Књиге пристигле на конкурс за награду “Миле Недељковић“ за 2013. годину

На конкурс је стигло 11 наслова. Књиге су поређане по азбучном реду презимена аутора.

Жикић Бојан, Мисао, култура, идентитет, Српски генеалошки центар, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.
    Јокић Јасмина, Краљичке песме, Ритуал и поезија, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2012.
    Каишаревић Љубомир, Крађа младе (игроказ), Српски културни центар Модрича, Добој, 2012.
    Клеут Марија, Из Вукове сенке, Огледи о народном песништву, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2012.
    Љубинковић Ненад, Дрндарски Мирјана, Први српски устанак – од историје до “народне историје“ и њене усмене митизације, ИП Наша прича плус, Задужбинско друштво “Први српски устанак“, Београд – Орашац, 2012.
    Milić B. Radovan, Svetski rat protiv jednog čoveka, Slovensko-srbsko kulturno humanitarno društvo, Slovenske Konjice, 2011.
    Питулић Валентина, Усменост и веродостојност, Филозофски факултет у Нишу, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2012.
    Rakočević Selena, Tradicionalni plesovi Srba u Banatu, Kulturni centar Pančeva, Gradska biblioteka Pančevo, 2012.
    Radulović B. Lidija, Religija ovde i sada, Revitalizacija рeligije u Srbiji, Srpski genealoški centar, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, 2012.

10. Станојевић М., Андрејић Ж., Радић Р., Гавриловић И., Јанојлић Д., Село Вучић у Шумадији, Рача Центар за митолошке студије Србије, Културни центар “Р. Домановић“, Крагујевац, 2012.

11. Сувајџић Бошко, Дновиде воде, Orpheus, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Нови Сад, 2012.

   

Награда “Миле Недељковић“, коју је утемељило Удружење грађана “Баштина и будућност – Аранђеловац 1859“,  додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и усмене народне књижевности). Награда носи име једног од најзначајнијих наших етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога. Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири који ће и ове године вредновати приспеле наслове, сачињен је од еминентних научних радника: академик Петар Влаховић, проф. др Ненад Љубинковић (председник), др Јелена Јовановић, др Бранко Златковић,

Јасна Бјеладиновић-Јергић. За награду могу конкурисати научне студије и сакупљачке збирке домаћих аутора на српском језику, објављене као прво издање, у протеклој 2012. години. Конкурс је отворен до 01. јуна текуће године, а по 5 примерака књиге треба послати на адресу: Удружење грађана “Баштина и будућност“, Етно кућа, Занатлијска 63, 34300 Аранђеловац. Награда “Миле Недељковић“ доделиће се крајем септембра 2013. године у Аранђеловцу у оквиру програма који је манифестационог карактера.

                                                         Програм манифестације

Манифестација Награда “Миле Недељковић“ култоролошког је, научног и едукативног карактера, а одржаће се од 26. до 28. септембра 2013. године у Аранђеловцу. Програмски концепт ове манифестације подразумева доделу награде “Миле Недељковић“, као и повеље за животно дело. Биће организовано и представљање књиге студија из народне књижевности Трагања и одговори, проф. др Ненада Љубинковића. Посебан сегмент манифестације је активност Студентске истраживачке радионице “Миле Недељковић“ у шумадијском селу Горња Трешњевица. Учесници ове радионице су студенти Београдског универзитета са етнологије и антропологије, етномузикологије и Филолошког факултета. Сакупљени материјал се обрађује и класификује, представљајући темељну базу за проучавање народне културне баштине Шумадије.

 

Манифестација Награда “Миле Недељковић“ обухвата традиционално и фолклористичке радионице за ученике аранђеловачких основних и средњих школа. Ове радионице се односе на стицање основних знања из области изворног традиционалног певања (музичка радионица “Звонце“ коју води етномузиколог др Јелена Јовановић); курс етно фотографије (“Етно разгледница“, Славиша Живковић, познати шумадијски уметник наивац и етно фотограф); луткарска радионица “Змај“, на којој ће се израђивати лутке од природних и еколошких материјала (курс ће водити Милош Јовичић, академски сликар). Учесници ће имати прилику да у посебном амбијенту аранђеловачке Етно куће и јавно прикажу радове настале на овим радионицама.

 

Један од циљева ове манифестације је и утемељење Српског фолклористичког центра у Аранђеловцу, што би подстакло реализацију многих савремених културолошких идеја које се темеље на научно- популарном, компаративном, едукативном и стваралачком односу према народној традицији.

У реализацији ове идеје, Удружење грађана “Баштина и будућност – Аранђеловац 1859“ очекује, као и претходних година, подршку Министарства културе Републике Србије, Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења, и појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

 

Програм

 

Четвртак, 26. септембар 2013.

Студентска истраживачка радионица народне традиције “Миле Недељковић“ у шумадијском селу Горња Трешњевица (од 26. до 28. септембра)

11.00: Етно разгледница, радионица етно фотографије за ученике аранђеловачких школа (координатор Славиша Живковић),

Етно кућа, Аранђеловац

13.00: Змај, луткарска радионица за ученике аранђеловачких школа (координатор, Милош Јовичић, академски сликар),

Етно кућа

19.00 – Трагања и одговори, представљање књиге студија из народне књижевности проф. др Ненада Љубинковића, учествују: проф. др Бошко Сувајџић, др Бранко Златковић, проф. др Ненад Љубинковић

Дом омладине, Аранђеловац

Петак, 27. септембар

11.00: Звонце, музичка радионица за омладинце певачких група аранђеловачких КУД-ова, као и ученике школа (координатор др Јелена Јовановић),

Етно кућа

16.00: Огледалце (отварање изложбе радова етно фотографије и лутака, уз учешће полазника музичке радионице Звонце),

Етно кућа

19.00: Свечана додела награде „Миле Недељковић“ за најбољу савремену српску фолклористичку књигу. Додела повеље “Миле Недељковић“ за животно дело из области проучавања народне традиције. Музички наступ вокалног етно ансамбла “Пјевачка дружина Светлане Спајић“

Дом омладине