Pre pet stotina devedeset i devet godina, na Vidovdan 15.(28.) juna 1389. godine, odigrala se sudbonosna bitka izmedju Srba i Turaka na Kosovu polju.

Toga dana je, kako narodna pesma kaže, “srpsko propanulo carstvo”. Za taj istorijski dogadjaj vezane su i kosovska epopeja i kosovska etika.

U kosovskoj etici dva pojma su centralna: Kosovo i Vidovdan. Pojam Kosovo ima i geografsko i istorijsko značenje, ali, osim toga, u taj pojam su sliveni i etika i

Write comment (0 Comments)