Ozbiljna ekonomska kriza u Evropi i nove političke realnosti u regionu sve više podstiču ideju o novim integracijama država nastalih raspadom SFRJ.

Tako se, dvadesetak godina od krvavog razlaza nekadašnje braće, sve češće pominje formiranje Jugosfere - neki to nazivaju i

„balkanski Beneluks“ - u čiji bi sastav ušle usitnjene i iscepkane članice bivše Jugoslavije.

Tvrdi se da ta ideja nije strana ni evropskim centrima moći, ali ni nekim regionalnim liderima.

Analitičari i istoričari podsećaju da se odmah po raspadu Jugoslavije razmišljalo o fomiranju Evroslavije u kojoj bi se okupile balkanske države.

Nakon 2000. godine kada je došlo do obnove odnosa u regionu, počelo je da se pominje formiranje Jugosfere. Iako u Briselu nerado govore o tome, svesni su da bi lakše i jeftinije izašli na kraj sa celim Balkanom ako bi bio ujedinjen.

Istoričari smatraju da takvo ujedinjenje suštinski znači obespravljivanje Srbije.

"Ovde se radi o političkom ukrupnjavanju regiona, koji je prvo usitnjen kako bi srpska nacija bila podeljena i obespravljena, a ovo „ujedinjavanje“ treba da posluži da bude obespravljena i srpska država, koliko god mala ona bila", kaže za Novosti istoričar Čedomir Antić.

On ocenjuje da zamisao da bivša Jugoslavija bude u izvesnoj meri obnovljena predstavlja suštinski lošu nameru pojedinih nemačkih i britanskih političara i intelektualaca prema narodima Balkana.

" Stvaranje nezavisnih država na ovim prostorima podrazumeva uspostavu elementarne ravnopravnosti. Slovenija i Hrvatska su priznate kao nezavisne i unitarne, primljene u EU, pružena im je pomoć u obespravljivanju manjina, Makedonija i BiH su silom održane kao nezavisne države, Srbiji je oteto Kosovo, nametnuta AP Vojvodina i sada još, umesto da stupi u EU kao nezavisna država, treba da bude u nekakvoj zajednici sa Zagrebom. Reč je o cinizmu, licemerju, a možda i šovinizmu pojedinih evropskih političara", kaže on.

izvor: Novosti