Prvih dana mjeseca oktobra, ove godine (2021), akademik, prof. dr Kaplan Burović je objavio dvije nove knjige : GLAS RAZUMA i APOLOGIJA ISTINE, kojima se ispunjava po redu njegovih izdanja 150-ti broj. Treba znati da su (izuzev tri izdanja !) sva izdata privatno i razdata na poklon, iako ovaj Akademik živi sa 260 frs mjesečne penzije. Ako se živi ?!

Prva knjiga je posvećena Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i Mitropolitu dr Amfilohije Radović. Na naslovnoj korici objavljuje se i fotografija Mitropolita, stvorena u momentu kad je predao Akademiku odlikovanje zlatan lik Sv. Petra II Petrovića Njegoša – Lovćenski tajnovidac. Evo naslovna korica :

 

Evo i tekst posvete :

 
SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI i viteškom Mitropolitu dr Amfilohije Radović, koji, ceneći moj život i stvaranje, borbu za istinu, slobodu i demokratiju, dok su me skoro svi krvnički proganjali i izbezumljeno satanizirali bestidnim uvredama, lažima i falsifikatima, decenijama zatvora,
pa mi vršili i atentate, SPC, na čelo sa Mitropolitom Amfilohije, pružila mi je svoju toplu ruku priznanja, ličnog osvedočenja i podrške.

Zahvalni akademik
Prof. Dr Kaplan Burović,
Srpski Vitez i Sveti Ratnik,
nosilac povelja kozačkih Sveslovenska nit
i Aleksandar Nevski,
odlikovan od SPC zlatnim likom
Sv. Petra II Petrovića-Njegoša,
lično rukom g. Mitropolita dr Amfilohija.

Ova je knjiga završena i pripravljena za štampu još u septembru 2020, za života Gospodina Mitropolita, ali zbog pogoršanog zdravlja autora i oskudice u finansijskim sredstvima, objavila se sa zakašnjenjem od godinu dana, pošto je g. Mitropolit preminuo (Ali nas nije ostavio !) – Pokoj mu duši !

Prof. dr Kaplan Burović - akademik

 

 

Na zadnjoj korici knjige objavljuje se odlikovanje i gramata tog odlikovanja. Evo fotokopija te korice:
Koliko da se zna: Mitropolit dr Amfilohije, godine 2015, blagoslovio je ovom Akademiku i objavio (Preko izdavačke kuće SVETIGORA) monografiju SKADAR – istorija grada, kojoj je priređena promocija u Skadar od Srpsko-crnogorskog društva srpsko-crnogorske nacionalne manjine u Albaniji ROZAFA-MORAČA, na kojoj je učestvovao i g. Mitropolit, ali ne i Akademik, kome se tih dana pogoršalo zdravlje. Na ovoj izuzetnoj promociji učestvovao je i eks-ministar Kulture Crne Gore književnik Budimir Dubak, koji je učinio i predgovor knjizi. Učestvovale su i mnoge druge zvanične ličnosti, pa i ambsadori, akreditovani u Albaniji.
Mitropolit Amfilohije je posetio Akademika i u Ženevi, gdje živi od kad je izašao iz albanskog zatvora. Oni su se i poslije toga sreli i uzajamno razumevali kao dva izuzetna Srbina, angažovana i dušom i tijelom u borbi za slobodu i demokratiju, a preko Božje i ljudske istine.
U jedno vrijeme kad su se najprljavijim sredstvima borili protiv njega ništa manje već pet država sa svekolikim svojim ološem zemlje i po svijetu (Jedan srpski književnik je ovo nazvao Svijetski rat protiv jednog čovjeka !), u jedno vrijeme kad su Akademika satanizirali svakakvim psovkama, uvredama, lažima i bezobraznim, bestidnim falsifikatima,

 

 

 GRAMATA ODLIKOVANJA

 

 vršili mu i atentate, podrška SPC i g. Mitropolita je bila za njega od velikog i izuzetnog značaja. Utoliko više što je ova podrška, bez presedana u istoriji čovječanstva, dokazala nam ovako da su izvitoperene i neosnovane optužbe, koje su se tih godina lansirale po svijetu i protiv nje.
Činjenica je neosporna da je besprincipijelna borba protiv Akademika Burovića, poslije blagoslova i odlikovanja počela da jenjava.
Ova nova knjiga je u brazdi prethodnih knjiga, koje nam je Akademik pružio skoro svake godine. Ona sadrži studije i dopise Akademika iz oblasti balkanologije, pretežno albanologije, gdje se on (zahvaljujući dubokom poznavanju albanskog jezika i istorije albanskog naroda) od vremena afirmirao kao izuzetno sposoban istraživač i najveći albanolog današnjice.  
Sve studije su prethodno objavljene po raznim listovima, revijama i časopisima, i pored svih i svakakvih prepreka, pa i uprkos monstruoznog mobinga.
Iako jako gorke za Albance, nije mali broj onih, koji su usvojili njegove albanoloske teze, pa i izjavili to usmeno i pismeno, pseudonimima i svojim punim pravim imenom i prezimenom. Evo što je izjavio eks-albanski ambasador pri OUN prof. Abdi Baljeta:
“Sa žaljenjem izjavljujem da sve što nam je rekao Kaplan RESULI, vremenom nam izlazi i pokazuje se sasvim istinito”.
Albanski visoki intelektualac, profesor istorije na Universitetu u Tirani Atrea Kocaći, izjavio je preko interneta:
“Pročitao sam neke stvari od Kaplana Resuli…i ja mislim da činjenice, koje poseduje on, jesu činjenice mnogo interesantne i žalim, ali za jedno kratko vreme, on će 100% demantirati tezu da Albanci vode poreklo od Ilira…Mi ne možemo da demantujemo ono što kaže on. Ostajemo zapanjeni, otvorenih usta od činjenica koje nam on prezantira”.
20 januara 2018. godine istupio je preko medija, pre svega preko lista IMPAKT, a zatim i preko ostalih medija, poznati albanski istoričar, profesor Universiteta u Tirani Paskal Milo, koji je, između ostalog, izjavio: „Skenderbeg je bio Sloven. Njegova je familija bila srpska. Majka Skenderbega, Vojislava, bila je Slovenka. Skenderbeg se rodio pravoslavan. On se nije borio za Albaniju i Kosovo, već za krst i njegove slovenske oblasti. Većina stanovništva tada u Albaniji je bila slovenska. Tako Skenderbeg nije hero Albanije i Kosova…Zašto da se iritiramo! Zašto nam se ovo ne sviđa ?!...“
Akademik Burović s pravom pita: „Zašto ste mi, o Albnci, za ovo vadili oči, pa i nastavljate da mi vadite oči, huškajući protiv mene i rođenu mi decu ?!“
Evo i lista nekih istaknutih Albanaca koji su se složili sa albanološkim tezama Akademika Burovića pod svojim punim imenom i prezimenom:
Akademik, prof. dr Eqrem Čabej – najveći albanski albanolog svog vremena; akademik, prof. dr Aleks Buda – pretsjednik Albanske akademije nauka; akademik, prof. dr Šaban Demiraj - poslije smrti Akademika Bude presjednik Akademije nauka; dr Ardian Kljosi (Pokoj mu duši, jer su ga Albanci upravo zato i ubili); Ardian Vehbiu, Fatos Ljubonju – zatvorski kolega našeg Akademika; Mustafa Nano, Ollsi Jazedži, Paskal Milo, Abdi Baljeta, Atrea Kocaći, Fatbardha Demi - profesorica Universiteta u Tirani; Daut Dauti – novinar iz Skoplja i drugi, koji su albanski pioniri naučne istine na polju albanologije.
Strani, nealbanski i nesrpski albanolozi, svi koji su saznali za albanološke teze akademika Burovića, prihvatili su ih. Prihvatile su ih i naučne institucije, universiteti i akademije nauka. Prihvatanje Makedonske Akademije nauka i umjetnosti izazvalo je pravi ustanak Albanaca Albanije i njene dijaspore po svijetu. To su bili sledbenici Envera Hodže. Za žaljenje je što su se sa njima složili i njihovi jugoslovenski homolozi, a što je izazvalo ambasadora Savezne Republike Jugoslavije pri OUN u Ženevi dr Vladimira Pavičevića da javno izjavi: „Da sam znao ko je Kaplan Burović, uhapsio bih albanskog ambasadora u Beogradu i rekao Enveru Hodži: “Pusti mi Kaplana, da ti pustim ambasadora!” Kao on su se izjavili i mnogi drugi Srbo-crnogorci, ne samo Srbije i Crne Gore, već i njihovih dijaspora po svijetu.
Pobjeda albanoloških teza akademika, prof. Dr Kaplana Burovića je očigledna i neminovna, jer ih je zasnovao na dokumenta, činjenice i zdrave naučne argumente, na istini. Javna i duboka zahvalnost naroda, posebno Mitropolita dr Amfilohija Radovića, izraz je priznanja naucne istine, koju brani Akademik Burovic, ali i njegove plemenitosti i dostojanstva, njegovog razuma, za što se ova porodica, zbratimljena sa Velikim Njegošem od vremena, istakla u herojskoj istoriji svog rasparčenog i prepaćenog naroda.


Akademik, prof. dr Kaplan Burović je živa enciklopedija. On se čitavog života borio i žrtvovao decenijskim stradanjima po zatvorima Jugoslavije i Albanije.Afirmirao se kao živi svedok istine i pravde, kao autor dragocenih dela.
                                                                                                Dr Amfilohije RADOVIĆ
                                                                                                   – Mitropolit Crne Gore