Konjičanka Renata Klančnik bo še naslednjih pet let direktorica Splošne knjižnice Slovenke Konjice. To je že njen peti mandat. Nastopila ga bo 19. aprila.

“Na razpis sta prispeli dve vlogi. Ena vloga je bila formalno nepopolna in ni bila uvrščena v nadaljevalni izbirni postopek. Imenovanje Klančnikove so potrdili občinski sveti v konjiški, zreški in vitanjski občini,” je povedala predsednica sveta zavoda Ana Miličevič.

Na zadnji seji sveta zavoda so potrdili še nekatere notranje organizacijske spremembe. Vodenje Knjižnice je prevzela bibliotekarka Ana Miličevič, vodenje Centra za kulturne prireditve pa Jerneja Ristič Levart. Člani sveta zavoda so sprejeli še program dela in finančni načrt za letošnje leto.