Autor knjige Ulovljeni lovci, Petar Milatović iz Beča, samozvani Ostroški, lažni doktor svetske književnosti, je konačno dolijao ulovivši se u sopstvenoj klopci koju je namenio Radovanu Miliću Srbinu iz Slovenije.

   U bečkom »Landesgericht fir Strafsachen« u Wickenburggasse broj 22, 16. novembra 2016. godine održano je suđenje po tužbi Petra Milatovića za krivično delo »opasne pretnje« za koje je zaprećena kazna od 3-10 godina zatvora.

   Manipulator Petar Milatović je falsifikujući mejl koji je primio 13. juna 2016 godine kao odgovor na prethodno odposlanu elektronsku poštu podneo prijavu bečkoj policiji protiv Radovana Milića pisca, pesnika i publiciste iz Slovenije, nakon čega je Radovanu stigao poziv za davanje iskaza  povodom izmišljene, a nametnute krivice. Saslušanje u policiji je obavljano u dva navrata, 5-og avgusta i 9-og septembra, a optuženi Radovan se na oba poziva uredno odazvao doputovavši iz Slovenije.


   Nedugo posle toga, na Radovanovu slovenačku adresu je stigao sudski poziv za glavnu raspravu. U prisustvu Slaviše Žeželja bečkog advokata, i za tu priliku angažovanog branioca Radovana Milića, nosioca ordena Kruna i zvanja srpskog Viteza, Radovan se pojavio na sudu tačno u zakazanom vremenu, dok je Petar Milatović  došao u pratnji svojeg advokata i podučene svedokinje V.B. koja je očito bila saglasna da lažno svedoči protiv Radovana, a u korist »ortaka« Petra Milatovića. Odmah na početku suđenja iz izlaganja Radovana Milića se dalo uočiti da je čvrsto odlučan da dokaže svoju nedužnost i uveri sud u neistinitu tvrdnju Petra Milatovića, pa je prilikom opširne izjave, jasno i nedvosmisleno ponudio sudu na uvid orginalnu verziju poslatog mejla tako što je ponudio i šifru, preko kojeg se odvijala njihova međusobna komunikacija. Celokupnu izjavu Radovana Milića je pratila i nekolicina prisutnih bečkih Srba zainteresovanih za ishod procesa.
   Braneći sebe, Milić je ujedno branio  i zastrašene, a maltretirane Srbe iz Beča, nad kojima  Petar Milatović više godina neprestano vršio neviđeni verbalni teror. Na pitanje sudije da li je sporna rečenica njegova, Radovan Milić je kategorički odbacio i osporio da je on autor rečenice u obliku u kojem je pisalo da će pucati u Petra, pa je sudiji, a i prisutnima ukazao na postojanje falsifikata.
   Nasuprot Radovanu Miliću, Petar Milatović je tvrdio, da je rečenica koju je priložio sudu, a na kojoj je zasnivao svoju optužbu protiv Radovana, verzija rečenice koju je dobio elektronskom poštom. Na zahtev sudije da pokaže izvor orginalnog mejla, zbunjeni Petar je ustvrdio da orginalnu verziju ne može pokazati, jer mu je navodno kompjuterski virus izbrisao upravo taj mejl. Iznenađen obrtom, advokat Petra Milatovića se našao u čudu uvidevši da je i sam bio obmanut, a državni tužilac nije imao pitanja za Radovana Milića.


 Mađarica iz Đale nagovorena da svedoči lažno

   U pokušaju spašavanja sopstvene kože, falsifikator i prevarant, Petar Milatović je nastojao pošto poto da u proces dokazivanja Radovanove krivice uključi  Mađaricu V.B. na privremenom radu u Beču, iz vojvođanskog mesta Đale, koja je došla sa očitom namerom da potvrdi Petrov konstrukt kako je baš ona, u junu mesecu, u crnoj torbici videla pištolj kojim je Radovan Milić nameravao ubiti Petra Milatovića.    
   Po rečima dokazanog falsifikatora, Radovan Milić se tom prilikom poverio V. B  o nameri i rešenosti da ubije Petra što je sudsko veće uz osmeh odbacilo kao još jednu laž u nizu.
   Na veliku žalost Radovana Milića što bečki sud nije dozvolio da se u proces uključi svedokinja V.B. koju bi po sopstvenim rečima takođe javno razobličio, a na njenu veliku sreću, konačnom presudom, na kraju glavne rasprave, sud  je pročitao presudu kojom je Radovan Milić oslobođen svake krivice. Ostaje da se po novoj tužbi, ovaj put od strane Radovana Milića, na optuženičkoj klupi nađe dokazani falsifikator i prevarant Petar Milatović uz zahtev da Radovanu Miliću nadoknadi sve materijalne i nematerijalne troškove nastale po osnovu suđenja na temelju tužbe zasnovane na falsifikatu.


Petar Milatović izmislio pljačku da naplati novac od osiguranja


   Istog dana, 16. novembra, dok je trajao proces protiv Radovana Milića, a po tužbi Petra Milatovića, na dan sv. Đurđica, brojni austrijski časopisi su preneli vest o završenoj istrazi austrijskih organa o navodnom pokušaju i oružanom napadu na Petra Milatovića kojim je želeo prevariti osiguranje i naplatiti visoku odštetu.
   
https://www.derstandard.at/story/2000050410745/betrugsprozess-schaendlicher-schriftsteller-und-vorgetaeuschter-raub

   Kao pouk proizilazi da sve možeš kako hoćeš, ali ne i dokle hoćeš, jer je moć na strani istine, a nemoć i bruka ostaju doveka na strani Petra Milatovića i Mađarice V.B., u neuspelom pokušaju da Radovana Milića pošalju na dugogodišnju robiju.

Info: