Прошле недеље сте у „Потрошачу” писали о томе колико лекова за личне потребе може да се унесе или изнесе из земље. Мене интересује да ли сам ослобођен плаћања увозних дажбина ако се враћам у земљу и селим сво покућство. И шта се дешава у случају да је реч о мешовитом браку, на кога мора да се води документација?

И овај одговор смо нашли на сајту Управе царина. Како се наводи, по важећим прописима, домаћи држављани који се из иностранства враћају након две године непрекидног рада, ослобођени су плаћања увозних дажбина када желе трајно да донесу своје покућство. Уколико је реч о мешовитом браку, документација треба да гласи на оног супружника који има српско или двојно држављанство.

Иначе, наведено је да ово право имају и страни држављани који су добили држављанство или азил, то јест одобрење за стално настањење у Србији. И они су ослобођени плаћања увозних дажбина на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила, и то у року од годину дана од добијања држављанства, азила, то јест одобрења за стално настањење.

У оба случаја, од докумената је потребан детаљан попис селидбених ствари које особа и сама може да попише, као и оквирна процена њихове укупне вредности.

Иначе, вредност тих ствари не би требало да буде више од 20.000 евра и односи се на домаће држављане који су на раду у иностранству провели од две до десет година. За оне који су у иностранству радили у континуитету више од десет година нема лимита за вредност селидбених ствари.