Piše : Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Od vremena je dokazano da Albanci nemaju etničke veze sa Ilirima. Priznali su to i najveći albanski albanolozi, akademici Eqrem Čabej, Aleks Buda i Shaban Demiraj. Ali ima i takvih Albanaca, koji se i dan-danas upinju u njihovo navodno poreklo od Ilira, najčešće pseudonimima, jer im ime ne poznaje niko ni za šta.

Podržavaju ih i jugoslovenski Titoisti sa njihovom Aka-demijom nauka i umetnosti, odnosno aktuelno sa republičkim akademijama. Jedno značajno cediranje učinila je Makedonska akademija nauka i umetnosti svojom ENCIKLOPEDIJOM. Tom prilikom videsmo kako pobesneše albanski ekstremni nacionalisti, šovinisti i rasisti.
Današnji Iliromani, posebno oni albanski, sa obe svoje noge stoje na političkim pozicijama, a ne naučnim, što im je pred smrt rekao i Enver Hodža. Pretendirajući da su Albanci genealoški sledbenici Ilira (a ne pružajući nam zato nikakve dokaze !), oni pretendiraju i na nekakvo Ilisko Carstvo, iako su svesni da su oni – Iliri - bili nepismeni i da su živeli po plemenima, i to nomadskim životom. Kao takvi Iliri nisu nigde gradili ni najobičnije kuće od kamena, kamo li zamkove i tvrđave. Živeli su po kolibama, pa i po pećinama, onoliko dugo koliko je na tom mestu bilo hrane za njihovu stoku. A čim bi hrane ponestalo, u potrazi za novim pasištima, selili su se, napuštajući svoja prebivališta.
Ne poričemo da je i po gradovima bilo Ilira, ali oni su bili ili robovi ili libertini, a moguće i izbeglice iz plemena. Poprimali su jezik i integrisali se u život gradova, ali ne kao Iliri, već kao Grci ili Rimljani, koji su gradili ne tek kuće, već i zamkove, pa i tvrđave, za sebe, a ne za nepismene Ilire.
Pretendirajući da su genealoški sledbenici Ilira, albanski nacionalisti pretendiraju da su Iliri « njihovi pradedovi «, stvaraoci velike kulture i civilizacije, najveće na svetu, koji su gradili gradove poput Ulcinja, npr., a sve to iako su svesni da bez pisma nema ni najmanje civilizacije.
Sajt PRAVOSLAVNI ULCINJ kroz više dopisa svojih dopisnika pretendira da su Ulcinj gradili Iliri. Koliko za primer navodimo link ULCINJ – KOFER : « dio grada sa svojim ILIRSKIM bedemima, citadelom… ». Ili dopis Genc Nimanbegua, gde on sebe drži za Pelazga.
Istorija je dokazala da su ULCINJ izgradili Grci u V-IV veku pre nove ere i nazvali ga COLHINION, odakle potiče njegovo današnje ime. Ovo se odnosi na Stari Ulcinj, koji je tre-nutno pod morem na severu današnjeg grada, jer ga porušio zemljotres u VI veku nove ere.
U VI veku Iliri nestaju sa Balkana.
Godine 548. Srbi ulaze u Durrhachium (Drač-Durres), a pre njega su sigurno uzeli Ulcinj, gde su moguće uzeli učešća i u izgradnji Novog Ulcinja sa romanskim stanovništvom grada.
Za opširnije vidite moje delo ISTORIJA ULCINJA (Ulcinj, 2009), spaljeno od Albanaca usred Tirane u ime demokratije (!), zbog čega sam bio prinuđen da priredim drugo izdanje odmah posle par meseci.
Ako Albanci neće da prihvate naučnu istinu o svom poreklu, možemo i treba da ih spre-čimo da bar tu njihovu falsifikovanu istoriju ne propagiraju i putem naših sajtova, obzirom da oni preko njihovih nama ne dozvoljavaju ni da im odgovorimo na laži i falsifikate koje objavljuju. Dakle, mi im možemo uskratiti pravo da vrše njihovu antinaučnu propagandu preko naših medija, utoliko pre jer su i njihovi najveći albanolozi Čabej, Buda i Demiraj, već priznali da njihovi Albanci nisu autohton balkanski narod i da nemaju etničke veze ni sa Pelazgima, niti sa Ilirima.