Ko se ob vzhodu razpre veličastno Pohorje, se vzdolž reke Dravinje odprejo vrata v Slovenske Konjice, mesto s tisočletno trško zasnovo. Prijazno podeželsko mesto je središče Dravinjske doline, ki se svojimi skrbno obdelanimi polji in vinorodnimi griči steguje proti Boču, Ptujski gori, Haloškim goricam in Dravskemu polju.

Skozi staro mestno jedro Slovenske Konjice se je nekoč vila Rimska cesta in še iz teh časov naj bi po eni izmed legend Konjice dobile ime po počivališču konjskih vpreg.

Korenine preteklosti zaznamujejo življenje ljudi v mestu in vaseh naokoli. Zgodovina več kot 860 let starega konjiškega trga pod cerkvijo Sv. Jurija daje mestu dušo. Bogato izročilo preteklosti je polno doživetij, so zgodbe boljših in slabših časov, je bogata kulturna in naravna dediščina generacij ljudi, ki so tukaj ustvarjali in živeli. Mesto ponuja več zanimivosti, ki jih boste odkrivali ob različnih priložnostih.

Za sprehode so najlepša doživetja skozi Stari in Mestni trg. Stari trg mesta v zavetju mogočne farne cerkve Svetega Jurija ohranja zasnovo iz časa prvih omemb, skozenj je venomer moč čutiti nežen vetrič preteklosti. Poseben čar mu daje potok Gospodična, ki je po eni izmed legend o nastanku Konjic slina strašnega zmaja, ujetega v Konjiški gori.

Ogled Mestne galerije Riemer umiri sprehajalni korak in nam ponudi doživetja mojstrov čopiča. Čez leseni mostiček preko Gospodične nas medse sprejme druga vrsta umetnosti. Poezija žlahtne vinske kapljice sta na pokušino dana v novi vinski kleti. Odlična kakovost konjiških vin postaja tradicija, sprehod med s soncem obsijanimi vinski griči pa sladica za ljubitelje narave.

Sprehodi pod Konjiško goro ponujajo doživljanje narave, so pozaba skrbi. V parkih nad dvorcem Trebnik, ob zaključku potepa po starem mestnem jedru, je v senci pod mogočno goro zopet moč začutiti utrip preteklosti. Zeliščni vrtovi dvorca z zakladnico zeliščnih pripravkov nudijo pomoč v divjem tempu vsakdana. Dvorski oskrbnik s svojimi pomočniki priporoča umik v naravo. Lepo speljana Zmajčkova gozdna učna pot, kratek izlet na Konjiški grad ali daljši na razgledno točko Skala ali celo na najvišji vrh Stolpnik z razglednim stolpom in lovsko kočo Štepih prijetno utrudijo telo in osvežijo misli.

Okoliške vasi ponujajo vsaka zase svoje značilnosti in izročila preteklosti. Vas Žiče postaja turistična z ogledom pletarstva, kovaštva in mlinarstva. Od tam se vije dolina Svetega Janeza z znamenito Žičko kartuzijo iz 1160 leta. Tod so menihi s svojim delovanjem pustili velik pečat dogajanju na Konjiškem. Njihov red, skromno, a duhovno polno življenje navdušuje še dandanes. Med mogočnimi zidovi srednjeveškega samostana se sliši tišina in blago občuti mir. Doživetje mogočnega pomnika naše preteklosti dopolnjuje Zeliščarstvo Iršič in ponudba najstarejšega slovenskega gostišča Gastuž iz leta 1467. Izlet skozi Loče mimo športnega letališča Senožet v turistično vasico Mlače je posebnost, je primer ljudi, ki v zadnjih letih svojo vas dvigajo z voljo, sodelovanjem in ponudbo hiše dediščine, konjeniškega športa, ribnikov ter mnogih turističnih kmetij tod okoli.

Vsako srečanje z Mestom cvetja in vina, z ljudmi, ki tukaj živijo, dajo novo spoznanje. 'Nekoga moraš imeti rad', je zapisal v Slovenskih Konjicah rojeni pesnik Ivan Minatti. Konjičani imajo radi svoje mesto in vasi. Radi imajo podobe prijaznosti. Objem lepote. In prijazne obiskovalce, ki radosti življenja v Dravinjski dolini delijo z njimi.