‘Dobar dan.’ Dobar dan. Izvolite? ‘Potreban mi je izvod iz matične knjige rođenih.’ Za…? ‘Šta ZA?’ Za šta vam je potreban taj izvod? ‘Pa d’imam.’ Kako da imate? Morate da znate za šta vam treba! ‘Gospođo, da li je ovo šalter u opštini gde se vade izvodi?’ Da, ali… ‘Da li ja na ovom šalteru mogu da dobijem izvod iz matične knjige rođenih ZA SEBE?’

Write comment (1 Comment)

U njegovom rodnom Tršiću još uvek odjekuju koraci jednog spretnog, veselog i zaljubljenog dečaka koji je posedovao različitost, ali i čvrstu veru da će sa svojom Ružom osvojiti čitav svet dok sa 17 godina čuva ovce po okolnim pašnjacima u predvečerje izbijanja

Write comment (1 Comment)

ARANĐELOVAC – U godinama hladnog rata, u vreme vladavine Josipa Broza Tita, na prostorima nekadašnje SFRJ izgrađeno je 50 komandnih centara za potrebe bivše JNA. Jedno od njih je i u planini Bukulji kod Aranđelovca.

Write comment (0 Comments)

Riječ je o situaciji koju niko ne bi poželio da iskusi, ali koja je većini vjerovatno već prošla kroz glavu, piše . Šta bi se desilo kada bi nuklearna bomba pogodila vaš grad?

Write comment (2 Comments)

Dopisnik Slavica Klein - saradnik

U Americi su otkriveni za koje su naučnici smatrali da su namjerno uništeni početkom dvadesetog vijeka. Jedan od hramova je otkriven na plažama Brajton (Njujork), a drugi u Kaliforniji na sat vremena vožnje do poznate “Silikonske doline”.

Write comment (0 Comments)