelji, koji ga visoko cijene, već i neprijatelji često priznaju posebne vrijednosti njegovih djela, od kojih su neka uvedena i u školske programe, dobrovoljno učena napamet i citirana u borbi za slobodu i demokratiju.
Kao odgovor na njegovo herojsko držanje po zatvorima i, posebno, na njegovo poliedrično i genijalno stvaranje, ne samo od njegovih prijatelja, već i od njegovih neprijatelja, napisana su i objavljena do sada 176 djela, ne računajući ovdje razle članke, pa i obične studije. Moguće da je i koja druga knjiga objavljena, za koju mi još nismo saznali.
U okviru 65-te godišnjice njegove disidencije objavljujemo ovu listu, sa kratkim bilješkama, koje će vjerijume dobro doći budućim analitičarima života i stvaranja akademika, prof. dr Kaplana Burovića.

01. ACADEMIK DICTIONARIES AND ENCYCLOPEDIAS – UNIVERSAL -LEXIKON, 2012: Albanologe: Wissenschaftler auf dem Gebiet der Albanologie. Kaplan Burović (alb. Kaplan Resulli, auch Kaplan Resulbegoviq); * 8. August 1934 in Ulcinj, Montenegro) ist ein Schriftsteller, Journalist und Albanologe. Burović absolvierte 1958 die Höhere Pädagogische Lehranstalt in…Deutsch Wikipedia.

02. AJTIĆ, Ajka: 101 DJELO AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2009. Sadrži prilično opširnu biografiju Akademika, listu njegovih do tada objavljenih djela i listu djela objavljenih za i protiv Akademika, kao i nekoliko citata od značajnih ličnosti, koji su se izrazili za njega.

03. AJVAZI, Fejzi: AGJENTI KAPLLAN R.,- Priština 2009. Nastojava da nam dokaže da je Akademik Burović agent UDB-e, poslat u Albaniji sa misijom da ubije Envera Hodžu i da mu uzme vlast, opšta kleveta i optužba svih Enverovaca angažovanih u sataniziranju Akademika, a pobijena dokumentom Vrhovnog suda Albanije, objavljen faksimiljno u djelu Akademika: ENVERISTIČKI SUDSKI PROCESI, Ulcinj 2016. Kako vidimo iz svih optužbi protiv Akademika, apsolutno u nijednoj se UDB-a i ne spominje, kamoli da se Akademik i optužuje za bilo kakvu vezu sa njom. Činjenica je za to i puna nevinost, koju je Akademiku službeno priznao Albanski Parlamenat, pa i ošteta, koja mu se plaća za nevino izdržani zatvor. I poret svega ovoga, njegov zakleti neprijatelj Ismail Kadare izjavljuje preko medija da tobože slučaj Akademika Burovića još nije definitivno razjašnjen, da se i dalje isleđuje i, po njemu, očekuje se dokazati da je bio agjent UDB-e. Činjenica je da ima i Albanaca koji zlurado kažu: „Kaplana neće ni UDB-a!“

04. AKADEMIA E INTELEKTUALËVE SHQIPTARË E SHKENCAVE DHE E ARTEVE  (Akademija nauka i umjetnosti albanskih intelektualaca): SHKENCAT DHE ARTET SHQIPTARE (Nuke i umjetnosti albanske),  God. I, Br. 1-4, Priština-Istanbul-Tirana 1992. Službeni časopis Akademije, koji se objavljuje na albanskom, engleskom i turskom jeziku. U njemu se iznosi organika te Akademije i tu piše da je Kapllan Resuli (pseudonim Kaplana Burovića) kao književnik proglašen za POČASNOG ČLANA te Akademije. Kao naučnik-albanolog imenuje se na dužnost sekretara Otsjeka te Akademije za albanski jezik i književnost i dodjeluju mu se naučni činovi profesor i doktor. Kao sekretar otsjeka, po Statutu, on je automatski i potpresjednik te Akademije. Isto tako piše da je Akademik Burović i član Redakcionog obdora (Editorial board) te Akademije nauka i umjetnost.
Sve je ovo učinjeno misljeći da je Akademik Albanac i njihove gore list, da se slaže sa albanskom falsifikovanom istorijom. Kad su saznali da je Jugosloven srpsko-crnogorskog porijekla, porekli su mu ne samo sva priznanja, već i da je postojala ta Akademija. Činjenica je neosporna da je ta Akademija prekinula sve svoje aktivnosti, umrtvila se, upravo zato što je tako visoko ocjenila Akademika Burovića.

05. AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS (Akademija nauka i umjetnosti Kosova): K O S O V A, Priština 2012. Od kritike ocenjena kao predenciklopedija Kosova. Uveli su Akademika Burovića kao svog istaknutog književnika, naravno sa pseudonimom Resuli i kojekavim neistinama. Konkretno tamo piše: „Kaplan Resuli je besumnje bio jedan od književnika i intelektualaca najogovaranijih, najnapadnutijih, najblasfemiranijih, najpolemiziranijih u albanskom svijetu. On se optužuje i kao panslavista, ali se sa druge strane karakteriše kao jedan od najistaknutijih rodoljubivih književnika.
Njegovo najglavnije djelo je roman „Izdaja“, iako je malo njegovih djela objavljeno u Albaniji. Kaplan Resuli je kažnjen sa 10 godina zatvora (Lažu! Kažnjen je 43 godina zatvora!- RLj.) od komunističkog režima iz razloga što njegova shvatanja nisu korespondirala sa režimom Envera Hodže.
Resuli je priznao da je ljevičar, ali ne sa komunizmom koji je uspostavljen u Albaniji, koji on naziva banditski komunizam, što ga jako skupo koštalo. Poslije '90-tih godina, iako kao presjednik tadašnji, Sali Beriša, ali – kasnije – i eks-presjednik vlade Fatos Nano izvinuli su se Resuli-u u ime albanskog naroda i pozvali ga da se vrati u domovinu, ali on nastavlja da živi u Švajcarsku.“
Intervencijom Enverovaca ova je verzija djela povučena besglasno iz prometa, pa je umjesto nje plasirana na tržiste novo cenzurisano izdanje, koje nosi datum 2013. U ovom izdanju je ošišano skoro do kože ono što je tamo rečeno u prethodnom izdanju o Akademiku Buroviću.

06. AKADEMIA E SHKENCAVE E RPSSH (Akademija nauka Narodne Socijalističke Republike Albanije): FJALOR ENCIKLOPEDIK SHQIPTAR (Enciklopedijski rječnik albanski), Tirana 1985, kod glasa GJUHA SHQIPE, str. 351, kol. II, spominje naučno otkriće Akademika Burovića o prelazu kratkog indoevropskog O u A (uporedi lat. nox, noctis, njem. Naht, alb. natë), čime se dokazuje da albanski jezik ulazi u istu grupu jezika gdje su i balto-slovenski jezici. Spominje se otkriće, ali ne i njegovo ime, jer je tada Akademik bio u zatvor i njegovo ime TABU.
Enverovac Pashko Baku, godine 2002, pošto je izašao Akademik iz zatvora i saznalo se da je to naučno otkriće njegovo, učinio je u Tirani drugo izdanje te enciklopedije i, kod glasa GJUHA SHQIPE,  izbacio Akademikovo otkriće, jer se u „demokratizovanoj“ Albaniji nastavlja sa persekutiranjem ovog naučnika i tamo gde mu se ime ne spominje.

07. ALIA, Ramiz: UNË, RAMIZ ALIA, DËSHMOJ PËR HISTORINË (Ja, Ramiz Alia, svjedočim za istoriju),- Priština 1992. Ramiz Alija je do 1992. godine bio šef vladajuće Partije rada Albanije («komunističke») i predsjednik Republike. On je prvi koji je po izlasku Akademika iz albanskog zatvora započeo sa klevetama, falsifikatima i bezobraznim lažima protiv njega, na francuskom jeziku, preko lista francuskih stalinista L’UMANITE, Pariz, 24. januar 1991. On tamo piše da je Akademik bio u službi UDB-e i, tobože, da su ga zato oni uhapsili. Ramiz Alija zna sasvim dobro da je Akademik hapšen potpuno nevim, kao glavni pretstavnik političke i ideološke diversije (Vidite Optužnicu!), znači - kao disidentni književnik, a i po zahtjevu zvaničnog Beograda, Josipa Broza Tita i njegove UDB-e, kao uslov da se između Jugoslavije i Albanije uspostave diplomatski odnosi na rang ambasada, što sada priznaju i sami Albanci, pa i oni neprijateljski raspoloženi prema Akademiku. (Vidite na ovoj listi kod RATKOCERI, Gani Demir!). Ovo ovaj Ramiz nastavlja i u ovom njegovom djelu, objavljeno kao zasebna knjiga. Od značaja je što se u čitavom ovom djelu on bavi samo Ðerđom Fišta i Kaplanom Resuli, jer drugih neprijatelja kalibra ovih nije imao protiv ni on niti njegov Enver Hodža.

08. ANONIMUS I: HISTORIA E KOSOVËS (Istorija Kosova),- Istanbul 1991. Akademik Burović je jedini književnik koji se tretira u ovoj istoriji. Isto tako i njegov roman IZDAJA je jedino književno djelo koje se tu spominje. Albanski autori ovog djela se ponose Akademikom i njegovim romanom, kao izuzetno značajnom ličnošću kulture i istorije Kosova.

09. ANONIMUS II: HISTORIA E LETËRSISË SHQIPTARE (Istorija albanske književnosti),– sajt MJEKSIA-GRUP, 20. januar 2010. Tu, između ostalog, piše: „Počeci seriozne proze na Kosovo mogu se datirati u periodi 1956-1960. Jedno pokoljenje albanskih mladih autora počeše da objavljuju ovdje, u jedno vrijeme kad u samoj Albaniji kvalitativno stvaranje bješe ugašeno pod teškom rukom stalinizma. Među glavnim proznim piscima ovog prvog pokoljenja bili su Kaplan Resuli (rođen 1934), poznat i kao Kaplan Kaluši, Adem Demači (r. 1936), Anton Pašku (1937-1995), Azem Škreli (1938-1997) i Ramadan Redžepi (r. 1940). Za ovu grupu albanskih intelektualaca uslovi nisu bili bolji od onih u Albaniji...ovo prvo pokoljenje, koje je postavilo temelje prozi na Kosovo, uništeni su politički...Od njih petorice, samo dvojicu, Anton Pašku i Azem Shkreli-a, nije snašlo ništa. Adem Demači je uhapšen od srpskih vlasti 1958, Ramadan Redžepi je prebjegao u Švedskoj, dok je Kaplan Resuli učinio gorku grešku što ode u Albaniju (po izlasku iz jugoslovenskog zatvra,- RLJ), gdje, poslije izvesnog vremena, videće sebe u zatvor. Od ovog namjernog rastrojstva čitavog pokoljenja književnika, za mnoge godine zatim albanska proza na Kosovu neće postići kakav zadovaljajući stad. Ovaj gubitak za albansku književnost osjeća se i danas“...

10. ANONIMUS III: HISTORI E LETËRSISË SHQIPTARE (Istorija albanske književnosti), na sajtu, 20.06.2010: “Jedan drugi prozni pisac, koji je izašao poslije godina interniranja jeste Kapllan Resuli (r. 1934), poznat i imenom Kapllan Kallushi. Resuli je rođen u Ulcinju i studirao u Shkup (Skopje). Diplomirao se 1957. Prve pripovijetke su mu objavljene u književnom časopisu Kosova Jeta e re. Resuli se ističe u prvom pokoljenju serioznih proznih književnika Kosova, pokoljenje koje se pojavilo u književnosti na kraju pedesetih godina, a koje srpske vlasti primoraše politički da ćute. Od drugih ovog pokoljenja, Adem Demaçi (r. 1936) uhapšen je 1958, Martin Camaj (r. 1925) emigrirao je u Italiji, Ramadan Rexhepi (r. 1940) pobježe u Švedskoj, dok su Anton Pashku (1937-1995) i Azem Shkreli (r. 1938) pali u ćutnji. Sam Resuli, poslije godinu ipo dana zatvora, učini fatalnu grešku i 1959. godine pobježe, misleći da će naći slobodu u Albaniji. Emigrirajući iz Jugoslavije plivanjem preko rijeke Bojana, predade se albanskim vlastima, koje ga poslaše u koncentracioni logor u okolini gradića Ljušnje, gdje su ga držali dvije godine. Poslije ovoga, u šezdesetim godinama, dobio je prava kao književnik i stiže da objavi prozu u organima štampe Nëntori i Drita. Među njegovim knjigama ove periode su roman od 392 stranica IZDAJA, Tirana 1965, za koji se najviše spominje; jedna zbirka pripovijedaka za Kosovo sa naslovom ODJEK KORABA, Tirana 1968, i novela ZMIJA, Tirana 1969. Godine 1966. Resuli po prvi put stupa u konflikt sa vlastima zato što se otvoreno izrazio kritički protiv Ismaila Kadare. Optužen kasnije za izdaju (neprijateljska agitacija i propaganda), kažnjen je 1970. sa 15 godina teškog zatvora, rok ovaj koji mu je produžen do 43 godina. Na kraju je pušten iz zatvora 1991. godine i interniran u selo Pljuk, u blatišta Muzećeje. Sada živi kao politički emigrant u Ženevi, Švajcarska, gdje je objavio mnoga nova djela, počinjući sa zbirkom pjesama ZRACI NADE ».
Izgleda da je ova Istorija sastavljena u Jugoslaviji i od autora koji nije smio da se izrazi ni protiv albanskih, niti protiv jugoslovenskih vlasti, što se dokazuje činjenicom prikrivanja istine hapšenja Akademika Burovića u Albaniji, potražnjom jugoslovenskih vlasti kao uslov da se između Jugoslavije i Albanije postave diplomatski odnosi na rang ambasada.

11. ANONIMUS IV: OTVORENO PISMO,- Lucern (Švajcarska), 19. juni 1995 (pečat na koverat, kojim su to pismo poslali Akademiku). Jedna grupa albanskih buržuaskih intelektualaca u Švajcarskoj, porijeklom iz Albanije, Srbije (Kosmet), Makedonije i Crne Gore, na čelo sa katoličkim raspopovićem Ndue Sinishtaj i eks-„komunistom” Mustafa Xhemaili, po instrukcijama albanskog SIGURIMI-a i jugoslovenske UDB-e, čim je Ak. Burović izjavio da po nacionalnosti nije Albanac, već Jugosloven (Srbo-Cnogorac), sročili su ovo OTVORENO PISMO na srpsko-hrvatskom jeziku, štampali kompjuterom, namnožili fotokopiranjem, pa su je razdali svukud po svijetu u slovenskim sredinama, da bi nahuškali protiv Akademika i njegovu braću po krvi. To je pismo puno svakakvih bljuvotina, i najprljavijih, pa i protiv Njegoša. Akademiku su pripretili da će ga i ubiti, slomiti mu glavu. Na to im je Akademik odgovorio preštampavanjem tog pisma faksimilno u njegovoj knjizi NJEGOŠ I ALBANCI, Ženeva 2002. Ponovljeno je i u drugom izdanju ove knjige, Podgorica 2016. Posramljeni, Albanci dan-danas ćute o ovoj paskvili svojih intelektualaca.

12. ANONIMUS V: IMAGES CORRESPONDANT A KAPLAN BUROVIĆ,- google.com. Postoji i sa pseudonimom Kapllan Resuli. Zbir fotografija Akademika Burovića i drugih ličnosti koje imaju kakvu vezu sa njim, zatim naslovne strane mnogih njegovih djela, dokumenta o njegovom školovanju, afirmiranju kao profesor i doktor nauka, kao akademik, dokumenta o odlikovanju i proglašenja za Viteza i za Svetog Ratnika. Ako se kucne na njih, otvaraju se stranice Akademikovih djela i djela drugih o njemu, tekst dokumenata. Autor se krije, da bi izbegao persekutiranje od Akademikovih neprijatelja.

13. ANONIMUS VI: MANDELA ALBANIJE U MEDIJSKOJ BLOKADI – Sajt posvećen ličnosti i delu Kaplana Burovića: kaplanresuli.wordpress.com. Dana 23. novembra 2012, još nepoznata ličnost, sigurno Srbin, sakupila je neka djela Akademika Burovića i drugih o njemu i njegovom stvaranju, sva na srpsko-hrvatskom jeziku, podjelila ih po tematici i ovako napravila zbornik, u kojemu svak sasvim lako može da nađe ono što kod ovog Akademika traži.
Godine 2003, nešto ovako je učinila i Albanka Elinda MARKU (vidi), ali sa neobjavljenim djelima Akademika Burovića.
Akademik Burović do danas je jedinstven autor na svijetu za koga se preduzima nešto ovako. Ovo nam dokazuje važnost njegovih djela i zainteresiranost za njih, kao i borba njegovih prijatelja protiv medijske blokade, koja mu se čini od njegovih vjerskih, nacionalnih i društveno-političkih protivnika i neprijatelja, kao i od neprijatelja naučne istine.

14. ARBNORI, Pjetër: LUFTA PËR TË MBETUR NJERI (Borba da se ustraje kao čovjek),- Tirana 2000. Albanac P.Arbnori je bio u istoj ćeliji zatvora u Burelju sa Akademikon Burovićem. Poslije zatvora je izabran za Predsjednika Parlamenta tzv. «demokratske» vlade. Piše pozitivno za Akademika Burovića, kaže da je i u zatvorskoj ćeliji pisao i priznaje ga kao istaknutog disidentnog albanskog književnika.

15. ARBNORI, Pjetër: 10.300 DIT E NET NË BURGJET KOMUNISTE (10.300 dana i noći u komunističkim zatvorima),- Tirana 2003. U govoru “Si shkruaja në burgun e Burrelit” (Kako sam pisao u zatvoru Burelja) – održanom na Universitetu Rima “La Sapienza”, 25.11.1996. godine, spominje akademika Burovića kao disidentnog književnika, koga je lično poznavao iz zatvora u Burelju, a za koga svjedoči da je isto tako pisao u zatvorskim ćelijama. “Zaboravio” je samo da kaže da je ovaj Resuli jedini od uhapšenih književnika, koji je uspio i da objavljuje iz ćelije ovog najmostruoznijeg zatvora.

16. BAJRAMI, dr. Hakif: ISMAIL HASAN AJETI-BUSHI (Ismail Hasan Ajeti-Busi),- Priština 1999. Albanski akademik Bajrami kljeveće protiv akademika Burovića, pa mu poriče i autorstvo romana IZDAJA, ali priznaje tom romanu vanredne idejno-umjetničke vrijednosti dok za akademika Burovića isto tako priznaje da je bio jedna vanredna ličnost, koga su Albanci obožavali, jer je simbolizirao porušene ideale jedne čitave generacije.

17. BAREZE, Fortunata: AKADEMIK BUROVIĆ SVJEDOČI,- otvoreni intervju od 30 minuta, na italijanskom jeziku, prenet preko Televizije Bari (Italija) u maju 1993. Intervju je učinila lično direktorica te RTV, pošto je u listu Baria LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO nekoliko meseci uzastopno čitala članke o Akademiku Buroviću i njegove pjesme, koje su mu tamo objavljene. Akademik je za taj intervju pozvan iz Ženeve. Tom je prilikom dočekan i u studio TELENORBE, ali su tamo intervenisali odmah albanski mafijaši i, već od TELENORBE spremljeni intervju, nije prenet.

18. BERISHA, Nazmi: 20 VITE NË BURGJET E SHQIPËRISË (20 godina u zatvorima Albanije),- Oslo-Švedska 1990, drugo izdanje u Berat (Albanija) 1995. Albanac N.Berisha lično poznaje Akademika Burovića iz internacije i zatvora u Burelju. Piše za njega sa jednim posebnim poštovanjem i obožavanjem, priznajući ga za Emigrantra Br. 1 u Albaniji. Njegova je knjiga prevedena na engleski i predata Organizaciji Amnesty Internationale sa molbom da intervenišu za oslobođenje Akademika iz zatvora. Po objavljivanju te knjige u svijetu je stvoreno tzv. “Pitanje Resuli” i počele demostracije za njegovo oslobođenje ne samo preko štampe, već i pred albanskim ambasadama. Zahvaljujući ovome i intervenciji Peresa de Kuelara, tada generalni sekretar OUN, Akademiku je spašen život i pušten iz zatvora, jer su se Enverovci spremali da ga fizički likvidiraju.
Čim su saznali Enverovci za ovo djelo, uhvatili su autora za grlo i primorali ga da piše protiv Akademika. Ovo su činili i sa svima drugima, ali nisu kod svih i uspjeli to. Dr Ardian Kljosi je izvrsio i samoubijstvo, ali nikako da pise protiv naseg Akademika. Pa i enverovski ambasador pri OUN Kadri Cenko, nije im se povinuo, za što je bio prinuđen da traži status političkog emigranta u Švajcarsku.

19. BIBLIOTHEQUE DE GENEVE : PAPIERS KAPLLAN RESULI -  Catalogue des manuscrits, Ženeva 2010, na portalu w3public.ville-ge.ch/bge/.../resuli_kaplanframeset.../ resuli_kaplan.pdf...Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat, 20e s. CH BGE Ms.I.e. 294. Niveau de description: Fonds - Importance matérielle et support: Pièces isolées. Localisation: Bibliothèque de Genève.
Notice biographique: Kaplan Resuli est né le 8 août 1934 à Ulcinij, dans le Monténégro (Yougoslavie). Il est connu dans la littérature yougoslave et albanaise sous plusieurs pseudonymes, parmi lesquels KALUŠ, RESULBEGOVIĆ et RESULI. Ecrivain, mais aussi journaliste, homme politique et scientifique, il a commencé par écrire en serbo-croate, puis en albanais et récemment en français, en latin, en russe et en bulgare.
Manuscrit en albanais, écrit en prison en 1973. Trad. du titre: Les yeux de Simonide accusent.
Deux poèmes autogr. en serb et en albanais, avec leur traduction française: Bouyana (1952) et Je viendrai ! (1973).
Instruments de recherche: Catalogue dactylographié 17d.
(Ovo je kratak izvod najvažnijih podataka.)

20. BRAJOVIĆ, Milan: OPIS SRPSKE I CRNOGORSKE MANJINE U ALBANIJI – raport održan na Konferenciji Partije Ujedinjenja za Ljudska Prava, Tirana 20.XII.2004. U njemu se govori i za Akademika Burovića kao za jednog od najistaknutijih ličnosti jugoslovenske nacionalne manjine Albanije, koji je učinio tako mnogo za očuvanje identiteta ove manjine u Albaniji i u svijetu, da je zaslužio najveću počast. Lično M.Brajović, kao presjednik Društva srpsko-crnogprske nacionalne manjine, predložio ga za počasnog člana te manjine, što je usvojeno sa 100% glasova, a kao jedna od najvećih ličnosti naše manjine.

21. BRARI: KAPLLANIN NË HU S'DUM ME NGUL' (Kaplana na kolac necemo nabiti),- poema na albanskom jeziku protiv Akademika Burovića, objavljena sprva na portalu FORUMI SHQIPTAR – TË NJOHIM KAPLLAN RESULIN: forumishqiptar.com. Autor je Enverovac, koji krije svoje pravo ime.

22. BRISKU, Bahri: Kapllan Resulët kanë qenë dhe mbeten agjentë të UDB-së (Kaplan Resulovci su bili i ostaju agenti UDB-e),- list JEHONA, Tirana, 10. maj 1993. Dug intervju na tri strane tog enverovskog lista, isključivo o Akademiku Buroviću, učinjen Albancu iz Ulcinja B.Brisku, poznat kao dvojni agent (jug. UDB-e i alb. SIGURIMI-a, izašao je i pred sud u Tetovo kao svjedok Udbine Optužnice protiv Akademika!!!). Za intervju Bahrija je pozvan iz Beograda u Tiranu, da bi uz instrukcije SIGURIMI-a napravio tu antologiju laži, spletkarenja, falsifikata i najnižih, najprljavijih psovki, uvreda, koje se čine Akademiku ne samo da bi denigrirali albansku javnost i bacili ga protiv njega, već i da bi provocirali Akademika da se lično obračuna sa njim. U to vrijeme albanske su vlasti mislile da će Akademik u Švajcarskoj mobilizirati Albance i prethoditi im u oružanom napadu na Albaniju. Isto su to mislile i jugo-vlasti, samo što su ovi očekivali njegov napad na Jugoslaviju. Akademik je Bahriju odmah bacio na sud u Ulcinju, 1993. Njegovu tužbu su Udbaši prošetali do Prištine (tobože su mislili da Bahrija tamo živi, a imali su ga svakodnevno pred nos tu, u Ulcinju!) da bi i ovim putem pokazali i dokazali Albancima da akademik Burović nije Albanac, već Srbo-Crnograc, pa i da mu pravo prezime nije RESULI, već BUROVIĆ. Sve do 1997. godine oni nisu uzeli tu tužbu na razmatranje, provocirajući ovako Akademika da se lično obračuna sa Bahrijom, da bi ga za to opet uhapsili i tako ga likvidirali. Pred sudom Bahrija je priznao da je lagao i zamolio Akademika da mu oprosti. Akademik mu oprosti, tražeći kopiju sudskog zapisnika, a on, Bahrija, nastavi sa njegovim klevetama po instrukcijama UDB-e i alb. SIGURIMI-a.

23. BRISKU, Bahri: POLEMIKË LIDHUR ME FALSIFIKIMET SHKENCORE KUNDRA SHQIPTARËVE TË KAPLLAN BUROVIQIT (Polemika u vezi naučnih falsifikata Kaplana Brovića protiv Albanaca),- Ulcinj 2006. Knjiga je u stvari objavljena početkom 2011. Autor, umjesto da mu je zahvalan što mu je Akademik oprostio onu antologiju svakakvih izmišljotina i kleveta, laži i falsifikata, psovki i uvreda, iz 1993. godine, u novoj knjizi ih ponavlja, pa im dodaje i nove falsifikate, laži, pasovke, uvrede, moguće misleći da time dokazuje da su Albanci autohtoni, Iliri i Pelazgi. Ova paskvila je tako prljavo napisa, da nema slične na svijetu. Očito se vidi da ovi Albanci, pošto su mu izazvali prvi infarkt miokardis i propao im je pokušaj da mu 2009-te izazovu drugi, eto gde nanovo čine sve da mu ga izazovu, ili da ga provociraju da se Akademik lično obračuna sa njim, da bi ga tako preko pravosuđa likvidirali. Akademik ga opet bacio na sud, ali ovaj put „cnogorski“ sud odbija njegovu tužbu sa obazloženjem da se za uvrede, psovke, laži, falsifikate i provociranja ne kažnjavaju u Crnoj Gori. Provokacija za lično obračunavanje je očita, ali se toga crnogorske vlasti ni najmanje ne stide.

24. BRISKU, Bahri: KUSARËT DHE DETARËT SHQIPTARË, Skadar 2011. Kleveće i falsifikuje, vređa i ponižava, intrigira i provocira protiv Akademika, završavajući sa rečima: „Ja sam kao Albanac objavio tri fejtona protiv ovih antinacionalnih izopačavanja njegovih (Akademika Burovića,- RLJ.), ali ovo je malo, zato treba da svaki intelektualac, koji se bavi ovom temom, da se suprotstavi njegovim napisima“.

25. BUCHER GROUPPE: JUGOSLAWIE, 2010. Ime Akademika Burovića je postavljeno pored ostalih jugoslovenskih ličnosti.

26. BUCHER GROUPPE: LITERATUR ALBANISCH, 22 July 2010, izdanje BOOKS LLC, stranica 160, pored ostalih albanskih književnika, tretira na engleskom jeziku i akademika Burovića.

27. BUCHER GROUPPE: LITERATUR SERBOKROATISCH, 22 July 2010, izdanje BOOKS LLC, stranica 182, pored ostalih srpskih književnika, tretira se na engleskom jeziku i akademik Burović.

28. BUÇPAPAJ, Skënder: TAKIMI I PARË ME SHKRIMTARIN KAPLLAN RESULI (Prvi susret sa književnikom Kaplan Resuli),- intervju od 45 minuta, prenet februara 1994 preko RTV Albanije. Albanac S.Buçpapaj je poznat kao pjesnik, tada je bio direktor RTV Albanije, kasnije ambasador Albanije u Švajcarskoj, sada glavni urednik albanskog lista BOTA SOT (Cirih) i NACIONAL (Tirana). Jedan od rijetkih Albanaca, koji rijetko objavljuje koješta iz pera našeg Akademika i njegovih prijatelja. Govori najpohvalnije o Akademiku. Do tada nijednom književniku RTV Albanije nije priredila jednu ovakvu tele-reportažu. Intervju je izazvao buru oduševljenja u Albaniji i albanskoj dijaspori, ali i bijes Enverovaca. Ljudi su napuštali posao i okupljali se da gledaju televizor. Lično Fatos Nano, predsjednik Vlade Albanije, ide u Ženevu, izvinjava se Akademiku javno u svoje ime, u ime Socijalističke partije i albanskog naroda, pa ga i poziva da se vrati u Tiranu. Sa svih strana Akademiku stižu čestitke, dok se ovaj intervju ponavlja više puta od te Televizije.
Nema sumnje da ovaj intervju nije lična inicijativa S.Bučpapaj. Albanski napredni intelektualci, revoltirani nezahvalnošću i satanizacijom Akademika Burovića, intervenirali su kod albanskih vlasti, pa su ove naredile S.Bučapaj da pođe u Ženevu i da napravi taj intervju Akademiku. A trebao im je to i kao “dokaz” da su demokratizirali Albaniju.

29. BUNJAKU, Rexhep: TË LIROHET KAPLLAN RESULI – apel (Da se oslobodi Kaplan Resuli – apel),- list BOTA E RE, Priština, 15.XII.1990.

30. BUNJAKU, Rexhep: 50-VJETORI I LIKUIDIMIT TË NDSH (50-to godisnjica likvidiranja separatisticke tajne albanske organizacije na Kosovu),- Priština 1996. Albanac R.Bunjaku poznaje Akademika iz zatvora u Idrizovo (Makedonija). Instruiran od albanske političke policije Sigurimi laže i kljeveće protiv Akademika besmislice, gegajući se iz jedne kontradikcije u drugu. Ipak priznaje da je Akademik svojim herojskim držanjem u taj zatvor nadahnjivao sve ostale da se odupru policijskom teroru. Štaviše, da su oni, u zatvoru, i poslije njegovog puštanja iz zatvora, duž mnogih godina, živeli i nadahnjivali se njegovim heroizmom.

31. BURKE, Aleksa: POETSKI POZDRAV AKADEMIKU BUROVIĆU, Ulcinj 2013. Objavljena i na albanski jezik. Antologija pjesama posvećene ličnosti i stvaranju Akademika.

32. BURO, Dušani: AKADEMIK BUROVIĆ, - prvi dio biogafije, Beograd 2015.

33. BUROVI, Dushi: TRADHTIA - historiku i romanit (IZDAJA - istorija romana),- Ulcinj 2003. Piše istoriju romana IZDAJA i o intrigama albanskih šovinista i rasista, koji nastoje da poreknu autorstvo Akademiku.

34. BUROVI, Dushi: KRIMINELI MONSTRUOZ BAHRI BRISKU (Monstruozni kriminalac Bahri Brisku),- Ulcinj 2011.

35. BUROVI, Luigj: ROMANI TRADHTIJA – kush cka thotđe? (Roman IZDAJA – ko šta kaže?),- Saranda-Albanija, 2003.

36. BUROVI, Shani: AKADEMIKU PROF. DR. KAPLLAN RESULI - bibliografija objavljenih djela akademika Burovića na albanskom jeziku.- Ženeva 1994.

37. BUROVI, Shani: VEPRAT E AKADEMIKUT RESULI (Djela Akademika Resuli),- Ulcinj 2002. Katalog objavljenih knjiga, sa faksimilom korice i kratkim opisom djela, na albanskom jeziku.

38. BUROVI, Shani: BABAI I KOSOVËS (Otac Kosova),- Ulcinj 2004. Objavljuje se Optužnica albanskih vlasti protiv Akademika Burovića, na bazi koje je osuđen na 43 godine zatvora. Uz Optužnicu su i konstruktivni komentari, od kojih se jasno vidi da je Akademik kažnjen potpuno nevin, a po zahtjevu iz Beograda. Nevinost je Akademiku priznala i Narodna skupština Albanije sa Zakonom Br. 7514, dana 30.9.1991, gdje piše: NEVINI STE I OD SADA SMATRATE SE NEOSUÐENIM. I pored toga Albanci nastavljaju da intrigiraju protiv njega, pišući da je tobože u Albaniji stigao kao agent UDB-e i da su ga za to uhapsili i kaznili, a instuirani za to lično od Ramiza Alije.

39. BUROVIĆ, Anton: 101 ANEGDOTA,- Ulcinj 2004. Antologija raznih anegdota za život i stvaranje Akademika Burovića, koja se objavljuje na albanski jezik, a u okviru njegove 70-te godine rođenja.

40. BUROVIĆ, Anton: BOJANA - ZASTAVA DISIDENCIJE,- Ulcinj 2005. Objavljena je na srpsko-hrvatskom i albanskom jeziku. Firmama mnogih autora iznose se dokumenta, činjenice i argumenta da je Akademik Burović ne samo Disident Br. 1 Jugoslavije i svih jugoslovenskih naroda, već i Albanije i albanskog naroda, pa i čitavog Balkana, Evrope i svijeta. Dokumentima se dokazuje da je on ne samo svojim stvaranjem, već i svojom krvlju, borbom prsa u prsa dokazao svoju radikalnu disidenciju kao niko drugi.

41. BUROVIĆ, Anton: INTERNET ZA AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2006. Daje ogledalo oko 200 raznih sajtova, koji su pisali o Akademiku Buroviću i po 100 svojih stranica.

42. BUROVIĆ, Luka: ROMANI TRADHTIA - kush çka thotë (ROMAN IZDAJA - ko šta kaže).- Ulcinj 2003. Donose se 100 izjava 100 albanskih autora, književnika, profesora, doktora i akademika, koji se izražavaju najpozitivnije za taj roman. Kako se zna, Ministarstvo prosvijete Albanije uvelo je 1992. godine Akademika u svoj program za škole svih kategorija i za universitete, dok ga Akademija nauka i umjetnosti proglasila i za svog POČASNOG ČLANA. Čim ga vidio Ismail Kadare u programu, digao je na noge sve albanske ekstremne nacionaliste, posebno one sa Kosova, da učine pritisak i šantaž albanskoj vladi da Akademika i njegovo djelo izbace iz programa, a Akademiji da ga isključe iz članstva.
- CAMAJ B.: Vidi DIBRANI Shefqet.

43. CENE, Blerina Y.: GONXHET E DASHURISË (Pupoljci ljubavi),- Tirana 2002. Ova albanska pjesnikinja posvećuje svoje najljepše stihove Akademiku Buroviću.

44. ÇEGRANI, Nafi: BALLË PËRBALLË ME VDEKJEN (Licem u lice sa smrcu),- Tirana 2000. Albanac N.Çegrani, major UDB-e, instruiran koliko od jugoslovenske UDB-e, toliko i od albanskog SIGURIMI-a, intrigira i laže protiv Akademika besmislice. Ovaj posao je nastavio i preko medija svojim dopisima, kojima ga prati iz sajta u sajt, gdje god se govori za Akademika.

45. ÇOKU, Bedri: RINI TË PUSHKATUARA (Streljane mladosti),- Tirana 2006. Bedri je prošao nekoliko godina sa Akademikom u istoj ćeliji zatvora u Burelju. On piše da su Akademika osudili potpuno nevinog, dok za njegov roman kaže: “pretstavlja veliku izdaju, koja je učinjena” od klike Josipa Broza Tita.

46. DEMAČI, Adem: ISPOVIJEST,- Zagreb 1990. Albanac A.Demači, kad je izašao iz jugoslovenskog zatvora govorio je najlepše o Akademiku Buroviću, koga je poznavao lično: na suđenju Akademika u Tetovo bio je svjedok UDB-ine opužnice. Tada ga uhvatiše Enverovci, lično Ismail Kadare, i zavrnuše mu jezik. Njihovim instrukcijama pokušava da lažima i intrigama protiv Akademika opravda sebe. Nastavio je to i preko medija raznim dopisima.

47. DIBRANI Shefqet – Camaj B.: LEKSIKON I AUTORËVE SHQIPTARË NË ZVICËR (Leksikon albanskih autora u Svajcarskoj), Prishtinë 2016. Zajedno sa fotografijom objavljuju Akademiku kratku biografiju, lista nekih njegovih objavljenih djela i sonet DOCI CU!.

48. DINI, Gëzim: MANDELA I SHQIPËRISË (Mandela Albanije),- Ulcinj 2004. Ovo je prvi dio trilogije MANDELA ALBANIJE, koja se posvećuje životu i stvaranju Akademika Burovića. Dokumentima i naučnom objektivnošću dokazuje se da je Akademik jedini stvarni Mandela Albanije.

49. DOLINSKI, Vitomir: ALBANSKI ISTORIJSKI FALSIFIKATI,- Struga, 2009, Izdavačka kuća VISTINIJANA. Ovo je intervju, objavljen skraćen u četiri uzastopna broja lista VEST, Skoplje, februar 2003. Preveden i štampan na svim jezicima svijeta, i na japanskom i kineskom, i prodiskutiran preko interneta. Izazvao buru oduševljenja među svima i buru bijesa među šovinistički i rasistički nastrojene Albance. V.Dolinski je još 2003. godine najavio preko štampe da će cio tekst intervjua objaviti kao zasebnu knjigu. Tada je hitno intervenisala albanska mafija, koja mu je i preko štampe, otvoreno, pripretila. Tako je ta knjiga morala da čeka 2009-tu da bi se objavila.

50. DRAGOVIĆ, Drago: IZ ŽIVOTA AKADEMIKA PROF. DR KAPLANA BUROVIĆA,- objavljeno u almanaku ULCINJ Godina I, Br, 1, Ulcinj 1994, a povodom 60-te godine rođenja Akademika. Autor nam pretstavlja seriju skica iz života Akademika, počinjući njegovim relacijama sa roditeljima, braćom i sestrama, pa nastavljajući sa drugovima i drugaricama iz školskog života i drugima, sve do hapšenja u Jugoslaviji i u Albaniji.

51. ELSIE, Dr. Robert: HISTORY OF ALBANIAN LITERATURE, volume I. Social Science Monographs, Boulder. Distributed by Columbia University Press, New York, 1995. Prevedeno i štampano na albanski jezik od Abdurrahima Myftiu, pod naslovom LEKSIKON I SHKRIMTARËVE SHQIPTARË: 1501-1990 (Leksikon albanskih knjizevnika). Kanađanin dr Elsie govori najpohvalnije za Akademika Burovića i njegovo stvaranje, smatrajući ga za jednog od glavnijih savremenih književnika albanske literature, pa i za glavnog rodonačelnika seriozne proze na Kosmetu: www.docstoc.com/docs/3387946/Histori-e-Letersise -Shqiptare

52. ELSIE, Dr. Robert: NJË FUND DHE NJË FILLIM (Jedan kraj I jedan pocetak),- Priština 1996. Ogled o albanskoj književnosti i kulturi, štampan na engleskom jeziku i preveden na albanski. Opet piše najpohvalnije za stvaranje Akademika Burovića i smatra ga jednim od glavnijih savremenih književnika.

53. GRILLO, Odhise: LEKSIKON - SHKRIMTARËT SHQIPTARË PËR FËMIJË (LEKSIKON – albanski knjizevnici za djecu),- Tirana 1997. Albanac O.Grilo piše najpohvalnije za akademika Burovića i njegovu novelu ZMIJA, koja je uvedena i u zvanični školski program.

54. ÐULAMEROVIĆ, Almira: LJUBAV I ČEZNJA,- Ženeva 1995. Ova mlada crnogorska pjesnikinja svoje najljepše stihove posvećuje akademiku Buroviću.
- HALILI, Evis: Vidi KOHA.

55. HASANI, Hasan: ANTOLOGJI E LETËRSISË SHQIPTARE (Antologija albanske književnosti), Priština 1991. Albanac H.Hasani ređa akademika Burovića pokraj ostalih albanskih književnika i tretira ga kao i sve ostale, bez predrasuda i politike.

56. HASANI, Hasan: LEKSIKONI I SHKRIMTARËVE SHQIPATRË 1501-1990 (LEKSIKON albanskih književnika), Priština 1994. Tretira Ak. Burovića kao i sve ostale abanske književnike, ali i sa izvesnim popuštanjem prema albanskoj mafiji.

57. HOTI, Behram: PRESHEVA (Preševo),- poema, list SHKËNDIJA, Priština, avgust 1991, str. 12, glavnu ličnost romana IZDAJA Arbena Preševu, koja je plod kreativne fantazije autora akademika Burovića, prihvaća kao stvarnu i ređa ga pokraj istorijskih ličnosti Kosova, što su učinili i mnogi drugi. A ovo nam dokazuje da je roman IZDAJA ušao duboko u narod i prihvaćen kao istorijska istina.

58. HOXHA, dr Hysni: SHKRIMTARI PA IDENTITET PERSONAL DHE KOMBËTAR (Književnik bez ličnog i nacionalnog identiteta),- objavljeno na albanski jezik u osam nastavaka lista BOTA SOT, Berna (Švajcarska), od 18. januara 2000 do 25. januara 2000, čitave stranice velikog formata. Od početka do kraja izmišlja, falsifikuje i kleveće protiv Akademika. Ipak svoju paskvilu prinuđen je da je počne: “Kaplana Resuli smo upoznali kao književnika koji je u godinama ’50 (1950-1958), kada je sa njegovom pripovjedalačkom prozom pobudio interes i simpatiju naših čitalaca. Može da se slobodno kaže da je on u ono vrijeme pisao najbolju pripovjedalačku prozu koju imamo i danas...”

59. HOXHA, Rexhep: SHPATA E ALIUT DHE GJUHA E SAADIUT (Sablja Alije i jezik Saadija),- Priština 1991, drugo izdanje u Biel-Ben (Švajcarska) 1992. Albanski književnik R.Hoxha je lično poznavao Akad. Burovića pa piše o njemu sve najlepše, optužujući ostale albanske književnike da se nisu poneli korektno prema njemu.

60. ISTREFI, Adem: LEMERIA (Užas),- roman, Tirana 1993. Albanski književnik A.Istrefi, instruktiran od albanskog SIGURIMI-a, izašao je pred sud u Tirani kao lažni svjedok protiv akademika Burovića. Pokajan za to, piše roman o Akademiku i moli ga ma mu oprosti.

61. ISUFI, Luan: ISMAIL KADAROVSKI DHE KAPLLAN RESULI (Ismail Kadarovski i Kaplan Resuli),- poema na albanskom jeziku, objavljena po prvi put sa pseudonimom ROZAFATI u buletinu SHPRESA (17. avgust 1996), organ Republikanske partije Albanaca u SAD, kojoj na čelo stoji upravo autor ove poeme - Luan A. Isufi. Ovaj presjednik, u svoje ime i u ime svoje Partije, predložio je Akademiku Buroviću i položaj presjednika Akademije nauka Albanije. Poema je preštampana i u reviji YLBERI God. IV, Br. 5, Ženeva 1996, str. 20. Preko nje se vrši upoređenje između Akademika Burovića i Ismaila Kadare. Autor Kadarea srozava na zemlji i valja ga po blatu njegovih svinjarija i zločina, dok Akademika Burovića diže u nebo i kuje ga u zvijezde.

62. IVANOVSKI, dr Risto: MAKEDONSKATA KOMNENOVA ALBANIJA,- Bitolja 2004. Na str. 77-78 piše o albanološkim tezama Akademika Burovića i kaže da se slaže sa njim.

63. IVANOVSKI, dr Risto: MAKEDONIJA,- Bitolja 2005. na str. 406 ponavlja kao svoje ono što je akademik Burović rekao za albanskog akademika prof. dr Eqrema Çabeja i porijeklo Albanaca iz Transilvanije, da su sišli 679. godine sa padina Karpata i Beskida, a u vezi Bugara i njihovog khana Asparuha. Ovo nam svjedoči da se albanološke teze Ak. Burovića prihvaćaju od naučnika svijeta, koji su i preko medija izjavili da“L’historien albanais dissident Kapllan Resuli Burovich est unë source digne de confiance pour l’histoire albanaise”.

64. IVANOVSKI, dr Riste: ALBANCITE ODRODENI BRZJACI I MIJACI,- Bitolja 2007. Od str. 251 do 262, kopira djelo Akademika Burovića POTEKLOTO NA ALBANCITE, objavljeno na makedoski jezik 2005, i govori najpozitivnije o njemu, usvajajući potpuno njegove albanološke teze.

65. JANINOVIĆ, Aleksandar – novinar, dopisnik POBJEDE iz Ulcinja, eks-presjednik Komiteta Partije opštine Ulcinj: KAD DEMAČI OPTUŽI – intervju sa Burovićem, list POBJEDA, Podgorica, u dva djela 12-13. septembar 1993. Cilj intervjua je bio da provocira Albance Ulcinja protiv Akademika i da mu se tako sabotira javna tribina, zakazana za 14. Septembar 1993, u cemu nisu uspjeli, iako su Albanci cijepali oglase za tu tribinu.

66. JORGANXHI, Zhuljana G. – albanska pjesnikinja dočekala je oslobođenje Akademika iz zatvora odom: Indiferentët në luftë,- list RD God. I, Br. 7, Tirana, 26 janar 1991, str.  4, Nazvala ga HEROJEM i ČOVJEKOM (sa velikim slovima), koji je govorio, kad su svi drugi qytali i za koga su se rasprostrle riječi da je umro u zatvor.

67. JOVIĆEVIĆ, dr Vladimir - ALEKSIĆ, mr Budimir: CRNOGORSKO PITANJE,- Podgorica 2004. Objavljuju Kratku biografiju Akademika Burovića, Intervju u vezi duševne nastrojenosti Crnogoraca, esej O muslimanima uopšte i studiju Muslimani Ulcinja. Ovi radovi Akademika Burovića se objavljuju pod siglom “izvori istine” i sa podnaslovom knjige “Zbornik dokumenata”. Ovo je prvi put što se Akademikovi zemljaci obraćaju za aktuelne probleme Crne Gore i Crnogoraca njegovim naučnim istraživanjima i konstatacijama.

68. JUGOVIĆ, Vesna: MANDELA ALBANIJE,- telereportaža od 45 minuta, preneta više puta preko Televizije Beograda u februaru 1995. i kasnije. Srpkinja V.Jugović (poznata po njenim tele-reportažama za znamenite ljude) cijeni visoko stvaranje Ak. Burovića i njegovu samopregornu borbu za slobodu i demokratiju. Ova prezantacija je izazvala buru u Jugoslaviji i njenoj dijaspori. Lično ambasador Jugoslavije u Ženevi posećuje Akademika u stanu, organizuje u ambasadi koktej u njegovu počast, pa i večeru u hotel “Mediteran”. Jugosloveni su više puta tražili da se ponovi reportaža, koju kupuju i ostale televizijske stanice i transmetiraju je s vremena na vrijeme, godinama. Ovu je tele-reportažu prikazala i Televizija Ženeve.

69. KADARE, Elena: KOHË E PAMJAFTUESHME (Nedovoljno vrijeme),- Tirana 2011. Spominje Ak. Burovića kao prvog književnika, koji je javno ustao i kritikovao njenog supruga Ismaila Kadare za ideološka skretanja u “romanu” PËRBINDËSHI (Monstruum).

70. KADARE, Ismail: FTESË NË STUDIO (Poziv u studio),- Tirana 1990. U jedno vrijeme kada se akademik Burović nalazi u albanskom zatvoru, albanske ličnosti Adem Demaçi i Ismail Kadare pišu protiv njega izmišljotine i laži, huškajući ovako Albance protiv njega, a po nalogu albanskog SIGURIMI-a i jugoslovenske UDB-e. Oni će i na Universitetu u Prištini organizovati monstruoznu demostraciju protiv puštanja Ak. Burovića iz zatvora, primjer ovaj bez presedana u istoriji covjecanstva.

71. KADARE, Ismail: RA KY MORT E U PAMË (Dodje ova smrt pa se vidjesmo),- Tirana 1999. Pošto je nazvao Akademika đubretinom preko štampe, Kadare ga sada naziva i “psihopatom”, ali u isto vrijeme priznaje da Akademik pretstavlja diversiju u albanskoj književnosti, kulturi i nauci. Prelazeći u ćutnji albanološke teze Akademika, koje su digle na noge cio svijet, Kadare priznaje, u suprotnosti sa pretendiranim poreklom Albanaca od Ilira, da se sada suprotstavljaju tome “rrethe përherë e më të gjëra në botë”= “krugovi sve širi u svijetu”, koji se slažu i ujedinjuju sa Akademikom Burovićem.

72. KADARE, Ismail: KOHË BARBARE (DIVLJA VREMENA),- objavljeno sprva na francuski jezik 1999. godine, a zatim 2000. i na albanski. Optužuje Akademika da mu je tobože on zabranio “roman” MONSTRUUM i naziva ga ništa manje već “I poshtri! = Gnusoba!” Dan, kada su Akademika uhapsili u Albaniji, on smatra za svoj najljepši dan u životu – “ditë e bardhë”.

73. KADIU, Arian: LEXIM LETRAR (ČITANKA) za 8-mi razred,- Tirana 1993, prvo izdanje. Ova je čitanka napisana na bazi programa Ministarstva prosvijete Albanije. Tretira akademika Burovića kao i sve ostale albanske književnike. Preštampana je i 1994. bez promjena. Godine 1995. preštampali su je bez imena Akademika, jer je intervenirao I.Kadare sa kosovskim albanskim šovinistima i rasistima da skinu njegovo ime.

74. KALOÇI, Dashnor – alb. novinar, koji je u početku, 2000.godine, istupio kao simpatizer Ak. Burovića, za što su ga uhvatili za grlo Enverovci i primorali 2015.godine da se izrazi protiv njega: „Resuli, shkrimtari që denoncoi paktin mes Hoxhës dhe Titos (Resuli, književnik koji je denoncirao pakt između Hodže i Tita). U podnaslovu piše: – Ulcinjanin diplomiran u Skopje, glavni urednik lista ISKRA u Beogradu, koji je kažnjen kao protivnik Tita. Istorija onoga koji se izjavljivao komunistom i izdržao je 20 godina zatvora od „komunističkog“ rezima Envera Hodže,- list GAZETA SHQIPTARE God. VI, Br. 1497, Tirana, 23.II.2000, str. 12-13. Ilustriran sa 5 fotografija. Na jednoj je Akademik sa slikarom Ibrahim Kodra. Pakt Hodže sa Titom je bio da podrže jedan drugog u borbi protiv njihovih neprijatelja. Tako je Tito likvidirao albansku političku emigraciju i nije dozvoljavao albanskoj dijaspori da se organizuje protiv E.Hodže, dok je ovaj za uzvrat likvidirao u Albaniji jugoslovensku političku emigraciju i držao albansku dijasporu u Jugoslaviji praznim obećanjima za tobožnje ujedinjenje sa Albanijom.

75. KALOÇI, Dashnor: KADARE I DENONCUAR (Denoncirani Kadare),- Tirana 2015. Optužuje i kleveće Akademika kao tobože da je on autor jednog pisma iz 1969.godine, protiv Ismaila Kadare i Faslli Haliti-a, poslato listu ZËRI I POPULLIT za objavljivanje, ali koje nije objavljeno niti je sačuvano. Tobože su našli prepis iz 1960. godine tog pisma u Državnoj arhivi. Akademik je analizirao tu “kopiju” i dokazao da nije kopija, vec fotokopija, koja nije mogla da se učini 1969. godine, pošto tada Albnija nije posedovala aparat za fotokopiranje. Iz fotokopije izlazi da je falsifikovana 2015.godine, a u okviru bjesomučne kampanje, koja se te godine odvila protiv njega preko albanskih medija. Ništa manje taj falsifikat je i odgovor koji mu albanska mafija na vlast daje za njegovo djelo E VËRTETA NDRIT SI DIELLI (Istina sija kao sunce), Ulcinj 2014., kojom je demaskirao enverizam i posebno Enverovca Faslli Haliti-a, preko koga, prije hapšenja, provocirali su ga da organizuje protivpartijsku grupaciju.

76. KAMBERI, Skënder: SHKRIMTARI KAPLLAN RESULI MES NESH (Književnik Kaplan Resuli među nama),- intervju dug 35 minuta, transmetiran na albanski jezik preko Televizije Makedonije, Skopje, septembar 1993.

77. KAPETANOVIĆ, Rudin: AKADEMIK BUROVIĆ,- Ulcinj 1994. Povodom 60-te godine rođenja pretstavlja nam se biografija Akademika na srpskom jeziku.

78. KAPETANOVIĆ, Svetlana: SATANIZACIJA AKADEMIKA BUROVIĆA,- Ulcinj 2007. Zbirka članaka i studija, većim dijelom objavljene u srpske elektronske novine ISTINA - Beč. Tretira život i stvaranje Ak. Burovića u mnogim aspektima.

79. KAPINOVA, Klajd: ME KRYQ DHE PENDË (KRSTOM I PEROM),- Skadar, 1997. U studiji Faik Konica – svjetlo lice mentalnog pokreta, piše: „Prof. Kapllan Resuli uvijek je gajio najtoplija uvažavanja za velikog pisca Faik Konica...“ Indirektno ovaj Albanac kaže svojim zemljacima da se ne slaže sa njihovom sljepom kampanjom protiv našeg Akademika.

80. KELMENDI, Ramiz – alb. književnik: NGA DITARI IM – kujtime, Priština 2011. Ima čitavo poglavlje o Ak. Buroviću.

81. KOHA – dnevni informativni list Albanaca Kosmeta: ENCIKLOPEDIA – REAGIME – përmbledhje shkrimesh (ENCIKLOPEDIJA – REAGIRANJA – zbornik dopisa),- Skopje 2009. Na strani 38 (dopis Evis Halili-a) piše: „Za glas sa najšovinističkijom sadržinom „Albanci u Makedoniji“ sastavljači Enciklopedije (Makedonske) referišu se albanskom autoru i stvaraocu Kaplan Burovič (poznat kao Kapllan Resuli) za njegove antialbanske teze i njegovo djelo „Prejardhja e shqiptarëve“, Gjeneva 2005 (Potekloto na Albancite)“.

82. KOMAR, dr Goran: MITROPOLITI SAVATIJE I STEFAN LJUBIBRATIĆI I NJIHOVO DOBA,- Herceg-Novi 2009.- U vezi Burovića-Resulbegovića oslanja se na ono što je rekao Ak. Burović u njegovoj knjizi RESULBEGOVIĆI-PORODIČNA ISTORIJA, koju citira. Na sajtu NOVINAR.de, Münhen (Njemačka), 23.II.2011, objavio je opširnu recensiju knjige BUROVIĆI – PORODIČNA ISTORIJA, koju je ocjenio najpozitivnije.

83. KOSOVA ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS: K O S O V A – monographic survey, Priština, 2013. Na str. 437 piše za Kaplana Resuli da je prozni pisac kosovske književnosti, koji “were the ones who established the Kosova literary environment, especially in this genre”.

84. KOTINI, Albert: KAPLLAN RESULI NË SULM KUNDËR FIGURAVE TË KOMBIT (Kaplan Resuli u napadu protiv nacionalnih figura),- u nastavku od 4 broja enverovskog lista 55, počev od 29. maja do 1. juna, Tirana 1999, a u sklopu opšte kampanje protiv Akademika Burovića, koju je u to vrijeme Kosovske krize odvila albanska štampa, optužuju ga zato što je rekao (i dokazao!) za neke glavnije figure albanske istorije i kulture da su po nacionalnom porijeklu nealbanci, štaviše i Sloveni, Srbo-Crnogorci i Makedonci. Kako se zna, Akademik je time imao za cilj da oslobodi Albance od njihove nacionalne uskogrudosti i šovinističke, rasističke indoktrinacije, čime ih je otrovao Enver Hodža. Pošto je rekao i Švajcarac Oliver Schmith da je Skenderbeg bio Srbin, jedna kategorija Albanaca potraži da se skine njegov spomenik sa glavnog trga Tirane, štaviše da se i umjesto njegovog spomenika podigne spomenik Sultanu Muratu, ubijenog na Kosovo od Miloša Obilića. Interesantno, do danas se ovaj A.Kotini nije digao i protiv njih. Vidi se jasno da ovi tipusi, koji kleveću i intrigiraju protiv Ak. Burovića, čine to pod naredbom i instrukcijama SIGURIMI-a, UDB-e i specijalne državne Komisije, koja organizuje i upravlja kampanju protiv Akademika.

85. LECI, Xhafer: NË THEMELET E TRADITËS KOMBËTARE SHQIPTARE (U temelima albanske nacionalne tradicije),- Priština 2006. Ne spominjući ni ime akademika Burovića, preko falsifikata, piše protiv njega, osporavajući mu djela, posebno roman IZDAJA. Kasnije, pokajan, izjavio je preko štampe da se povlači.

86. LIDHJA E SHKRIMTARËVE DHE TË ARTISTËVE TË SHQIPËRISË (Savez književnika i umjetnika Albanije): KONGRESI I DYTË I LIDHJES (Drugi Kongres Saveza),- Tirana 1969. U glavnom službenom raportu, koji je na Drugom kongresu Saveza književnika i umjetnika Albanije održao akademik prof. Dhimitar S. Shuteriqi, predsjednik tog Saveza, piše da je roman IZDAJA Kaplana Resuli jedno od glavnih djela albanske književnosti i da su ličnosti tog romana Pjetar Munela i Arben Preševa dvije umjetnički najizvajane figure u albanskoj književnosti. Taj je roman objavljen od albanskih vlasti 1965, dok ga narod proglasio za chef-d'oeuvre albanske proze svih vremena, pa i za Jevandjele albanskog savremenog patriotizma. Jezik romana tražen je za službeni zajednički jezik svih Albanaca.

87. LOVRENČIĆ, Ivan: BUMERANG TITOISTA- dokumenta, činjenice i argumenta,- Beograd 2014. Prikazujući život i stvaranje Akademika, brani ga od falsifikata, laži i kleveta Titoista i Enverovaca.

88. LLUNJI, Ali: PROZA E KALLUSHIT NËPËR FAQET E „JETËS SË RE“ 1954-1958 (Proza Kaluša na stranicama časopisa “JETA E RE” 1954-1958),- Priština 1991. Albanac A.Llunji, iako neprijateljski raspoložen prema Ak. Buroviću, piše najljepše o njemu i njegovom stvaranju, a zahtjevom akademika, dr Esta Mekuli. Ipak je tu i tamo učinio i značajne usluge Albanskoj mafiji i UDB-i.

89. LUBONJA, Fatos: NË VITET SHTATËMBËDHJETË (U sedamnaestim godinama),- Tirana 1994. Govori o životu Akademika u zatvoru Burelji i kako ga video svojim očima na dan puštanja iz zatvora, kada je na svoja leđa izneo šet (6) vreća svesaka, svojih rukopisa, koje je učinio za vrijeme svog višedecenijskog tamnovanja. On kaže da je to kuražilo i njega i mnoge druge zatvorenike ne samo da pišu, već i da pokušaju da iznose svoje rukopise iz zatvora. Govoreći za život Akademika u zatvor, kleveće kao da su mu tobože drugi rekli da je Akademik nazvao Enverovcima i provokatorima sve one koji govore protiv komunizma.

90. MACEDONIA-MAKEDONIJA.- Ovo je sajt albanskih šovinista i rasista Makedonije, organizovan odmah pošto su saznali da se u svijetu prihvaćaju albanološke teze Ak. Burovića. Na svim jezicima, pa i na makedonskom, oni bljuju protiv Akademika sve i svašta, svakakve besmislice, laži, falsifikate, nazivaju ga agentom UDB-e, koji je stigao u Albaniju sa misijom sabotaže, da vrši atentate, da organizuje demostracije protiv države, da organizuje nemire i ostale terorističke akcije, da je ruski ciganin, umno poremećen i td. Nekakav Laba, koji kaže da je tobože Akademik rekao „na site južni Sloveni da si odat vo Moskva“, dodaje: „Na nego da mu ja davat celata Albanija, celata Jugoslavija, celiot Balkan i celiot svet za nego ne vredi ništo...“ Nekakav Fidango, sigurno Makedonac, koji misli za Akademika da je Albanac, piše: „Nadam se da ima mnogo Albanaca kao Akademik Resuli, da bi vas spasili mraka, koji polako ali sigurno vodi vas u globalnu nacionalnu katastrofu albansku!...Treba da se dobro razmislite gde vas vodi put mržnje prema svakom nealbancu! Gospodin Albanac (K.Resuli), sa njegovim albanološkim tezama i intervjuom, koji je dao preko štampe i interneta, pokazuje i opisuje sasvim dobro realnost. Takva je realnost, kao što je pretstavlja Akademik Resuli, dok vi – nastavite sa vašim!“ Preko ovog sajta ovi Albanci prete svima koji se slažu sa Akademikom Burovićem.

91. MAÇI, Veli de : KRAHASIMI RESULI – KADARE (Uporedjenje Resuli - Kadare),- dokumenta, Ženeva, 2012. Dokumentima, činjenicama i zdravim argumentima upoređuje akademika Burovića i albanskog enverovskog književnika Ismail Kadare, koji se od Albanaca njegova kova smatra za najvećeg albanskog savremenog književnika. Upoređujući ih kao ljude, kaže da je akademik Burović odigrao najpozitivniju ulogu heroja ne samo u istoriji svog jugoslovenskog naroda, već i albanskog naroda, dok je sa druge strane I.Kadare odigrao najnegatuvniju ulugu ne samo u istoriji jugoslovenskih naroda, potstičući ekstremni nacionalizam, šovinizam i rasizam svojih Albanaca, već i u istoriji svog, albanskog naroda, podržavajući socijal-fašistički teror Envera Hodže. Isto ovo se manifestira i u njihovom književnom stvaranju: Ismail Kadare nema jednu pesmu, kao sonet DOĆI ĆU! akademika Burovića; nema jednu pripovijetku, kao pripovijetka ÐUBRE akademika Burovića, nema jednu novelu kao novela ZMIJA akademika Burovića, nema jedan roman kao roman IZDAJA akademika Burovića. Preko svega, I.Kadare nema nikakvu naučnu djelatnost, dok je akademik Burović od vremena uveden u albansku enciklopediju sa njegovim naučnim otkrićem, da ne govorimo i o njegovim albanološkim tezama, po kojima se pročuo na sve strane svijeta, iako mu ih je Kadare nazvao „crne teze“.

92. MAKEDONSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI: ENCIKLOPEDIJA,- Skopje 2009. Ovde su unete albanoloske teze Akademika Burovića, što je izbezumilo albanske ekstremne nacionaliste, šoviniste i rasiste, koji su preduzeli novu kampanju satanaziranja našeg Akademika i tražili da se ova ENCIKLOPEDIJA povuče iz cirkulacije, pa i da se njima – Albancima – poveri pisanje enciklopedije Makedonije i makedonskog naroda, pošto su makedonski akademici – po njima – nesposobni za to! Tada je MANU izbacila iz tog izdanja sve glasove o Albancima, ali je ipak zadržala ime akademika Burovića i njegovo djelo.

93. MAKOÇI, Josif: JU FLET SHKRIMTARI KAPLLAN RESULI (Govori vam književnik Kaplan Resuli),- dug intervju, koji je Akademik dao Radio-Tirana 12 februara 1991, čim je izašao iz zatvora, a po zahtjevu albanske dijaspore po svijetu, koja je tražila da mu čuje glas, da se tako uvjeri da je stvarno izašao iz zatvora i da prekine sa njenom demostracijom pred albanskim ambasadama, kojom je tražila njegovo oslobođenje. Ak. Burović je prvi i jedini osuđenik Albanije, kome se do tada dao mikrofon Radio-Tirane, što sigurno svjedoči njegov poseban značaj u aktuelnom istorijskom razvoju Albanije. Osuđen kao pretstavnik politicke i ideoloske diversije u Albaniji on se afirmirao kao najveci protivnik enverizma, titoizma i uopste stalinizma ne samo na Balkanu i u Evropi, već i na svijetu.

94. MAKSIMOVIĆ, Vladimir: TEMELJNA SRPSKA BIBLIOGRAFIJA,- Beograd 2009. Uneto je djelo Akademika NJEGOŠ I ALBANCI, kao knjiga koja služi za „saznanje o srpskoj naciji, identitetu“ i dr.

95. MANI, Kadri: SHQIPTARËT JANË ATJE (Albanci su tamo),- Tirana 1999. Autor je kontradiktoran, čas piše najljepše za Ak. Burovića i čas protiv njega. Između ostalog on je autor riječi: ”Ko ima za cilj da uvredi Vas, gospodine Kaplane, povredio zenice svojih očiju!” Preštampava mu i nekoliko pjesama. Posto su ga Enverovci uhvatili za grlo, počeo je i on da piše i laje protiv Akademika.

96. MANI, Kadri: ANTI - KAPLLAN RESULIT - BUROVIQIT (Protiv – Kaplana Resuli - Burovića),- ova je knjiga sprva objavljena na sajtu TRIBUNA SHQIPTARE, Berna 2006, gdje se najavljuje i njeno papirno izdanje kao zasebna knjiga. Njom autor pokušava da porekne one lijepe riječi što je nekada objavio o Akademiku, kad je za njega mislio da je Albanac i njegov drug, antisrbin. Između ostalog on poriče i to, da je nekada bio njegov učenik i da je kao takav militirao protiv svakog ekstremnog nacionalizma. Iako nema pojma o problemima albanskog jezika, pravi se i jezičar, preko svega i istoričar. Tako, za lično ime mnogih Albanaca SOKOL, za koje je i njihov najveći etimolog, akademik prof. dr Eqrem Çabej rekao da je slovenske etimologije, K.Mani - pošto je to sada rekao i Ak. Burović - negira slovensku etimologiju i tvrdi (ali ničim ne dokazuje!) da je to čista albanska riječ. Naravno da se i on, kao i svi Albanci njegova kova, upinje na autohtoniju Albanaca i za njihovo porijeklo od Ilira, pa i od Pelazga. Kaže da izjave Akademika Burovića su “të pamatura, fyese, poshtëruese, nënçmuese dhe përbuzëse për kombin dhe shtetin shqiptar…” (neodmerene, uvredljive, ponižavajuće, potcenjujuće i prezirne za naciju i albansku državu...) i, pošto se sâm izražava tako za njega, sa prezrenjem i neograničenom šovinističkom i rasističkom mržnjom, priznaje da je Ak. Burović “Është nderuar dhe respektuar nga ana e masës së gjërë të popullit shqiptar anembanë rruzullit tokësor, është nderuar e respektuar nga të gjitha institucionet kulturore, arsimore dhe shkencore…”(poštovan i respektiran od strane širokih albanskih narodnih masa na sve strane svijeta, da je poštovan i respektiran od svih kulturnih institucija, prosvetnih i naučnih), sve dok nisu saznali da nije Albanac i da se ne slaže sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda. U ovoj paskvili on uzima u “analizu” sva djela Akademika, koja je ovaj do tada objavio, “obarajući” sa rekla kazala i psovkama ono što je Akademik naučno dokazao. Kadrija je i autor opela, koje je opjevao Akademiku preko interneta, stvar ova bez presedana u istoriji čovječanstva.

97. MARASHI, Ardian: KA 40 VITE QË PENA E TIJ AKUZON! (Ima 40 godina što njegovo pero optužuje!),- radio-dramatizacija poezija Ak. Burovića, duga 45 minuta, emitirana sprva preko Radio-Skadra 1991, a zatim preneta i od ostalih albanskih radio-stanica. Ekzekutirali umjetnici pozorišta „Migjeni“ iz Skadra. Skenarij napisao dr Ardian Maraši, koga su albanske vlasti uhvatile za grlo i primorale da izvrne pero, kao i mnoge druge.

98. MARASHI, dr Ardian: DIALEKTIKA E SHPRESËS (Dijalektika nade),- revija RREZJA JONË, Br. 5, Skadar 1993, opširna studija o pjesničkom stvaranju Ak. Burovića. Autor ga cijeni jako visoko i, kao pjesnika, upoređuje ga sa Viktorom Hygo.

99. MARCON, Auguste: L'EGLISE ET LES PAUVRES,- Paris 2009, L'Hartmatan, Amazon France FNAC. Na strani 106 citira iz poeme Ak.Burovića LES TEMOINGAGES stihove:
Vos policiers m'ont torturé!
Avez-vous des témoins?!
Je vous demande, braves gens,
Mes dents, qui les a cassées?
Mes cheveux, qui les a arrachés?
Mes yeux, qui les a crevés?

Original na srpsko-hrvatskom:
Zatvorenik: „Gospodine javni tužioče, vaši su me milicioneri mučili!“
Javni tužilac: „Imate li dokaza?!“
Pitam vas, pošteni ljudi,
Moje zube, ko je polomio?
Moje kose, ko je isčupao?
Moje oči, ko je iskopao?
(Vidite djelo Ak. Burovića L'AMOUR DEFENDU, Ženeva 1997, str. 92-93.)

100. MARKU, Elinda: TË NJOHIM KAPLLAN RESULIN (Da upoznamo Kaplana Resuli).- Na internetu, Albanka E.Marku, književnik, u SAD, otvorila je 02.XII.2003-će poseban sajt na albanskom jeziku pod tim imenom, gdje je sakupila neka neobjavljena djela akademika Burovića i stavila ih na raspolaganje svima da ih čitaju, pa i da ih komentarišu, diskutiraju. Lično ona, svojim komentima, pokazuje se vatreni pobornik Akademika i na ovom sajtu je već napisala, ili prepisala, oko 100 stranica materijala, u kojemu se govori pozitivno za Akademika. Ona je objavila i OPTUŽNICU albanske vlade protiv Akademika, iz godine 1971, na bazi koje je Akademik kažnjen na 43 godine najmostruoznijeg zatvora. Njeno je mišljenje da aktuelno akademik Burović pretstavlja najznačajniju i najzaslužniju ličnost albanske istorije, nauke i kulture - književnosti. Doslovno kaže za Akademika da je: “i Disident Br. 1 Jugoslavije i Albanije, on je i najveći heroj za slobodu i demokratiju u Jugoslaviji i u Albaniji. Više puta je svoje herojske podvige za malo platio svojom glavom, kao i glavom svoje djece. Kako protiv titoizma, tako i protiv enverizma, on se borio kao niko drugi, na vrlo odlučan i radikalan način, bez koljebanja i bez kompromisa, perom i puškom. On je autor romana IZDAJA, chef-d'oeuvre albanske proze. Zato Akademik Resuli dostojno zaslužuje da ga nazovu Mandela Albanije. On zaslužuje najčasnije mjesto u albanskoj eliti, bolelo ili ne bolelo ovo samozvanoj albanskoj eliti od prije 50 godina pa do danas (Kadareu). Kadare ima samo jedan mali zaslužni dio u literarnoj enverističkoj eliti. Akademik Resuli je i veći patriota od Kadarea, mnogo veći Albanac od Kadarea, mnogo veći antikomunista, anti Envero-ali-ista. Kadare je karijerista i hipokrita, koji je nastojao i nastoji da nas njegovim klevetama ubjedi protiv Akademika Resuli. Kadare je sasvim bestidan! Albanezi i Kosovari su se angažovali samo da laju protiv Akademika Resuli...».
Čim su primjetili Enverovci ovaj sajt, odmah su intervenirali, pa je i g-đa Marku bila prinuđena pa prekine taj posao. Enverovci su zatim poduzeli brisanje pojedinih delova tog sajta, pa i cijelih dopisa. Spašeno je ono što je Veli de Mači uspeo da kopira u svojoj knjizi KRAHASIMI RESULI-KADARE (vidi).

101. MEKULI, akademik dr Esat: RAPORT povodom 10-togodišnjice časopisa JETA E RE, Priština 1955. Karakterizira Kaplana riječima “talentirani Ulcinjanin”.

102. MEKULI, akademik, prod. dr Hasan: RRUGËT E ZHVILLIMIT TË LETËRSISË SHQIPE NË JUGOSLLAVI (Putevi razvoja albanske knjiŽevnosti u Jugoslaviji),- časopis PËRPARIMI Br. 2, Priština 1959.

103. MILANOVIĆ, Milena: SRBI U SVETU - KO JE KO ?- Biografski leksikon & SERBES IN THE WORLD WHO IS WHO - Biographical Lexicon, Beograd-Los Angeles 1999. Tretira pozitivno Ak. Burovića, prilično dugom biografijom na srpskom i engleskom jeziku.

104. MILANOVIĆ, Milena: SRPSKI PISCI U RASEJANJU,- biografski leksikon, Beograd 2015. Ima sliku i kratku biogafiju Ak. Burovića.

105. MILATOVIĆ, Petar: SAM PROTIV SVIH POD ZASTAVOM ISTINE,- intervju na srpskom jeziku, učinio mu ga književnik P.Milatović i objavio u dva uzastopna broja srpskog elektronskog lista ISTINA God. I, Brojevi 51 i 52, Beč, 12 i 19.II.2006. U ovom intervjuu Milatović naziva Akademika Burovića Zastava istine i upoređuje ga sa najvećim muslimanima jugoslovenske stvarnosti svih vremena, kao što su Meša Selimović, Skender Kulenović i Emir Kusturica. Poslije godinu dana, na zahtjev čitalaca, opet je objavljen. Preneli su ga i drugi sajtovi.
Uhvaćen za grlo od Titoista, i P. Milatović je okrenuo pero, pa je preko medija istupio i kao slijepi neprijatelj Akademika, pljunući na sve one lijepe riječi, koje je objavio preko svog portala ISTINA.

106. MILEKIĆ, Ðuro: ПОХОДНИК УКЛЕТЕ ЗЕМЉЕ – poema, posvećena Каплану Буровићу, светлословару. Objavljena sprva 29/30. novembra 2012. godine u časopisu za kulturu IZLOG KULTURE; preštampana na portalu ŠTAJERSKE NOVICE.eu, Maribor-Slovenija, 07.12.2012; ponovo preštampana 18.02.2013, na portalu GLAS DIJASPORE, Lübeck-Njemačka, kao komentar studije Akademika Burovića DOKUMENTIRANO POREKLO ALBANACA; nanovo preštampana u djelu Akademika HIPOTEZE O POREKLU ALBANACA, Ulcinj 2013, zatim i u zborniku POETSKI POZDRAV AKADEMIKU BUROVIĆU, Ulcinj 2013.

107. MILIĆ, Radovan: SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA – Akademik Burović disident Br. 1,- Slovenske Konjice 2011. Govori o životu i stvaranju Ak. Burovića i o prljavoj borbi koju vode protiv njega pet država: Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija i Švajcarska. A to je svjetski rat protiv jednog čovjeka. Za ovo djelo autor je odlikovan zlatnom značkom SRPSKA KRUNA i proglašen za Srpskog viteza. Samo djelo je nagrađeno na više konkursa.

108. MILIĆ, Radovan: POVERENIK GOSPODARA ZLOG,- Slovenske Konjice 2013. Na str. 59-60, u vezi Kosmeta i pozitivnog tretmana Albanaca od strane Srba, obraća se konstatacijama Ak. Burovića.

109. MILIĆ, Radovan: PESNIK I DEVOJKA,- zbirka pjesama, Slovenske Konjice  2016. Objavljuje se i recenzija Akademika Burovića.

110. MINXALLI, Etleva: KAPLLAN RESULI,- Ženeva 1991. Albanka E.Minxalli daje nam kratku biografiju Ak. Burovića i uvid u njegovo stvaranje. Tu se po prvi put objavljuje i famozna pripovijetka Ak. Burovića PLEH (ÐUBRE = Partia Leniniste Enver Hoxha), dramatizirana i prikazana preko Radio-Televizije Albanije 1994.

111. MORGAN, Peter: THE WRITER AND THE DICTATORSHIP 1957-1990, London 2005. Piše o Ak. Buroviću kao o književniku koji je persekutiran.

112. MUZAKA, Aleksandar: MONSTRUOZNI ALBANSKI KULTUROCID,- Ulqin 2017. Sva je knjiga posvećena stvaranju i persekutiranju Ak. Burovića.

113. MUNELA, Besa: AKADEMIKU REULI – život i stvaranje,  Tirana 2016.

114. MUZAKA – SULEJMANAGA: 65 VITE LUFTË KUNDËR AKADEMIKUT RESULI (65 godina borbe protiv Akademika Resuli), Ulcinj 2017.

115. MYFTARAJ, Kastriot: Albanac, objavio je nekoliko studija o Ak.Buroviću, koje je zatim prikupio u njegovom djelu, objavljeno 2001. godine u Tirani.

116. MYFTARI, Esat – književnik i albanski diplomata: KOSOVA DHE ENVER HOXHA,- Tirana 2016. Čitavo poglavlje posvećuje Akademiku Buroviću u pozitivnom smislu, ma da mnogo šta prećutkuje, pa i ne iznosi baš kako je bilo. Priznajući da su se albanske vlasti ponele prema njemu, njegovoj porodici i djeci sa divljašstvom bez presedana, on poziva za rehabilitaciju Akademika. Ovo je poglavlje, prije objavljivanja knjige, objavljeno u listu Tirane TEMA, gdje su autora „komentatori“ napali masovno, pa ga i optuzili da je agent UDB-e.

117. MYFTIU, Mehmet – alb. disidentni književnik: ESE, POEZI, DOKUMENTA,- Tirana 1998. Myftiu, koji lično poznaje Ak. Burovića, piše o njemu i njegovom stvaranju najpozitivnije, posebno za roman IZDAJA, koji cijeni jako visoko.

118. NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA – Sreski sud Tetovo: REŠENJE O KAŽNJAVANJU KAPLANA RESULBEGOVIĆA, Tetovo, 18. juni 1959.- Na bazi ovog rešenja, koje je potvrdio Vrhovni sud Makedonije, akademik Burović je kažnjen na 18 mjeseci strogog zatvora za neprijateljsku propagandu, iako je javni tužilac, tu – pred sudom, u svojoj posljednjoj riječi izjavio: “Vlasti Ulcinja su se ponijele prema Kaplanu Resulbegoviću nezakonski. On je bio konstruktivan građanin, pa je kao takav branio ustav Jugoslavije. Ja se nadam da će on takav biti i u buduće…” Original ovog rešenja čuva se u Državmoj Arhivi Makedonije u Skoplju. Akademik je faksimilno objavio u svom djelu TITOISTIČKI SUDSKI PROCES,- Beograd 2014.

119. NESIMI, Mahi: E PABESUESHME, POR MË KANË RJEPUR PËR SË GJALLI (Nevjerovatno, ali su me na živo odrali),- revija DITA God. I, Br. 4, Skoplje, 01. maj 1991. Jako dug intervju Albanca Nesimi, budući ambasador Republike Makedonije, naziva Akademika Čovjek sa velikim slovom i kaže da je „jedan od najboljih pisaca albanskih“, „najtragičnija žrtva enverističke ideologije“, „živa legenda“, koja „u istoriji albanskog naroda ostaće nezaboravna“.

120. NEW YORK UNIVERSITY (Law Faculty): THE STANCES OF KAPLAN BUROVICH ABOUT THE ALBANOLOGICAL PROBLEM, ESPECIALLY ON THE ORIGIN OF THE ALBANIAS,- New York 2005. Iznose i komentiraju albanološke teze Ak. Burovića. Ovaj je Universitet nazvao Akademika: “Prof. dr. Kapllan Resuli – famous Albanian dissident and historian…Mandela of Albanian”.

121. OGRANAJA, Zhaneta: RREZATIM DIELLOR I VËRTETË (Istinsko sunčano zračenje),- poema, Tirana 2004. Sem ove poeme, ova disidentna pesnikinja Albanije posvijetila je Akademiku, njegovom životu i stvaranju i mnoge druge pjesme. Ona je i sama prošla kroz socijal-fašističke zatvore Albanije i, pošto ih poznaje jako dobro, obožava Akademika kao stvarnog Heroja, kao stvarnog Mandelu Albanije, pa ga štaviše naziva i svetim, i suncen.

122. OGRANAJA, Zhaneta: KOSOVO,- poema, Tirana 2005. Ogranaja priznaje Akademika kao Oca Kosova, koji je učinio za Kosovo najviše, i – u znak zahvalnosti – pretrpeo najgore. Sva se poema, od početka do kraja, posvećuje Njemu.

123. OGRANAJA, Zhaneta: KAPLLAN RESULI – në blicin e kamerës së një poeteshe disidente (KAPLAN RESULI – u blicu kamere jedne disidentne pjesnikinje),- studija za roman FANOLA, jako dugačka. Persekutirana od Enverovaca-Kadareista. Jedan fragmenat, ne baš tako kratak, objavljen je u appendix dela Ak.Burovića NGADHËNJIMI MBI VDEKJEN, Ženeva 2009, str. 163-175, koje su Enverovci spalili u štampariji “Marin Barleti”, sred Tirane, zajedno sa tri druge knjige Akademika, a – između ostalog – i zbog ove studije. Ali su spašeni nekoliko primeraka, koji sada cirkulišu od ruke do ruke na sve strane svijeta i sa svih strana svijeta se traže.

124. PAVLOVIĆ, Blagoje: ALBANIZACIJA KOSOVA I METOHIJE,- Beograd 1996. Jugoslovenski diplomata B.Pavlović inkludira u svoje djelo studiju Akademika Burovića o albanskom književniku Fan Noli i na kraju knjige donosi nam biografiju Akademika, koga cijeni vrlo visoko.

125. PIPA, Arshi: SUBVERSION DREJT KONFORMIZMIT (Subvencija ka konformizmu),- New York 1987. Ne shvatajući “Fenomen Kadare” kako treba, albanski književnik Pipa miluje igru Kadarea i kriminalne klike Envera Hodže, posebno roman Kadarea GJENERAL MRTVE VOJSKE. U ovoj kolotečini on ustaje protiv konstruktivne kritike ovog romana, koju mu je blagovremeno učinio Akademik Burović, ali ne spominjući njegovo ime.

126. POPOVSKI, dr Petar: GEORGIJA KASTRIOT – ISKENDER,- Skoplje 2006. Autor je prisvojio naučne stavove i teze Akademika Burovića, koje iznosi kao svoje. Na pet mjesta je pretstavio ove stavove kao da su Vitomira Dolinskog, koji je u stvari, kao novinar, samo postavljao pitanja Akademiku Buroviću. Ime Akademika Burovića se spominje samo u fusnoti, gdje se navodi naslov njegovog intervjua, objavljen u skopskom dnevnom listu VEST, početkom 2003-će godine. Ovo nam svjedoči da je g. Popovski imao u ruke albanološke teze Akademika. Zašto je prešao ćuke preko njegovog imena ne zamo, ali je moguće zato što je ime ovog Akademika još uvijek u crnoj listi titoističkih vlastodržaca Makedonije.

127. PUTUJUĆE HAIKU DRUŠTVO: MOJ OMILJENI HAIKU,- Novi Sad, 2012. Pod Br. 90 objavljena je haiku pjesma Ak. Burovića Neka govori !.

128. RACKOVIĆ, Nikola: LEKSIKON CRNOGORSKE KULTURE, Beograd 2009. Donosi enciklopedijsku biografiju Akademika, kao i svih ostalih.

129. RADONČIĆ, Fahrudin: ADEM DEMAČI – ispovijest,- Zagreb 1990.- Instruiran od UDB-e kleveće protiv Akademika Burovića

130. RASTODER, Šerbo: ISTORIOGRAFIJA U CRNOJ GORI 1989-2001, aprill 2002, moguće u Sarajevo, našli smo ga na internetu: U pozitivnom smislu navodi djelo Ak. Burovića RESULBEGOVIĆI - PORODIČNA ISTORIJA, kao primjer tretiranja bratstveničke i plemenske genealogije i istorije.

131. RASTODER, Šerbo: BEGOVI NA GRANICI,- Podgorica 2011. Plagijat dela Ak. Burovića o Resulbegovićima, sa falsifikovanim istorijskim činjenicama i težnjom da Resulbegoviće prikaže španskog porijekla. Knjiga bazdi od muslimanskog fundamentalizma i anti-srpsko-crogorske nacionalnosti. Pošto je prepisao iz Burovićevih dela sve što mu je valjalo (ne spominjući mu ni ime niti dela!), Rastoder ga optužuje za “pseudonaučnika”. Ova je knjiga napisana po narudžbi 4 ulcinjska bega, među kojima je i Akademikov brat Ekrem, eks-sekretar Komiteta SKJ Ulcinja i delegat na XII Kongresu SKJ. Svi neprijateljski raspoloženi prema Akademiku zato što je ovaj promenio prezime u Burović (pradedovsko!) i izjavio se po nacionalnosti slovenskog drevnoga čest, što je i naučno dokazao za sve Resulbegoviće Crne Gore i BiH. Na promociji ove knjige, odrzana u Ulcinju posto je Akademik uzeo avijon za Švajcarsku, prisustvovao je ministar Unutrašnjih poslova Crne Gore sa svojim policajcima.

132. RATKOCERI, Gani Demir: KUJTIME (Memoari),- Tirana 2001. Albanac G.D.Ratkoceri, iako je neprijateljski raspoložen prema Akademiku Buroviću, cijeni visoko njegovo stvaranje i njegovu borbu za slobodu i demokratiju, pa nam iznosi i činjenicu da je Akademik uhapšen u Albaniji potpuno nevim, naređenjem iz Beograda, kao uslov da se diplomatski odnosi između Jugoslavije i Albanije uspostave na rang ambasada.

133.- REDAKCIJA lista “L’HUMANITE”, glavni organ štampe francuskih stalinista: L’HUMANITÉ HISTOIRE. LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DU XXe SIÈCLE, volume 2, Pariz 2001. Dana 24. januara 1991, u listu « L’HUMANITE » objavljen je dopis o izlasku Akademika Burovića iz zatvora, tobože oslanjajući se na vijest koju je dan prije dao albanski list RILIDJA DEMOKRATIKE. U stvari ova vijest je falsifikovana, jer su joj dodate riječi, laži, koje albanski dopis nema. Konkretno tu doslovno piše : » TRANSPARENCE A TIRANA. Le journal albanais «Rilindja Demokratikë», organe du parti démocratique (opposition), a publié mercredi le premier témoignage d'un prisonnier politique albanais, l'écrivain Kaplan Resuli, libéré en décembre après 20 ans de prison pour «espionnage au profit de la Yougoslavie». Né en Yougoslavie, où il a passé une dizaine d'années en prison pour «nationalisme albanais», Resuli avait émigré dans les années soixante en Albanie pour échapper aux prisons yougoslaves.»
Znači, kontradiktorno falsifikuju i lažu da je akademik Burović kažnjen i u Jugoslaviji pour nationalisme albanais, a u Albaniji pour espionnage au profit de la Yougoslavie. Koliko da se zna, ovaj list nije donio ni najkraću vijest o oslobođenju iz zatvora kojeg drugog političkog osuđenika u Albaniji. Pa i sama albanska štampa, do Akademika Burovića ne spominje nijednog. Ovo je činjenica da su Akademika smatrali svojim glavnim protivnikom i da su njgovim puštanjem iz zatvora nastojali da ubijede svijet da uspostavljaju zakonitost i demokratiju.

134. REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPËRISË – Gykata e Rrethit Tiranë: VENDIM PËR DENIMIN E PROF. DR. KAPLLAN RESULIT (Rješenje o kažnjavanju prof. dr Kaplana Resuli),- revija YLBERI God. I, Br. 1. Ženeva, jesen 1993. Ovo Rješenje, kojim se Akademik kažnjava za neprijatelsku propaganda na 43 godina zatvora, objavljeno je i preko interneta. Zatim je objavljeno i faksimilno u njegovom djelu ENVERISTIČKI SUDSKI PROCESI, Ulcinj 2016, iz kojeg se vidi da Akademika Burovića ne samo što nisu optužili ni za što u vezi Jugoslavije, već da se UDB-a nije ni spomenula ni u jednom sudskom procesu protiv njega. I pored toga, njegovi albanski neprijatelji prave se kao da to ne znaju, pa ga optužuju da je tobože stigao u Albaniju kao agent UDB-e i sa posebnom misijom. Pa su ga tako optuzili i preko lista L’HUMANITE.

135. RESULBEGOVIĆ, Goran: ISTINA O RESULBEGOVIĆIMA,- Ulcinj 1996. Crnogorac G.Resulbegović donosi opširnu biografiju Ak. Burovića sa pozitivnih pozicija, suprotstavljajući se ovako svom rođaku Sari, koji je u službi jugoslovenske UDB-e i albanskog SIGURIMI-a intrigirao i falsifikovao, nastojeći da prikaže Resulbegoviće kao Albance, a Akademika - kao “neznalicu”.

136. RESULBEGOVIQ, Sari: EKSPOZITË E KRIJUESVE TË VENDLINDJES (IZLOŽBA STVARAOCA ZAVIČAJA),- Ulcinj 1997. Donosi kratku biografiju Ak. Burovića, koga nam pretstavlja njegovim pseudonimom RESULI i kao Albanca.

137. RESULBEGOVIĆ, puk. Dževdet: AKADEMIK BUROVIĆ NA RASPEĆU,- Ulcinj 2002. Pukovnik JNA u penziji piše najpohvalnije o Akademiku Buroviću i njegovom stvaranju, iznoseći činjenicu da su ga jugoslovenske vlasti maltretirale i maltretiraju ga, jer ga još uvijek drže u njihovim crnim listama.

138. RESULBEGOVIQ, kol. Xhevdet: DIVERSIONI I AKADEMIKUT RESULI (Diversija Akademika Resuli),- Ulcinj 2004. Ovo je jedno kolektivno izdanje raznih autora, jugoslovenskih i albanskih, koji povodom 70-te godine rođenja Akademika pišu o njegovom životu i stvaranju. Sem pukovnika JV Dževdeta Resulbegovića, u tom su izdanju uzeli učešće sa po 4-5 svojih radova i: Lirije MEMA, Gëzim DINI, Shani BUROVI, Sajo UROVI, Dushi BUROVI, Drita HAJREDINI, Luigj BUROVI, Zhaneta OGRANAJA i Švajcarac Antoine D'ESSU. Svi oni rasvijetljavaju razne strane Akademikovog života i stvaranja.

139. RESULBEGOVIĆ, puk. Dževdet: AKADEMIK BUROVIĆ, život i stvaranje, dio drugi, Ulcinj 2016.

140. RESULBEGU, Sari: RESULBEGËT DHE NGJARJET HISTORIKE TË ULQINIT (Resulbegovci i istorijski događaji Ulcinja),- Ulcinj 1995. Instruiran od UDB-e i SIGURIMI-a Sari, kao Akademikov rođak, od početka do kraja ove knjige piše protiv njega. Ta je knjiga ispunjena svakojakim psovkama, uvredama, lažima i falsifikata, pretežno jezikom denigriranja, ali ne spominjući nigdje Akademikovo ime. Ovo je nova metoda borbe albanske mafije protiv njega, prije svega da mu se u očima onih, koji ne naziru o kome je riječ, ne čini afirmacija, a zatim da Akademik ne bi mogao autora da baci na sud, kao što je to učinio sa Brisku Bahrijon.

141. REVIĆ, Ašim: RADIOGRAFIJA JEDNE MRŽNJE,- Beograd, 17.VI.2010. Drugo izdanje – Ulcinj, 27.VI.2011. Brani Ak. Burovića od njegovih albanskih neprijatelja, iznoseći dokumenta i činjenice, kojima ih raskrinkava kao falsifikatore, lažove, patološki nastrojene protiv Akademika, pa i u službi albanske i jugoslovenske mafije na vlasti.

142. RUSTEMI, Fatbardh: THEM SE E NJOH KADARENË (Kažem da poznajem Kadarea),- Tirana 2001. Pišući tobože za intimnosti njegove sa Kadareom, autor, sin jednog majora SIGURIMI-a i shef otsjeka za prosijetu i kulturu u gradu Ljušnje, od početka do kraja njegove knjige kleveće i laže protiv Ak.Burovića, pa svakako nastojava da opravda njegovog Kadarea. On pretendira da Akademik treba da čini počasnu stražu pred Panteonom Kadarea, “da bi spasio nešto od svog poznanstva”. Angazhiran od enverističke mafije na vlast on je pisao i više članaka po enverističkoj štampi Albanije protiv Akademika Burovića.

143. SAGIĆ, Sad: ALBANSKI BUMERANG,- Padova 2011. Ovo je zbornik studija i članaka u odbranu Ak. Burovića od kleveta i laži, falsifikata i provokacija, koje čine njegovi albanski neprijatelji, ali srpskim pseudonimima, pa i pretvarajući se kao da su ništa manje već Svetosavci, ogorčeni srpski pravoslavni fundamentalisti.

144. SINANI, Shaban: NJË DOSJE PËR KADARENË (Jedno dosie za Kadarea),- Tirana 2005. Nastojeći da ubjedi svijet da je Ismail Kadare disident, kaže da Akademik Burović nije disident, da se on nije hapsio zbog njegovih djela, već da su mu djela persekutirana zato što je uhapšen. Pravi se kao da ne zna da su za Akademika, i u njegovom sudskom Rješenju, napisali da se kažnjava što je u Albaniji pretstavljao političku i ideološku diversiju, što nije slučaj ni sa kojim drugim uhapšenikom u Albaniji, ponajmanje sa kojim književnikom. Moguće da ovo nije slučaj ni sa kojim književnikom ni u svijetu.
-SINIŠTAJ, Ndue: vidi na ovoj listi djelo ALBANSKI BURŽUASKI INTELEKTUALCI: OTVORENO PISMO.

145. SKURA, Gani: BRENGË E MALL (Briga i želja),- Elbasan (Albanija) 1994, na spoljašnjoj strani zadnje korice, u biografiji autora, ovaj albanski književnik piše za Ak.Burovića najpohvalnije.

146. SKURA, Gani: TINGUJ LIRIE (Zvuci slobode),- Libražd (Albanija) 1995, na spoljašnjoj strani zadnje korice, u biografiji autora, piše: “Albanske vlasti, kao povod da uhapse Gania uzeli su njegov odlazak u zatvor Burelja da vidi svog uhapšenog druga Kaplana Resuli”.

147. SKURA, Gani: BALLË PËRBALLË STUHIVE (Licem u lice sa burama),- Mokra (Albanija) 1999. Gani Skura, kao suborac Ak. Burovića za slobodu i demokratiju, piše o njemu najpohvalnije. On priznaje da su i njega uhapsile albanske vlasti samo zato što nije pristao da izađe pred sud Ak. Burovića i da laže protiv njega.

148. SKURA, Gani: BANDA E ZEZË (Crna banda),- dnevnik, Libražd (Albanija) 2011. Od početka do kraja se govori o Ak. Buroviću i njegovom hapšenju, kao i o svom hapšenju, između ostalog i zato što je otišao da ga vidi u zatvor Burelja, nosio mu je parče hljeba, i – pošto se ubjedio da je Akademik potpuno nevin u zatvor, javno je digao zdravicu u njegovo zdravlje.

149. SOCIETE SUISSE DES ECRIVAINES ET ECRIVAINS: KAPLAN BUROVIC.- Povodom 70-te godine rođenja, Društvo književnika Švajcarske, čiji je član Akademik još od 2002. godine, uvelo ga na svoj sajt interneta sa kratkom biografijom, listom nekih objavljenih djela i adresom. Vidite: <http://www.a-d-s.ch/f/repertoire/>

150. STANISLAVLJEVIĆ, Dragomir: PROF.DR KAPLAN BUROVIČ, AKADEMIK, na sajtu https://sr-rs.facebook.com/...Kaplan.../142100116478, Beograd, 6. septembar 2014. Zbornik studija Akademika Burovića i o njemu, propraćene pozitivnim komentima 52 osoba, koji pišu da im se sviđaju. Među njima se najviše ističu : Stanislav Budisavljević, Vujadin Ristić, Nenad Radović, Vesna Milović Carra, Marija Celić i Nenad Petrović Veljić. Sâm Stanislavljević piše: «Poštovani profesore Buroviću, Ne znam kako da izrazim divljenje vašoj ličnosti i vašim delima. Jednostavo, jedinstveni ste na svetu po onome što radite. Bavljenje pitanjem istorije i kulture Albanaca je najopasniji posao na svetu. U svemu tome, izgleda, da su Srbi (mislim na intelektualnu elitu) kao velike neznalice albanske istorije i kulture, veći zaštitnici Albanaca od samih Albanaca. Veoma mi je žao što ste doživeli na ličnom planu, a sve zarad naučne istine…»

151. STEFANOVSKI, Petar: INTERVJU SO ŠVAJCARSKI AKADEMIK KAPLAN BUROVIĆ,- Bitolja, četvrtak 15.09.2005, dat preko RTV MEDIA u toku od 75 minuta i ritransmetiran sljedećih dana još nekoliko puta, a u vezi promocije Akademikove knjige POTEKLOTO NA ALBANCITE, koje je prevedeno i objavljeno na makedonski jezik. Ovo je do sada najduži intervju koji je učinjen Akademiku. Izazvao je buru oduševljenja kod Makedonaca i ogorčenje kod albanskih ekstremnih nacionalista, šovinista i rasista, što se ogleda i u štampi.

152. SUBOTIĆ, dr Momčilo: O SRBIMA MUSLIMANSKE ISPOVESTI,- Beograd 2012. Referati i saopštenja sa naučnog skupa Matice Srpske. Akademik Burović je član Organizacionog odbora skupa, koji je svojom studijom O muslimanima Crne Gore i otvorio skup, maja mjeseca 2012.

153. SULEJMANAGIĆ, Suad : TRIUMFI I AKADEMIKUT RESULI (TRIJUMF AKADEMIKA BUROVIĆA), - Ulcinj 2015. Preko objektivne analize života i stvaranja Akademika, dokumentima, činjenicama i zdravim argumentima brani ga od mobinga i sataniziranja, koja mu čine Enverovci i Titoisti.
-SULEJMANAGA, Suad,- vidi MUZAKA – SULEJMANAGA: 65-VITE LUFTË KUNDËR AKADEMIKUT RESULI, Ulcinj 2017.

154. SHATRI, Xhafer: PSE DERGJET NË BURG? (Zašto čami u zatvoru ?),- Bern 1990. Ministar Informacija Kosova Xh. Shatri, iako Albanac, pa i Enverovac, piše pozitivno za Ak. Burovića, u jedno vrijeme dok je ovaj još uvijek u albanski zatvor. Za razliku od mnogih drugih Albanaca, i poslije izjave Akademika da nije Albanac i da e ne slaže sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda, Šatri je nastavio da ga cijeni i brani.

155. SHKUPI, Skender: QËNDRIM I PËSHTIRË I NJË PSEUDOSHKENCËTARI (Gadan stav jednog pseudonaučnika),- list ALBANIA, Tirana, 25. maj 1999, str. 10. Predugačka paskvila, napisana po poruci albanske Komisije, koja proganja Akademika, a u jeku Kosovske krize i sataniziranja Akademika od strane albanskih medija. Akademik Shkupi, eks-albanski ambasador u Turskoj, priznaje visoke idejno-umjetničke vrijednosti romana IZDAJA, ali mu poriče autorstvo. Ovo je jedna paskvila bez presedana u istoriji čovječanstva. Autor kaže da, među toliko nevino osuđenih od Envera Hodže, Akademik Burović je jedini koji je to zaslužio, pa i mučenja i masakriranja, koja su mu učinjena. Na kraju traži da se zabrane knjige Akademika u Albaniji, pa da se i njemu samome zabrani ulazak u ovoj zemlji jer ne priznaje autohtoniju Albanaca, niti da su porijeklom od Ilira i Pelazga.

156. SHOQATA E SHKRIMTARËVE TË KOSOVËS (Društvo književnika Kosova): SHKËNDIJAT E PARA (Prve iskre), – antologija savremene književnosti albanske dijaspore u Jugoslaviji,- Priština 1956. Akademik se prezantira sa dvije pripovijetke, koje se prate i nje-govom kratkom biografijom. Objektivni albanski intelektualci priznaju Akademika kao jednog od najvećih književnika Kosova, koji je udario temelje umjetničkoj prozi i stvorio savremenu književnost Kosova.

157. SHUTERIQI, Dhimitër S.: Mbi gjendjen dhe detyrat e letërsisë dhe të arteve tona,- glavni raport održan na Drugom kongresu Saveza književnika i umjetnika Albanije, aprill 1969, štampan u djelu KONGRESI I DYTË I LIDHJES SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE TË SHQIPËRISË (Drugi Kongres Saveza književnika Albanije), Tirana 1969. Akademik Šuterići, sigurno prisiljen od javnog mnenja, postavio je ime Ak. Burovića ispred imena Ismaila Kadare, što je sigurno ovoga učinilo da pobjesni. Dok se Akademikov roman IZDAJA stavlja na listi glavnih djela albanske književnosti svih vremena, Kadareov roman GENERAL se svrstava među djelima sa ideološkim greškama i nedostacima. Od figura komesara i komandanata partizanskih odreda, kao umjetnički najrealiziranije, ističu se ličnosti romana IZDAJA Arben Preševa i Pjetar Munela.

158. TËRPEZA, Hysen: KA ME NA GJYKUE NANA KOSOVË (Osudiće nas Majka Kosovo),- New York 1967. Potpredsjednik Druge Prizrenske Lige H.Tërpeza, ne spominjući nigdje ime Ak. Burovića (Jer je bilo tabu!), piše o njemu i njegovom stvaranju najpohvalnije. On je prihvatio ličnosti romana kao stvarne, kao istorijske ličnosti, pa piše da ih je i lično poznavao.

159. TRAIAN, Todi al:  FRAGMENTE DI TU BANA ARMÂN MAKEDONEASCÂ, Tetovo 2004. Čitavo jedno poglavlje posvećuje se Akademiku Buroviću i njegovoj studiji ANTIVLAŠKA DENIGRIRANJA, koja je objavljena na albanskom jeziku u njegovom djelu MARGINALIJE, Ženeva 2003. a zatim prevedena i objavljena i na vlaški jezik.

160. TOMOVIĆ, Luka: ISTINOM PROTIV LAŽI,- studije i članci, Ulcinj 2012. Skoro sve studije i članci posvećuju se životu i stvaranju Ak. Burovića. Autor ističe zasluge Akademika i brani ga od albanske enverističke mafije falsifikatora i intriganata, pa i od jugoslovenske, titoističke, koja je pritekla u pomoć Albancima.

161. UDRUŽENJE SRPSKIH PISACA ŠVAJCARSKE: ANTOLOGIJA ZAVEŠTANJA, Inđija – Cirih, Srbija – Švajcarska, 2014. Ak. Burović se pretstavlja sa dvije pjesme: Maslina i Oko Trpeze.

162. USHAKU, dr Ruzhdi: ULQINI në gjurmët e shekujve (ULCINJ tragovima vjekova),- Ulcinj 1991. Pišući o Ulcinju, Albanac Ushaku, misleći da je Akademik Burović Albanac i da se slaže sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda, govori pozitivno za njega i njegovo stvaranje, pa ga više puta i citira u tom smislu. Sem Akademika, on ne poznaje drugog Ulcinjana, koji bi bio dostojan da se spomene pored njega.

163. USHAKU, dr Ruzhdi: ULQINI në përmasa kërkimi dhe frymëzimi (ULCINJ u ramjerima istraživanja i nadahnuća),- Ulcinj 2010. Preštampava pređašnje djelo bez imena Akademika Burovića i dodaje paskvilu Gjurmë e përmasa patronimike (Tragovi i patronimijski razmjeri), gdje od početka do kraja intrigira protiv Akademika Burovića, ne spominjući mu nigdje ime, što su učinili i drugi u njihovim paskvilama. To nam dokazuje da se instruiraju od istog centra, od albanske mafije na vlasti.

164. VINCA, dr. Agim: ENCIKLOPEDIA MAQEDONE DHE IMPLIKIMI I VEPRËS SË KAPLLAN RESULIT NË KËTË PROBLEM NGA ASHM-JA (Makedonska ENCIKLOPEDIJA i impliciranje djela Kaplana Resuli u ovaj problem od MANU),- Skoplje 2009. Ustaje protiv MANU zato što su unijeli u njihovoj Enciklopediji albanološke teze Akademika Burovića.

165. VUJANOVIĆ, Zagorka: SUSRETI – bibliografija, Cetinje, 1977. Spominje i Akademika Burovića pored ostalih saradnika časopisa SUSRETI, gdje je ovaj objavljivao svoje prve pripovijetke, koje su zatim prevedene na albanski i objavljene na stranice časopisa JETA E RE, u Prištini. U to vrijeme, 1977., Akademik je bio u albanskom zatvoru Burelji.

166. VUČJAKOVIĆ, Ilija: MANDELA BALKANA,- Mostar 2015. Preko konstruktivne analize života i stvaranja Akademika Burovića, brani ga od albanskih ekstremnih nacionalista, šovinista i rasista, kao i od jugoslovenskih Titoista, koji su pritekli ovim Albancima u pomoć svojim kriminalnim mobingom i sataniziranjem.

167. WIKIPEDIA – DEUTSCH (sajt de.enc.tfode.com): „Kaplan Burović in multilingual dictionary, encyclopedia…“

168. WIKIPEDIJA – jugoslovenska,- kod glasa ALBANIJA kažu da je Ak. Burović dokazao da u Albaniji još uvijek ima i Bugara, sledbenici nekadašnjih bugarskih okupatora Albanije.

169. WIKIPEDIA – LEXIKON-BEGRIFF – Die freie Enzyklopädie: KAPLAN BUROVIĆ (alb. Kapllan Resuli, Kaplan Resuli-Burovich, auch Kaplan Resulbegović) ist ein Schriftsteller, Journalist und Albanolog…
Pretstavlja nam kratku biografiju i listu do tada objavljenih djela: Priznaje ga za Mandelu Albanije i kao disidentnog književnika, koji je demaskirao kao niko drugi režim Envera Hodže.

170. WIKIPEDIA PËR SHQIPËRINË (Za Albaniju).- Najzad, poslije svih drugih, uneli su i Albanci Ak. Burovića u njihovoj WIKIPEDIJI, naravno sa pseudonimom RESULI: „Kapllan Resuli – Burovic, albanolog, historian, linguist…“

171. WIKIPEDIJA SRPSKA – dana 07.X.2010. godine uvela je Ak. Burovića i Srbija među ostale svoje istaknute ličnosti, ističući da je Disident Br. 1 Jugoslavije, albanolog, autor preko 100 objavljenih djela. Crnogorci još nemaju svoju WIKIPEDIJU, niti Enciklopediju, ali imaju jedan privatan LEKSIKON, gdje je uveden i Akademik Burović, pored ostalih crnogorskih istaknutih ličnosti, koje su doprin’jele u crnogorskoj kulturi.

172. WÖRTERBUCH Chinesisch Deutschland: De1.frdic.com/translation–Kaplan+Bur ovic.htm.

173. ZARIU, Vasillaq – režiser jedne drame akademika Burovića na albanskom jeziku (a moguće i autor !), koja je realizirana u Tirani uz pomoć Kozma Çuko-a i Genca Resuli. Za opširnije vidi portal: www.albaniaplus.com/kulture/196-libri-autobiografik-i-luftarit-i-korrektu-ar.html.

174. ZMAJEVIĆ, Savo: HIPOKRIZIJA SUŽIVOTA,- Ulcinj 2009. Sve studije i članci ove knjige prethodno su objavljeni po raznim listovima, revijama i časopisima, kao i preko interneta. U svima se pretežno piše za život i stvaranje Ak. Burovića u najpozitivnijem smislu. Autor brani Akademika od falsifikata, laži i kleveta njegovih neprijatelja.

175. ZHITI, Visar: PANTEONI I NËNDHESHËM OSE LETËRSIA E DËNUAR (Podzemni panteon ili kažnjena književnost),- Tirana 2010. Iako sa neprijateljskih pozicija (albanskog pjesnika V.Zhiti su slomili u zatvor, pa su ga imenovali i u Rimu za ambasadora!), piše najpozitivnije za Ak. Burovića. Između ostalog, pošto ga priznaje za jednog od tri najznačajnija uhapšena književnika Albanije, kaže: “U zatvor je pisao i poeziju…Bio je kuražan i gord”. Do danas ove riječi nisu ni usmeno rečene za nijednog od njih. Kuražan i gord pred svojim dželatima! To znači Heroj!!!

176.- ZHITI, Visar: RRUGËT E BURGIMIT, SHB “Onufri”, Tiranë 2011. Pošto su ga uhvatili za vrat i zavrnuli mu jezik, ovaj Albanac menja pero kao i mnogi drugi, pa sada za akademika Burovića piše: “U zatvor bješe i književnik Kaplan Resuli, izbjegli Ulcinjanin, koga su imenovali za učitelja u školi gdje sam ja svršio osmoljetku, u Lušnje. I uhapsiše ga…Ali šta to čini moj uča u zatvor? Kažu da stoji u kratkim pantalonama, svađa se čitav dan i piše čitav božji dan da nisam Albanac. Pokajao sam se…Kaplan Resuli koji je iz zatvora optužio diktatora za veze sa Titom”. (Str. 295-375).

Ljubo RESULBEGOVIĆ