U svečanoj sali budimpeštanskog Tekelijanuma, održana je svečanost "Srpskih nedeljnih novina" (SNN) na kojoj su, pored ostalog, uručena dva godišnja priznanja koja tradicionalno dodeljuje srpski nedeljnik u Mađarskoj.

Ovaj skup bio je posvećen dvojici istaknutih stvaralaca koji su živeli i stvarali u Pešti početkom 19. veka - Teodoru Pavloviću i Milovanu Vidakoviću, čija imena i nose nagrade koje SNN dodeljuje istaknutim stvaraocima.

Prisutne u svečanoj sali zadužbine Save Tekelije, u ime organizatora - redakcije „Srpskih nedeljnih novina“, pozdravio je dr Dragan Jakovljević, glavni i odgovorni urednik ovog glasila. Među brojnom publikom, koju su većim delom činili učenici Srpske gimnazije „Nikola Tesla“ i njihovi domski vaspitači, prisutni su bili i Vera Pejić Sutor, predsednica Samouprave Srba u Mađarskoj, Ivana Kunc, prvi savetnik u Ambasadi Republike Srbije u Budimpešti, o. Zoran Ostojić peštanski paroh, Pera Lastić, direktor Srpskog instituta i mnogi drugi.

Dr Dragan Jakovljević je istakao da je prilikom ustanovljavanja priznanja koja nose imena Teodora Pavlovića i Milovana Vidakovića, cilj uredništva bio višestruki: pre svega, da ukaže na potrebu i značaj negovanja kulture sećanja na naše znamenite ličnosti, a takođe i da nagrađivanjem podstakne na dalji rad stvaraoce koji su zaslužili da ova priznanja dobiju.

Članovi žirija za dodelu ovih nagrada bili su članovi uredništva SNN-a, inače poznati i priznati stvaraoci: profesor i književnik Dragomir Dujmov, književni kritičar i novinar Slavica Zeljković, dečja pesnikinja, pedagog i novinar Dragana Meseldžija i profesor univerziteta i novinar dr Dragan Jakovljević.

Nagrade su, u ime žirija, dobitnicima uručili Dragana Meseldžija i Dragomir Dujmov.

Aleksandar Čotrić je, prilikom preuzimanja nagrade za publicistiku i novinarstvo „Teodor Pavlović“, rekao da ga je vest o dobijanju ovog priznanja veoma obradovala, jer je to pre svega značilo da će ponovo videti Peštu u kojoj, zbog situacije sa pandemijom, nije bio pune četiri godine.

"Iz više razloga sam srećan zbog ovog vrednog i značajnog priznanja koje mi je dodeljeno: prvo, jer ga dodeljuju „Srpske nedeljne novine“ koje imaju tako dugu tradiciju i značaj ne samo za Srbe u Mađarskoj, nego za celokupan srpski korpus; zbog ugleda članova žirija; zbog imena prethodnih dobitnika, a posebno zbog imena Teodora Pavlovića, koji je izuzetno značajna ličnost za kulturu našeg naroda, kao i zato što je radio na zbližavanju i povezivanju Srba i Mađara. Više nego ponosan sam zbog svega toga i mogu da kažem da mi je ovo možda i najdraža nagrada, od svih koje sam do sada dobio", rekao je Čotrić prilikom preuzimanja priznanja.

Ljubinka Perinac Stankov, koja je dobila nagradu za književnost „Milovan Vidaković“, obratila se prisutnima sledećim rečima:

"Zaista mi je velika čast i veoma sam srećna što smo se okupili u ime začetnika modernog srpskog romana kao književnog pravca, Milovana Vidakovića. Ako spomenem da se njegovo ime vezuje za Budimpeštu, ali i za Temišvar i da to seže više od dva i po vekao unazad, mogu da se nadam da će i idućih godina biti spominjan ovde, u ovoj sali koja je simbol naše zajedničke istorije, jer nas sve vezuje i Sava Tekelija. Poznato je da je Vidaković učio školu, a bio i učitelj u Temišvaru, tako da je dobro što se mešamo, posećujemo, družimo. Meni je u Budimpešti uvek lepo sa ovakvim ljudima, čiji rad cenim i volim", rekla je, pored ostalog, Ljubinka Perinac Stankov.

Razgovor sa dobitnicima priznanja vodila je Dragana Meseldžija. Publika je imala priliku da sazna više detalja o njihovom stvaralaštvu, počecima pisanja, kao i o inspiraciji i temama koje su najzastupljenije u njihovim delima.

Ljubinka Perinac Stankov kaže da za svoje tekstove inspiraciju pronalazi svuda oko sebe, u svakodnevnom životu, a ona je samo prenese na papir. Kako sama kaže, navikla je da hoda naoštrenih čula, spremna da primeti svet oko sebe i stvari koje se za druge ljude podrazumevaju i pored kojih ravnodušno prolaze.

"Život se dešava oko nas i u nama. Ja primećujem te tanke rezove i rekla bih, režiserski ih vidim. Ali, to ne znači da se sve ono o čemu pišem dešava baš meni. Za naš nedeljnik u Temišvaru svakog petka pišem kolumne. Ima ih duhovitih, nostalgičnih, socijalnih... Sve zavisi i od mog stanja dok pišem, ali i od onoga što se dešava oko mene. Ponekad mi bude inspiracija i nešto što neko ispriča. Čak i vic, ili telefonski razgovor koji vodi dete u tramvaju", rekla je naša gošća i, na naše pitanje, spomenula da se seća da je njena prva pesma Kad su zemljom hodali dinosaurusi, objavljena 1986, u časopisu Književni život.

S obzirom na to da je Perinac Stankov iz Rumunije, pričala je svom dugogodišnjem radu na uređivanju informativnog lista, a sada i književnog časopisa, o srpskoj zajednici koja je dobro organizovana, kao i tome kako se neguje književna reč u Rumuniji i koliko joj se pažnje pridaje.

Oboje dobitnika su u segmentima čitali odlomke iz svojih dela, pa smo tako od Ljubinke čuli priču «Kauč», dok je Čotrić, pre nego što je pročitao nekoliko svojih aforizama, na molbu moderatora upoznao prisutne sa istorijatom nastanka ove kratke književne forme. Govorio je o svom radu na antologijama i prikupljanju materijala širom dijaspore, kao i o tome koliko voli da čita «Srpske nedeljne novine», koje veoma ceni i za koje kaže da su ozbiljne i značajne, zbog tema koje obuhvataju i obrađuju.

Na samom kraju, dr Dragan Jakovljević je na scenu pozvao nekoliko polaznika Škole kreativnog pisanja i komunikacije koja deluje u okviru „Srpskih nedeljnih novina“, pa su ovom prilikom sertifikati o završenoj edukaciji prvog nivoa uručeni Tamari Matić Cvejanov, Doris Nehez, Dunji Dukić, a naknadno će biti uručeni i Neveni Bogićević, kao i Tii Malogajski koje su bile opravdano odsutne.

Dr Jakovljević je naglasio da su članovi uredništva lista, koji vode ovaj vid edukacije, izuzetno zadovoljni interesovanjem polaznika i redovnim održavanjem časova, tako da već ima planova za ponovno okupljanje, naredne jeseni.