Srpska pravoslavna crkva dobila je četvrti hram u Beču, koji se nalazi u 12. bečkom okrugu. SPC preuzima katoličku župsku crkvu “Am Šepfverk”.

Četrdeset godina nakon osnivanja katoličke župe “Am Šepfverk”, hram “Svetog Franje Asiškog” predaje se srpskoj pravoslavnoj Eparhiji austrijsko-švajcarskoj. To su jednoglasno odlučili katolički župski savet i savet za upravljanje imovinom u saglasnosti sa rukovodstvom Bečke nadbiskupije, saopštila je srpska eparhija.

U vreme kada je osnovana parohija 1982. godine, u naselju “Am Šepfverk” u 12. bečkoj opštini je živelo oko 5.000 katolika. Parohija je projektovana kao sastavni deo novog stambenog kompleksa, ali usled demografskog razvoja u poslednjih nekoliko decenija, broj katolika je pao na nešto manje od 1.000.

Istovremeno se povećao udeo stanovnika pravoslavne veroispovesti. Prenos župske crkve izgrađene od 1979. do 1981. na Srpsku pravoslavnu crkvu je zato prihvatljiv i istovremeno garantuje očuvanje hrama u vidu hrišćanske bogomolje, zaključak je odluke o predaji hrama.

– Zatvaranje katoličke župe je uvek bolno –  izjavio je Darijuš Šucki, vikar za Bečki gradski region.

“Istovremeno, raduje nas što će hram biti sačuvan kao hrišćanska crkva, u konkretnom slučaju srpska pravoslavna bogomolja, koja će sada biti dostupna brojnoj i mladoj srpskoj zajednici na ovoj novoj lokaciji”.

U razgovoru sa članovima župskog saveta, episkop austrijsko-švajcarski Andrej je obećao da će buduće preuzimanje crkve “Am Šepfverk” u Majdlingu biti na zadovoljstvo i nekadašnjih katoličkih vernika, jer Srpska pravoslavna crkva neguje srdačne odnose sa svim sestrinskim crkvama.

To takođe znači da će pravoslavni episkop, u neizmernoj zahvalnosti za razumevanje i podršku katoličke crkve u Beču, i ubuduće stajati na bratskom raspolaganju braći katolicima u novoj srpskoj crkvi.

Ovo nije prvi put da bečka nadbiskupija predaje jednu od svojih crkava, zbog smanjenja broja svojih vernika, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako je crkva “Nojlerhenfeld” predata Srpskoj pravoslavnoj crkvi u maju 2014. godine, i od tada je hram Rođenja presvete Bogorodice, koji pohađa veliki broj vernika.

Dok katolička crkva svake godine gubi značajan broj vernika čini se, posebno za praznike, da su hramovi Srpske pravoslavne crkve tesni, tako da će četvrti hram rasteretiti dosadašnja tri, i skratiti put vernicima koji žive u ovom delu Beča.