Dragan Stanojević, novi predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu, govori za "Vesti" o aktivnostima koje namerava da preduzme do kraja rada ovog skupštinskog saziva.

Šta su prioriteti u programu rada?

- Prvo i osnovno je bilo da odblokiramo Skupštinu koja je bila nefunkcionalna u prethodne dve godine. I to smo, uveren sam, potpredsednici Zvonko Jovanović iz Švajcarske, Saša Stojanović iz Australije i ja koji dolazim iz Rusije, uspeli da ostvarimo. Skupština je izglasala novi Poslovnik o radu, delegati su jednoglasno usvojili zaključke. Pred nama je još niz predloga o izmeni Zakona o Srbima u dijaspori i regionu.

I volonterima treba fond

S obzirom na to da su delegati pokrenuli i pitanje budžeta, kakav je vaš stav?

- Svi smo mi volonteri i sami snosimo sve svoje troškove kad dolazimo na Skupštinu dijaspore i Srba u regionu. Ipak, smatram da bi bilo dobro da postoji budžetski fond iz koga bi se pokrivali elementarni troškovi našeg rada.

Posebno telo za region

Da li bi bilo bolje da se formira posebna skupština za Srbe u regionu?

- Moja je ideja bila da Skupština dijaspore i Srba u regionu napravi svoje radno telo za Srbe u regionu, iako je Zakon već predvideo da oni imaju svoj poseban savet. Ipak, ja smatram da je potrebno i skupštinsko radno telo za probleme Srba u regionu.

Vladi Srbije objasnićemo da pripadnici dijaspore nisu samo da šalju devize u maticu, nego da imaju prava i obaveze kao i svi drugi građani Srbije.

 Šta to konkretno znači?

- To konkretno znači da imamo pravo na glas, da imamo svoje predstavnike u parlamentu. Jedan od prioriteta je da pomognemo i u rešavanju problema naših ljudi u regionu, jer njihovi problemi se razlikuje od problema dijaspore.

Odluke Skupštine dijaspore imaju samo savetodavni karakter, da li to znači da ste praktično "poštari"?

- To je žalosno. Imamo zakon i Skupštinu dijaspore, imamo dakle temelj, ali ako pada kiša zna se šta će biti sa temeljom. Problem je što nismo institucionalizovani tako da se naši predlozi i naše odluke prihvate kao izvršne u Vladi Srbije. Nadam se da ćemo imati razumevanje predsednika države i Vlade Srbije za to da se naše aktivnost pretvore u realne, a ne da budu virtuelne.

Dijaspora traži da ima svoje predstavnike u Skupštini Srbije, a država nudi da se iz te skupštine tri poslanika delegiraju u dijasporski parlament?

- Apsolutno je bitno da srpska dijaspora kao deo srpskog naroda ima svoje predstavnike u Skupštini Srbije. Mi govorimo srpskim jezikom i ako tražimo svoje poslanike u Skupštini Srbije, onda to treba da budu naši poslanici, a ne "prisustvo" nekih poslanika na Skupštini dijaspore i Srba u regionu. Može da ih prisustvuje i mnogo više, ali to ne menja naše zahteve.

R. Lončar - Vesti | foto: M. Karović