U subotu se navršilo 17 godina otkako su snage OVK, albanske vojske i NATO napale rejon karaule Košare, na tadašnjoj jugoslovensko-albanskoj granici, koja se nalazila na obroncima Prokletija, nedaleko od Đakovice i Dečana.
Napad je bio silovit, iznenadio je Vojsku Jugoslavije, pripadnici OVK su zauzeli karaulu, ali nisu uspeli dublje da prodru na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Glavninu graničnih jedinica činili

su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka koji su služili vojsku od marta 1998. godine i imali su uglavnom po 19 ili 20 godina.
U bici se u redovima jugoslovenske vojske borio i veliki broj dobrovoljaca iz zemlje i inostranstva, a komandant svih jedinica VJ na Košarama bio je potpukovnik Ljubinko Đurković.
Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna 1999. godine, kada se Vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama Kfora povukla sa Košara. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih, a OVK više od 200.