V občini Slovenske Konjice kljub zaostrenim časom v prihodnost zrejo z optimizmom. Zavedajo se, da je slabemu najbolje kljubovati z dobrim. Tudi z dobrimi novicami!

Kar nekaj se jih je nabralo v zadnjem letu dni - med lanskim in letošnjim konjiškim občinskim praznikom. Predstavniki občine

so jih strnili na novinarski konferenci  v četrtek, 13. junija, v očarljivem kotičku znamenite Žičke kartuzije.

Župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek je uvodoma predstavil aktualna razvojna prizadevanja v lokalni skupnosti ter novi občinski bilten, zatem pa še dogajanje v sklopu tradicionalnih Konjiških dni 2013. Med 14. in 30. junijem se bo zvrstilo veliko dogodkov, ki jih bodo sooblikovali lokalni kulturniki, otroci vrtcev in šol, nekaj bo strokovnih predavanj in športnih srečanj, pa tudi otvoritveni trakovi se bodo rezali.

Direktorica Javnega zavoda splošna knjižnica mag. Renata Klančnikje med prireditvami v okviru Konjiških dni 2013 izpostavila odkritje skulpture OPUS HUMANUM V Žički kartuziji  in prireditev »Naj mladi«.

V letu 2010 se je porodila zamisel, da bi se povezale vse slovenske kartuzije v sklopu Meniških poti Slovenije, namen tega združenja pa je večja prepoznavnost in skupen nastop na slovenskem in širše. Tako so se v Kartuziji Pleterje, še edini delujoči kartuziji odločili, da prvi kartuziji na slovenskem, Žički kartuziji, v znak povezovanja podarijo skulpturo Opus Humanum, ki jo je izdelal pater Janez Hollenstein. Kamniti monolit je ostanek vogalnega kamna 16-tih požganih celic v kartuziji Pleterje med vojnim časom, leta 1943. Ime monolita OPUS HUMANUM v prevodu pomeni človekovo delo, podoba razširjenih rok pa je univerzalno sporočilo – podoba križanega, dirigenta sveta, plesalca, v likovni govorici pa pomeni sodelovanje človeka z univerzumom. Monolit bo svoje mesto našel znotraj obzidja Žičke kartuzije v čast prvim snovalcem hiš Tišine na slovenskem.

Ker pa so mlajši rodovi tisti, na katerih stoji prihodnost, je posebna pozornost namenjena njim in njihov prireditvi »NAJ MLADI«, ki jo tradicionalno prirejamo ob koncu šolskega leta in se skupaj z mladimi veselimo njihovih šolskih, glasbenih in športnih uspehov in dosežkov preteklega leta. Iz leta v leto se število mladih s pridevnikom »NAJ« povečuje, letos jih je kar 350, vsi skupaj pa se bodo zbrali v Domu kulture v ponedeljek, 17. junija in se za letos poslovili od šolskih klopi.

Klančnikova je tudi omenila, da se z mesecem julijem, ki je tik pred vrati, pričenjajo tradicionalnimi poletnimi glasbenimi večeri v Žički kartuziji. Letos bodo med obzidjem odmevali »Prifarski muzikanti« z etno pridihom, dalmatinski melos s klapo »Donat«, glasbeno poletje pa zaključili s skupino »Papir«.

Jesenski čas bo namenjen Vinski kraljici Slovenije Neži Pavlič, ki bo v okviru Naznanitve trgatve gostila vse nekdanje vinske kraljice, dan pred tem pa bo slovesno odprtje prenovljenega konjiškega Starega trga. V tem času bodo Slovenske Konjice gostile delegacije iz številnih mest, ki sodelujejo v evropskem projektu povezovanja prijateljskih mest, financiranem iz sklada Evropa za državljane.

Mag. Franc Dover, direktor Komunalnega podjetja Slovenske Konjice je poudaril, da so njihova prizadevanja med drugim usmerjena tudi v priprave na poskusno obratovanje Centralne čistilne naprave. Opozoril je tudi na Dan odprtih vrat JKP-ja, ki ga načrtujejo 27. junija, na njem pa bodo občane podrobneje seznanili s pravilnim ločevanjem odpadkov ter z obnovo vodovodne ali kanalizacijske napeljave. Direktor Dover je postregel tudi z osvežujočo novico - bazen v Konjicah bo odprl vrata 22. junija, in sicer v družbi domačinke Neže Pavlič, ki se ponaša z nazivom Vinska kraljica Slovenije za leto 2013.

V Stanovanjskem podjetju Slovenske Konjice letos med drugim pripravljajo projekt prenove mestne in industrijske kotlovnice. Kot je še povedal direktor Tomaž Rihtaršič, gradnje novih tržnih stanovanj za zdaj ne načrtujejo, saj imajo v večstanovanjskem objektu, ki so ga zgradili lani, še tri neprodana stanovanja. Prizadevajo pa si tudi za obnovo fasad na večstanovanjskih objektih. Zainteresiranim etažnim lastnikom so pripravili projekte za prenove fasad. Žal se fasada trenutno prenavlja le na dveh objektih, za katera so v konjiškem stanovanjskem podjetju že pridobili subvencije Eko sklada v višini 25 odstotkov vrednosti naložbe.

Direktor Zavoda za šport Samo Pinter je opozoril, da ena od prednostnih nalog zavoda ostaja urejanje športne infrastrukture. Te dni predajajo namenu športno igrišče Kajuhova in tekaško stezo Park, ki bo razveselila številne domačine, ki rekreativno tečejo, pa tudi osnovnošolce in dijake, ki ju bodo koristili v času športne vzgoje. Naložbo so uresničili s pomočjo sredstev Fundacije za šport in Občine Slovenske Konjice. Direktor Pinter je opozoril tudi, da bodo čez poletje v športni dvorani razsvetljavo nadomestili z varčnejšo, konec leta pa nameravajo urediti igrišče za odbojko na mivki. Poleg tradicionalnih prireditev, so letos uspešno gostili dve državni prvenstvi - v karateju in taekwondoju.

Precejšnjega zanimanja pa je bila na novinarski konferenci deležna okoljska raziskovalka, domačinka, dr. Marinka Vovk.Predstavila je svoj najnovejši dosežek - mobilno aplikacijo 3R "Več kot odpadki". Gre za preprost in priročen sodobni pomočnik za zmanjševanje količine, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov. Zasnoval ga je Okoljsko raziskovalni zavod v partnerstvu s konjiškim podjetjem

Pro-bit, dopolnjuje pa ga spletni portal www.veckotodpadki.eu, ki ponuja dodatne in razširjene vsebine. Kot je povedala Vovkova, aplikacija mogoča dostop do informacij o preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi ter recikliranju neposredno na uporabnikovem pametnem mobilnem telefonu in ostalih mobilnih napravah.

Občinski nagrajenci leta 2013:

ZLATI KONJIŠKI GRB

Tomaž Rihtaršič je v dosedanjem 15 – letnem delovanju, kot direktor Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., močno prispeval k vzpodbujanju razvoja na stanovanjskem in energetskem področju v Občini Slovenske Konjice. Da ima željo in vizijo za razvoj bivalnega okolja v katerem soustvarja, kaže dejstvo, da kot direktor vodi Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. od samega začetka, ki sega v leto 1998.

Poleg svoje zaposlitve, je aktiven tudi na drugih področjih na lokalni ravni. Od leta 2000 je podpredsednik Košarkarskega kluba Slovenske Konjice, leta 2005 je postal predsednik Teniškega kluba Slovenske Konjice, v obdobju od leta 2006 do leta 2010 je bil predsednik Krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Poleg naštetega je ustanovni član Lions kluba Slovenske Konjice in od leta 2007 član upravnega odbora Stanovanjske zbornice Slovenije.

SREBRNI KONJIŠKI GRB

Vilijem Podergajs je član Združenja šoferjev in avtomehanikov že 45 let. Da je vzoren član društva dokazujejo števila priznanja in plakete, v letošnjem letu pa je tudi prejemnik priznanja zlati znak Javne agencije RS za varnost prometa ter svečane listine. Od leta 2009 ima v združenju funkcijo predsednika in poveljnika. Poleg aktivnosti v društvu (Varna pot v šolo-prvošolski dnevi, Kolesarski izpiti, Pasavček, Ulice otrokom,  Bodi viden-bodi previden, Hitrost ubija, Mobilni telefoni,…) izvaja tudi aktivnosti izven meja občine in regije.

BRONASTI KONJIŠKI GRB

Mojca Cerjak, konjičanka, slovenska ilustratorka, ki je bila več nagrajevana izven domačih logov, je diplomantka dunajske Visoke šole za uporabno umetnost, kjer je glede na dodatno leto študija pridobila še naziv Magister Artum.

Svojski ilustratorski pristop Cerjakove je prepoznaven po poševnih linijah, stiliziranih obrazih upodobljenih likov, dekorativnih elementih iz narave, mamljivih kompozicijah, ki združujejo dosledno podobo zgodbe in jo nadgrajuje s posegom v likovni prostor z barvo in črto. Nekaj nagrad, ki zaznamujejo ilustratorko: Priznanje in zahvala Zlato pero (H.C.Andersen: Prav gotovo, diplomska naloga), nagrada Radomir Stehović BG (Zvezdni prah, zbirka Deteljica MK LJ, likovni urednik: g. Pavle Učakar), Izbor BIB (Selected 65 illustrations from BIB'99) za potujočo razstavo Bratislava Word Illustrations 2000 na Japonskem, Posebna nagrada žirije6. mednarodnega natečaja otroških in mladinskih knjig občinske skupnosti Schwanenstadt Avstrija »Na krilih metuljev in labodov 2008«, Bralna značka: umetnik sezone 2009-2010, Zlata hruška 2011 (slikanica Hiša glasbe – O glasbenikih Ipavcih), nominacija ZDSLU za predstavitev na sejmu Berlin 2012.

NAGRADA OBČINE

Vrtec Slovenske Konjice je javni zavod, ki deluje že 65 let. Povezuje  pet večjih enot in pet dislociranih oddelkov. Vrtec bogati kraj s svojimi dejavnostmi in tako širi in utrjuje vrednote kot so delavnost, spoštovanje, odprtost, strokovnost.

Številni projekti  (Zdrav vrtec, Varno s soncem, Pasavček v vrtcu, Ciciolimpijada, Krepimo družine, Učenje učenja, Rimarije s  podeželja) temeljijo na strokovnosti in ustvarjalnosti vsakega posameznika. Zaposleni v vrtcu sporočajo, da so vedno pripravljeni na nadgrajevanje svojega strokovnega znanja in uvajanja mladih ljudi v vzgojno izobraževalni proces, saj se zavedajo, da vrtec raste le na zdravih temeljih, da neobremenjeno in strokovno deluje.