Piše : Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Na sajtu www.zeriislamit, nekakav Nexhat Ibrahimi, moguće Ulcinjanin, ne samo u svoje ime, već i u ime « jedne grupe, koja poziva u ono što je korisno, naredjuje za dobre poslove i zabranjuje loše» (KUR’AN, Ali iman – 104), piše i objavljuje na tom svom sajtu poduži članak «HAFIZ ALI ULQINAKU (1853-1913)».

ZERI ISLAMIT, kako vidimo po imenu – po onome ISLAMIT - je verski sajt. A kako vidimo po sadržaju pomenutog dopisa, on se bavi i «naukom», « istorijom », pa i politikom (bez navodnika).
Mi nemamo ništa protiv toga da nam i verski sajtovi pomognu da rešimo ono što je korisno, da se angažuju za dobre poslove i zabranjuju loše. Nemamo ništa protiv toga da nam pomognu da rešimo pitanja i probleme nauke, onako kako to nauka zahteva. Ali propagandirati politiku i navijati za ono što nije istina, ono što se ne slaže sa dokumentima, činjenicama i zdravim naučnim argumentima, mislimo da nema razumne osobe koja će se s time složiti.
Da Albanci nisu autohtoni nigde na Balkanu, pa ni u samoj Albaniji, da nisu genealoški potomci Ilira, ponajmanje i Pelazga, to su svetski naučnici od vremena tako jasno dokazali, da je i najveći albanski albanolog, akademik, prof. dr Eqrem Čabej, tzv. Bog Albanologije, od vremena prihvatio i tražio da se prekine sa osmudjivanjem mozgova albanskog naroda tim mitovima i izvitoperenim mitemama albanskih falsifikatora istine o albanskom narodu.
Ako efendija Nexhat Ibrahimi smatra sebe sposobnijim albanologom od Akademika Čabeja, neka izvoli da obori njegove teze da su Albanci stigli iz Rumunije u X veku nove ere u jednu malu oblast Srednje Albanije, zvana Mat, i da su se kroz vekove raširili na sve strane današnje Albanije, pa i preko njenih granica, u susedne zemlje. Mi ne znamo da je ovaj Efendija još objavio ni najmanji dopis albanološkog karaktera, ponajmanje i da je oborio bilo kakvim argumentima teze Akademika Čabeja, bilo i onim «argumentima», psovke, uvrede, falsifikati i pretnje, kojima su ovi Albanci «oborili» moje albanološke teze i argumente.
Islam, kao vera, treba da se ograniči unutar svojih verskih granica i da nauku ostavi naučnicima, koji su se zakleli i odali dušom i telom naučnoj istini – kako to naš narod kaže - ni po babu ni po stričevima.
Sa druge strane, Hafiz Ali Ðoka, iako hodža, kao takav, nije neka istaknuta ličnost, ni svetovna, kao književnik, niti verska. On je proizveden u najobičnijeg hođžu, koji je naučio KUR’AN napamet i radio na tome da se Albanci turciziraju. Zato prevodi MEVLJUD arapskim pismom, zato piše i tri rečnika ALBANSKO-TURSKI i TURSKO ALBANSKI, zato ga i najviši verski autoritet Stambola, 1889.godine, odlikuje titulom MYFTIJA i imenuje na tu dužnost u Lež (Albanija).
Sam autor, u predgovor rečnika piše. "asht shkrue për fëmijët dhe asht ndërtue me vargje për t'u nxanë prej tyre lehtë përmendësh." (napisan je za decu i izgradjen je u stihovima da bi se naučio od njih lako napamet).
Što da se od dece nauči lako napamet?! Albanski jezik ?! Pa zar ta deca nisu učila taj jezik sa majčinim mlekom ?! Rečnici su napisani od Hafuz Alije da deca uče turski jezik !!! Turski im je jezik predavao i kao učitelj mejtepa u Lež, sve do posljednjeg dana turske okupacije.
Ovo je istina o njemu. U godinama kad je prevodio MEVLJUD i pisao ALBANSKO-TURSKE rečnike, pa i učio albanskoj deci turski jezik, albanski narod nije imao potrebu za to. Albancima su tada bile potrebne pesme i poeme kao O MOJ SHQIPNI (I pored njenih pogrešnih stavova !), i kao pesma TRADHTARVE TË KOMBIT, koju im je napisao Crnogorac Risto Siljić.
Hafiz Ali Ðoka je do posljednjeg dana svog zivota bio u sluzbi turskog okupatora. Kao takav – i negativna licnost albanskog naroda. I pored toga, albanski ekstremni nacionalisti nam ga čine pozitivnom ličnošću (On nije ni prvi niti poslednji !), da bi preko njega « dokazali » da je tobože Ulcinj bio nastanjen Albancima i da je njihov. Zato su ga posle smrti i nazvali ULQINAKU, kao i mnoge druge ličnosti, koje za života nisu upotrebile to prezime. ULQINAKU, ili ULQINI, kao prezimena, izrazi su albanskog ekstremnog nacionalizma, šovinizma i rasizma.
I Hafiz Alija nikada se nije nazvao ULQINAKU.
A istina je da se prema svom dedi nazvao Riza, pa i ÐOKA, kako mu se zvao ded u Dukadjin-Albanije, pre silaska u Ulcinj Crne Gore, i pre islamiziranja, što poštovani Efendija prećutkuje, jer mu sigurno tako nalaže njegov isljam. Ili ovde nemamo posla sa isljamom, već sa politikom. Znači, ovaj Hafiz Alija ne samo što nije autohton u Ulcinj, kako se pretendira od Efendije, već nije ni meštanim. Ali ovo su tabu istine o kojima ISLJAM ovog Efendije ćuti.
Činjenica što je svoj članak napisao pod zastavom veliko-albanske autohtonomanije i iliromanije, dovoljna je i jasno govori da ISLJAM ovog Efendije ni najmanje ne militira za ono što je korisno, ni najmanje ne naredjuje za dobre poslove i ne zabranjuje loše. Naprotiv, imamo posla sa jednim veliko-albanskim ekstremnim nacionalistom, šovinistom i rasistom, koji nam se maskira ISLJAMOM.
Ponavljam, dobrodošli su u albanologiji svi oni koji se slažu sa naučnim istinama, koji ih prihvataju i podržavaju. Onima koji hoće i preko vera da angažuju Albance za njihove političke ciljeve, koji huškaju albanski narod protiv crnogorskog - kažemo STOP ! Nauka isključuje politiku, posebno kad se odeva verskim plaštom.